De Chrome-browser beheren in Workspace ONE UEM (Android)

Je kunt VMware® Workspace ONE® Unified Endpoint Management (UEM) gebruiken op Android-apparaten om de Chrome-browser te distribueren voor je gebruikers en bepaalde beleidsregels in te stellen.

Belangrijk: Google biedt geen support voor problemen met VMware. Neem voor hulp contact op met VMware.

Voordat je begint

Als je Chrome implementeert op een Android-versie die ouder is dan Android Q, moet je Android Enterprise inschakelen en configureren als standaard inschrijvingsmethode. Vanaf Android Q biedt Google geen ondersteuning meer voor oude MDM. Android Enterprise is de enige ondersteunde beheermethode.

Zie VMware Workspace ONE UEM Android for Work om Android Enterprise te configureren.

Deze lijst kan veranderen als VMware of Google het product updatet. Je vindt beschikbare browserfuncties via Enforce Chrome Browser Settings (Android) (Chrome-browserinstellingen afdwingen).

Een Android-profiel maken

Je moet een Android-beheerprofiel maken om het Google Chrome-beleid te kunnen toepassen.

 1. Open de Workspace ONE UEM.
 2. Klik links op Devices (Apparaten).
 3. Selecteer Profiles (Profielen) in de lijst Profiles and Resources (Profielen en bronnen).
 4. Selecteer Add Profile (Profiel toevoegen) in de lijst Add (Toevoegen).
 5. Selecteer Android
  Selecteer geen profiel bij Android (Legacy) (Android (oud)). Als de optie Android (Legacy) niet wordt weergegeven, is Android Enterprise wellicht niet voor je ingeschakeld in UEM.
 6. Voer de volgende gegevens in op de pagina General (Algemeen):
  • your profile name (je profielnaam)
  • deployment method (implementatiemethode)
  • assignment (toewijzing)
  Opmerking: Scheid de profielen voor elke payload in plaats van meerdere payloads samen te voegen. Zo kun je de payloads in de toekomst eenvoudiger updaten en hebben wijzigingen aan een payload geen invloed op de andere payloads.
 7. Klik links op Chrome Browser Settings (Chrome-browserinstellingen) en dan Configure (Configureren) om Chrome-browserbeleid te configureren.
 8. Voer de juiste gegevens in voor de Chrome-browserinstellingen en klik op Save and Publish (Opslaan en publiceren).

Het beleid wordt toegepast door Workspace ONE

Als het Android-beheerprofiel is opgeslagen en toegewezen aan een Smart Group (Slimme groep), Organization Group (Organisatie-eenheidgroep) of User Group (Gebruikersgroep), begint Workspace ONE met de implementatie via de toewijzingsregels. Het apparaat moet zijn ingeschakeld en online zijn om het nieuwe profiel erop te kunnen implementeren. Omdat Workspace ONE het profiel implementeert met een batchworkflow, wordt het profiel niet meteen geïmplementeerd op alle apparaten. De Workspace ONE-beheerder kan handmatig de profielimplementatie voor een specifiek apparaat afdwingen.

Workspace ONE valideert de implementatie van profielen

De Workspace ONE-beheerder kan controleren of het profiel op een apparaat is geïmplementeerd door de lijst met apparaatprofielen te bekijken. De beheerder kan ook controleren of het profiel is toegepast door chrome://policy in te voeren in de browser van een beheerd apparaat. Al het toegepaste beleid wordt dan weergegeven.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?