Konfigurera Chrome Browser Cloud Management

4. Aktivera rapportering för webbläsaren Chrome

Om du vill få ytterligare rapporteringsdata om organisationens webbläsare ställer du in policyn för molnrapportering.

Aktivera webbläsarrapportering på administratörskonsolen

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter följt av Chrome-hantering från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Inställningar för användare och webbläsare.
 4. Välj organisationsenheten på högsta nivån så att alla underordnade organisationer ärver policyn.
 5. Rulla ned till Hanterade webbläsare.
 6. Ställ in MolnrapporteringAktivera hanterad molnrapportering.
 7. Klicka på Spara.
 8. Starta om Chrome så att den nya policyn tillämpas.

Du bör då får en rapport inom en minut efter att Chrome startats om. När en rapport har skickats fylls resten av fälten på sidan Webbläsarlista i samt även sidan Detaljer. När nya rapporter kommer in uppdateras dessa fält i enlighet med detta. För närvarande är rapportfrekvensen inställd på en gång om dagen.

Obs! Den här policyn installerar tillägget Chrome Cloud Management - Reporting Companion i dina hanterade webbläsare. Användarna ser att det visas i deras webbläsare med kommentaren Chrome hanteras och övervakas av din administratör. Tillägget installeras med alla tillåtna behörigheter beviljade och åsidosätter tilläggsinställningar.

Följande laddas upp från användarnas enheter

Datorinformation

Typ Exempelvärde Anmärkningar
BIOS-serienummer [alfanumerisk sträng]  
Token för enhetshantering (DM-token) [alfanumerisk sträng] Genereras under registrering för att unikt identifiera enheten.
Datornamn DESKTOP1 Datorns namn.
OS-användare CORP\Användare1 Användarens namn som rapporterats av operativsystemet.
Operativsystemsversion Windows 10.0.17134.165 Den version av operativsystemet som webbläsaren körs på.
OS-arkitektur x86_64 Arkitekturen för den enhet som webbläsaren körs på.
Dator-id [Id-nummer] Detta värde är plattformsspecifikt.

Webbläsare och profiler

Typ Exempelvärde Anmärkningar
Chrome-version 69.0.3497.23  
Chrome-kanal Beta  
Chrome-sökväg C:\Program Files (x86)\Google\Chrome Beta\Application  
Profilnamn Person 1  
Profilsökväg \Default  
Profil som är inloggad i användarens e-post person@exempel.com Finns endast om det finns en signerad användare i profilen.
Profilen som är inloggad i användar-id [Id-nummer] Ett dolt id som är unikt för användaren. Finns endast om det finns en inloggad användare i profilen.

Tillägg och pluginprogram

Typ Exempelvärde Anmärkningar
Tilläggs-id aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek  
Tilläggets version 0.10  
Tilläggets namn presentationer  
Beskrivning av tillägget Växlare för användaragent för Chrome är ett tillägg för Google Chrome  
Tilläggstyp tillägg  
Webbadressen till startsidan för tillägget https://spoofer-extension.appspot.com/about  
Tilläggsikon Google Drive  
Installationstyp för tillägg Normal Anger om tillägget har tvångsinstallerats av administratören eller installerats av användaren.
Status för aktiverat tillägg Aktiverat  
Värdbehörigheter för tillägg ”webRequest”, ”cookies” Läs mer om värdbehörigheter.
Behörigheter för tillägg ”tabs”, ”devtools” Läs mer om tilläggsbehörigheter för Chrome.
Namn på pluginprogram Chrome PDF-pluginprogram  
Version av pluginprogram 2.0  
Beskrivning av pluginprogram Portable Document Format  
Filnamn för pluginprogram internal-pdf-viewer  

Webbläsarpolicyer

Typ Exempelvärde Anmärkningar
Policynamn BookmarkBarEnabled   
Källa/omfattning för policy Policy för molndator  
Policyvärde falskt  
Policyfel Utfasad Alla problem med en policy visas här.

Policyer för tillägg

Typ Exempelvärde Anmärkningar
Tilläggs-id aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek Identifierar unikt det tillägg som policyn gäller.
Policynamn BookmarkBarEnabled   
Källa/omfattning för policy Policy för molndator  
Policyvärde falskt  
Policyfel Utfasad Alla problem med en policy visas här.

Säker webbsökning

Typ Exempelvärde Anmärkningar
Antal varningar 10 Antalet varningar som visas för användaren.
Antal genomklickningar för varningar 5 Antalet gånger som användaren klickat genom varningen och fortsatt till sidan.

Efter konfigurationen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?