Privé browsen toestaan

Deze pagina is bedoeld voor IT-beheerders die Chrome-browsers of Chrome OS-apparaten beheren voor een bedrijf of school.

Als Chrome-beheerder kun je gebruikers privé laten browsen op internet. Zo kunnen meerdere gebruikers hetzelfde apparaat gebruiken zonder dat ze de browsegeschiedenis en Chrome-profielgegevens van andere gebruikers kunnen zien.

Stap 1: Opties voor privé browsen vergelijken

Bepaal welk type privé browsen geschikt is voor gebruikers in je organisatie.

 • Kortstondig: Gebruikers loggen in bij Chrome en hebben volledige toegang tot een browsersessie. Ze kunnen Chrome-synchronisatie bijvoorbeeld gebruiken om hun bladwijzers, geschiedenis en andere instellingen op te slaan en te synchroniseren met hun Google-account. Wanneer ze uitloggen bij Chrome of de browser sluiten, worden alle lokale gegevens verwijderd. Browsen in de kortstondige modus is handig voor gedeelde apparaten met meerdere gebruikers.
 • Gast: Gebruikers kunnen op internet browsen zonder in te loggen op hun Google-account en zonder dat ze worden beïnvloed door bestaande Chrome-profielen op een apparaat. Gegevens van browsersessies worden niet opgeslagen op de lokale schijf. Gastsessies zijn handig om andere gebruikers privé op internet te laten browsen zonder in te loggen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld certificaten registreren of logboeken verzamelen om problemen met Chrome op te lossen.
 • Incognito: Gebruikers kunnen op internet browsen in een ander Chrome-venster dan het venster waarin ze zijn ingelogd. Gebruikers kunnen schakelen tussen incognitovensters en hun normale Chrome-vensters, maar ze browsen alleen privé wanneer ze een incognitovenster gebruiken. Gegevens van browsersessies worden niet opgeslagen op de lokale schijf. Incognitovensters zijn handig wanneer gebruikers tijdelijk op internet willen browsen zonder hun geschiedenis bij te houden of eerdere geschiedenis te gebruiken. Als een gebruiker bijvoorbeeld is ingelogd op zijn of haar persoonlijke account en tijdelijk wil inloggen bij de Google Beheerdersconsole met een ander account, maakt de incognitomodus scheiding en kortstondigheid mogelijk.

Gebruikers kunnen in Chrome browsen als gast of in de incognitomodus, tenzij je beleid gebruikt om die browsemodi uit te schakelen. Gebruikers kunnen alleen in Chrome browsen in de kortstondige modus als je beleid gebruikt om dit af te dwingen. In de volgende tabel worden veelgebruikte functies voor privé browsen in de kortstondige, gast- en incognitomodus vergeleken.

Functie Kortstondig Gast Incognito
Gebruikers kunnen bladwijzers toevoegen. Ja
Bladwijzers worden verwijderd wanneer de browsersessie wordt beëindigd.
Nee Ja
Nadat de browsersessie is beëindigd, blijven de bladwijzers behouden.
Chrome-synchronisatie is beschikbaar. Ja Nee Nee
Tijdens de browsersessie worden gegevens naar de schijf geschreven. Ja
Gegevens worden verwijderd wanneer de browsersessie wordt beëindigd.
Nee Nee
Gebruikers kunnen extensies gebruiken. Ja Nee Ja
Gebruikers moeten extensies afzonderlijk inschakelen in de incognitomodus.
Gebruikers kunnen de Chrome-browser in deze modus starten. Nee Nee Ja
Gebruikers kunnen onlangs gesloten tabbladen opnieuw openen. Ja Nee Nee
De browsegeschiedenis wordt opgeslagen. Ja (alleen als Chrome-synchronisatie is ingeschakeld) Nee Nee

Stap 2: Het beleid controleren

Beleid Beschrijving

BrowserGuestModeEnabled

Hiermee wordt aangegeven of gebruikers de Chrome-browser als gast kunnen gebruiken. Gastgebruikers kunnen op internet browsen zonder in te loggen op hun Google-account.

Niet ingesteld: Gastsessies zijn toegestaan.

