Hantera inställningar för Chrome Kiosk-app

Den här artikeln gäller för Chrome-administratörer och utvecklare med erfarenhet av att utveckla Chrome-appar.

Som administratör kan du använda Googles administratörskonsol för att anpassa Chrome-kioskappar. Exempelvis vill du kanske att appen ska styra den version av Chrome som körs på en kiosk. Eller också kan du automatiskt starta en kioskapp på en digital skylt.

Starta automatiskt en kioskapp på Chrome-enheter

Om du ställer in en kioskapp på att starta automatiskt förvandlas enheter som kör Chrome OS till enheter med en enda uppgift. Du kan distribuera flera kioskprogram till enheter, men du kan bara konfigurera en app för att automatiskt starta när enheter startar. Du kan till exempel starta en app automatiskt på enheter där användarens interaktion inte styrs med ett tangentbord och en mus.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter följt av Chrome-hantering från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Enhetsinställningar.
 4. Till vänster väljer du den organisation som du vill konfigurera policyer för.
  Välj organisationen på toppnivå för alla användare. Annars väljer du en underordnad organisation.
 5. Öppna Kioskinställningar följt av Kioskinställningar.
 6. För Starta kioskapp automatiskt väljer du den app som du vill starta automatiskt.
 7. Klicka på Spara.

Låt kioskappen styra Chrome OS-versionen 

Stöds i Chrome 52 och senare.

Genom att låta appen styra Chrome OS-versionen kan du förbättra enhetens stabilitet om appen eller vissa funktioner i appen inte är kompatibla med den senaste versionen av Chrome OS.

Vi rekommenderar att du bara låter en kioskapp styra Chrome OS-versionen om:

 • Din testprocess inte motsvarar inte den vanliga 6-veckorscykeln för OS-uppdateringar.
 • Det finns en väsentlig risk kopplad till potentiella stabilitetsproblem.

Steg 1: Ställ in OS-versionen i kioskappens manifestfil

 1. Identifiera den Chrome OS-version du vill ange.
  1. Gå till CrOS-OmahaProxy CSV Viewer.
  2. Notera chrome_version-värdet för den vanligaste enheten i din organisation.
 2. I appens manifest.json-fil anger du required_platform_version till det värde du noterade.
  Exempelvis: ”required_platform_version”: ”8350”
 3. Ställ in always_update på värdet true om du vill uppdatera appen automatiskt, även om Chrome OS-versionen inte överensstämmer.

Denna exempel på konfiguration ställer in required_platform_version8350 och tillåter alltid automatisk uppdatering av appen.

Steg 2: Låt kioskappen styra Chrome OS-versionen

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter följt av Chrome-hantering från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Enhetsinställningar.
 4. Till vänster välj organisationen med de enheter som du vill styra Chrome OS-versionen för.
  Välj organisationen på toppnivå om inställningarna ska gälla alla enheter. Annars väljer du en underordnad organisation.
 5. För en kioskapp som startas automatiskt:
  1. Öppna Inställningar för enhetsuppdatering följt av Inställningar för automatisk uppdatering.
  2. Välj Stoppa automatiska uppdateringar på menyn Automatisk uppdatering.
  3. Öppna Kioskinställningar följt av Kioskinställningar.
  4. För Autostart av kioskapp väljer du den app du vill ska styra Chrome OS-versionen.
  5. Från menyn Tillåt kioskapp att styra Control OS-version väljer du Tillåt kioskappen att styra OS-versionen.
  6. Verifiera att appens manifestfil innehåller fältet required_platform_version.
  7. Klicka på Tillåt kioskappen att styra operativsystemsversionen.
  8. Klicka på Spara längst ned.
 6. För alla andra kioskappar:
  1. Gå till Inställningar för enhetsuppdatering följt av Appkontrollerade uppdateringar.
  2. Under Tillåt att operativsystemsversionen styrs av appen klickar du på Välj en app.
  3. Klicka på Chrome Web Store och sök efter kioskappen.
  4. Klicka på Lägg till följt av Spara.
  5. Bekräfta genom att klicka på Spara.

Steg 3: Verifiera att policyer tillämpas

När du har tillämpat Chrome-policyer måste användarna starta om Chrome-enheter för att inställningarna ska träda i kraft. Du kan kontrollera användarnas enheter för att säkerställa att policyn har tillämpats korrekt.
 1. På en hanterad Chrome-enhet bläddrar du till chrome://policy.
 2. Klicka på Läs in policy på nytt.
 3. För en kioskapp som startas automatiskt:
  • Kontrollera att status är inställd på OK och policyvärdet är true för AllowKioskAppControlChromeVersion.
  • Kontrollera att status är inställd på OK och policyvärdet är true för DeviceAutoUpdateDisable.
 4. För angivna kioskappar:
  • Kontrollera att status är inställd på OK för DeviceTargetVersionPrefix.
  • Kontrollera att policyvärdet är det samma som värdet för required_platform_version i appens manifest-fil för DeviceTargetVersionPrefix.

Vanliga scenarier

Den här tabellen beskriver olika scenarier där kioskappar har konfigurerats för att styra Chrome OS-versionen på en enhet.
Scenario Resultat

Appens manifestfil har inte manifestnyckeln required_platform_version.

Chrome-enheter uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Chrome OS när den blir tillgänglig.

Appens manifestfil har en ogiltig inställning för required_platform_version.

Apputvecklaren ser ett felmeddelande i chrome://extensions när de försöker öppna appen. Värdet för required_platform_version måste vara giltigt för att appen ska installeras eller uppdateras från Chrome Web Store.

Värdet för required_platform_version är lägre än enhetens nuvarande plattformsversion.

Appen har installerats men enhetens OS uppdateras inte om inte värdet för required_platform_version uppdateras till en version som är högre än den nuvarande enhetens OS-version.

Obs! Första gången en app installeras från Chrome Web Store verifieras värdet för required_platform_version men det jämförs inte med enhetens nuvarande plattformsversion.

Värdet för required_platform_version har uppdaterats till ett lägre värde än enhetens nuvarande plattformsversion.

Appen är inte installerad och klientenheten fortsätter att köra den äldre versionen av appen.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?