DeviceEphemeralUsersEnabled

Hiermee wordt aangegeven of lokale gebruikersgegevens worden gewist wanneer gebruikers uitloggen bij Chrome.

Niet ingesteld: Op apparaten met Chrome OS blijven lokale gebruikersgegevens behouden.

DeviceGuestModeEnabled

Hiermee wordt aangegeven of gebruikers een apparaat met Chrome OS als gast kunnen gebruiken. Gastgebruikers kunnen op internet browsen zonder in te loggen op hun Google-account.

Niet ingesteld: Gastgebruikers kunnen op internet browsen.

ForceEphemeralProfiles

Hiermee wordt aangegeven of er wordt overgeschakeld naar browsen in de kortstondige modus wanneer de Chrome-browser wordt gestart.

Als je tools op locatie gebruikt om beleid af te dwingen waarmee het gebruik van de Chrome-browser wordt gebruikt, is dit beleid van toepassing op alle gebruikers die inloggen bij Chrome, waaronder persoonlijke Gmail-accounts. Als je de Google Beheerdersconsole gebruikt om beleid op gebruikersniveau vanuit de cloud te beheren, is dit beleid alleen van toepassing wanneer gebruikers met hun beheerde Google-account inloggen bij Chrome.

Niet ingesteld: De Chrome-browser schakelt niet over naar browsen in de kortstondige modus.

IncognitoModeAvailability

Hiermee wordt aangegeven of gebruikers op internet kunnen browsen in een incognitovenster en op apparaten met Chrome OS.

Kies een van de opties:

 • 0: Incognitomodus beschikbaar: Gebruikers kunnen webpagina's openen in een incognitovenster.
 • 1: Incognitomodus uitgeschakeld: Gebruikers kunnen webpagina's niet openen in een incognitovenster.
 • 2: Incognitomodus afgedwongen: Gebruikers kunnen webpagina's alleen openen in een incognitovenster.

Niet ingesteld: Gebruikers kunnen op internet browsen in een incognitovenster.

Stap 3: Het beleid instellen

Klik hieronder voor de stappen, afhankelijk van hoe je dit beleid wilt beheren.

Beheerdersconsole

Dit beleid geldt wanneer gebruikers zijn ingelogd op een beheerd Google-account in een van de Chrome-browsers of op een apparaat met Chrome OS.
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apparatenen vervolgensChrome-beheer.

  Als u Apparaten niet ziet op de homepage, klikt u onderaan op Meer functies.

 3. (Optioneel) Gebruikers dwingen om op internet te browsen in de kortstondige modus:
  1. Klik op Instellingen voor gebruikers en browsers.
  2. Selecteer links de organisatie-eenheid waarvoor je beleid wilt configureren.
   Als het beleid voor alle gebruikers moet gelden, selecteer je de organisatie op het hoogste niveau. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
  3. Ga naar Beveiliging.
  4. Selecteer Alle lokale gebruikersgegevens wissen voor 'Kortstondige modus afdwingen'.
 4. (Optioneel) Gebruiken als gast toestaan op apparaten met Chrome OS:
  1. Klik op Apparaatinstellingen.
  2. Selecteer links de organisatie-eenheid waarvoor je beleid wilt configureren.
   Als je wilt dat de instellingen gelden voor alle apparaten, selecteer je de organisatie op het hoogste niveau. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
  3. Ga naar Inloginstellingen.
  4. Selecteer Gastmodus toestaan voor het beleid 'Gebruiken als gast'.
 5. (Optioneel) Gebruikers op internet laten browsen in de incognitomodus:
  1. Klik op Instellingen voor gebruikers en browsers.
   Selecteer links de organisatie-eenheid waarvoor je beleid wilt configureren.
   Als het beleid voor alle gebruikers moet gelden, selecteer je de organisatie op het hoogste niveau. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
  2. Ga naar Beveiliging.
  3. Selecteer Incognitomodus toestaan voor 'Incognitomodus'.
 6. Klik op 'Opslaan'.

Windows

Geldt voor Windows-gebruikers die inloggen op een beheerd account in de Chrome-browser.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in de Groepsbeleidsbeheer-editor van Microsoft Windows (map Computer of Gebruikersconfiguratie):
 1. Ga naar Beleid en vervolgens Beheersjablonen en vervolgens Google en vervolgensGoogle Chrome.
 2. Als je gebruikers wilt dwingen op internet te browsen in de kortstondige modus, moet je het kortstondige profiel inschakelen.
  Tip: Als je dit beleid niet ziet, download je de nieuwste beleidstemplate.
  Als je dit beleid op 'Niet geconfigureerd' laat staan, wordt het gedrag gebruikt dat hierboven staat beschreven onder Niet ingesteld.
 3. Als je gebruiken als gast wilt toestaan in de Chrome-browser, schakel je De gastmodus inschakelen in browser in.
  Als je dit beleid op 'Niet geconfigureerd' laat staan, wordt het gedrag gebruikt dat hierboven staat beschreven onder Niet ingesteld.
 4. Gebruikers op internet laten browsen in de incognitomodus:
  1. Schakel Beschikbaarheid van incognitomodus in.
   Als je dit beleid op 'Niet geconfigureerd' laat staan, wordt het gedrag gebruikt dat hierboven staat beschreven onder Niet ingesteld.
  2. Stel een optie in:
   • Incognitomodus beschikbaar: Gebruikers kunnen webpagina's openen in de incognitomodus.
   • Incognitomodus uitgeschakeld: Gebruikers kunnen webpagina's niet openen in de incognitomodus.
   • Incognitomodus afgedwongen: Gebruikers kunnen webpagina's alleen openen in de incognitomodus.
 5. Implementeer de update voor je gebruikers.

Mac

Geldt voor AppleMac-gebruikers die zijn ingelogd op een beheerd account in de Chrome-browser.
 1. Voeg de volgende sleutels toe aan je Chrome-configuratieprofiel of update ze: 
  • Als je gebruikers wilt dwingen om op internet te browsen in de kortstondige modus, stel je de sleutel ForceEphemeralProfiles in op 'true'.
  • Als je gebruiken als gast wilt toestaan in de Chrome-browser, stel je de sleutel BrowserGuestModeEnabled in op 'true'.
  • Als je gebruikers op internet wilt laten browsen in de incognitomodus, stel je de sleutel IncognitoModeAvailability in op <integer>value</integer>, waarbij <value> 0, 1 of 2 is.
 2. Implementeer de wijziging voor je gebruikers.

Linux

Geldt voor Linux-gebruikers die zijn ingelogd op een beheerd account in de Chrome-browser.
Doe het volgende in je voorkeursbewerker voor JSON-bestanden:
 1. Ga naar de map /etc/opt/chrome/policies/managed.
 2. Maak of update een JSON-bestand.
 3. Instellingen toepassen:
  • Als je gebruikers wilt dwingen om op internet te browsen in de kortstondige modus, stel je ForceEphemeralProfiles in op 1.
  • Als je gebruiken als gast wilt toestaan in de Chrome-browser, stel je BrowserGuestModeEnabled in op 1.
  • Als je gebruikers op internet wilt laten browsen in de incognitomodus, stel je IncognitoModeAvailability in op 0, 1 of 2.

Controleren of het beleid is toegepast

Nadat je Chrome-beleid hebt toegepast, moeten gebruikers de Chrome-browser opnieuw starten voordat de instellingen van kracht worden. Controleer de apparaten van gebruikers om te controleren of het beleid correct is toegepast.

 1. Ga op een beheerd apparaat naar chrome://policy.
 2. Klik op Beleid opnieuw laden.
 3. Vink het vakje aan voor Beleid weergeven zonder waarde ingesteld.
 4. Zorg ervoor dat Status is ingesteld op OK voor het beleid dat je hebt ingesteld:
  • DeviceEphemeralUsersEnabled
  • ForceEphemeralProfiles
  • IncognitoModeAvailability
  • DeviceGuestModeEnabled
  • BrowserGuestModeEnabled
 5. Voor het beleid dat je hebt ingesteld, moet je ervoor zorgen dat de beleidswaarden overeenkomen met wat je hebt ingesteld in het beleid.
  • DeviceEphemeralUsersEnabled: true of false
  • ForceEphemeralProfiles: true of false
  • IncognitoModeAvailability: 0, 1 of 2
  • DeviceGuestModeEnabled: true of false
  • BrowserGuestModeEnabled: true of false

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?