Windows için Eski Tarayıcı Desteği (entegre)

2. Politikaları ayarlama

Chrome Tarayıcı sürüm 74 ve üzeri.

Bir işletme veya okul için Windows'da Chrome Tarayıcıyı yöneten yöneticiler içindir.

Yönetilen Microsoft® Windows® bilgisayarlarda entegre Eski Tarayıcı Desteği'ni (LBS) denetlemek için Google Yönetici Konsolu'nu veya Grup İlkesi Yönetimi Düzenleyicisi'ni kullanabilirsiniz.

1. Adım: Chrome Tarayıcı politika şablonunu ekleyin (yalnızca Grup İlkesi)

Chrome.admx dosyasında bulunan LBS politikalarını kontrol etmek için Grup İlkesi'ni kullanabilirsiniz. Dosyayı yüklediğinizde, her politika istediğiniz zaman değiştirebileceğiniz bir ayarla etkin durumda olur.

Politika şablonunu eklemek için:

 1. İndirilen Chrome Tarayıcı paketini açın ve Yapılandırmave sonraadmx'e gidin.
 2. google.admx ve chrome.admx dosyalarını Politika Tanımı şablon klasörünüze kopyalayın. (Örnek: C:\Windows\PolicyDefinitions)
 3. admx klasöründe ilgili dil klasörünü açın.
  Örneğin, ABD'deyseniz en-US klasörünü açın.
 4. google.adml ve chrome.adml dosyalarını Politika Tanımı klasörünüzdeki eşleşen dil klasörüne kopyalayın. (Örnek: C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US)
 5. Dosyaların doğru şekilde yüklendiğini onaylamak için Grup İlkesi'ni açın.
  Bir hata oluşursa, bunun nedeni genellikle dosyaların yanlış bir konumda olmasıdır.
 6. Konumları kontrol edin ve tekrar onaylayın.

2. Adım: Politikaları inceleyin

Politikaların ve açıklamaların tamamını görmek için genişletin.

Tüm politikalar ve açıklamaları

 

Politika Açıklama ve ayarlar

AlternativeBrowserParameters

Alternatif tarayıcının yürütülebilir dosyasına aktarılacak parametreleri belirtir.

Bu politika etkinse alternatif tarayıcı başlatıldığında, sağlanan parametreler kullanılır.

URL'nin komut satırında nerede görünmesi gerektiğini belirtmek için ${url} özel yer tutucusunu kullanabilirsiniz.

Tek bağımsız değişkense veya komut satırının sonuna eklenmesi gerekiyorsa yer tutucu belirtmeniz gerekmez.

Ayarlanmadığında: Alternatif tarayıcıya parametre olarak yalnızca URL aktarılır. 

AlternativeBrowserPath

Alternatif tarayıcı olarak kullanılacak programı belirtir. Bir dosya konumu belirtebilir veya aşağıdaki değişkenlerden birini kullanabilirsiniz:

 • ${chrome}: Chrome Tarayıcı
 • ${firefox}: Mozilla® Firefox®
 • ${ie}—Microsoft® Internet Explorer®
 • ${opera}: Opera®
 • ${safari}: Apple® Safari®

Ayarlanmadığında: Varsayılan alternatif tarayıcı olan Internet Explorer (${ie}) kullanılır.

BrowserSwitcherChromeParameters Chrome Tarayıcının yürütülebilir dosyasına aktarılacak parametreleri belirtir. Bu politika etkinse Chrome çağrıldığında, sağlanan parametreler kullanılır. 

URL'nin komut satırında nerede görünmesi gerektiğini belirtmek için ${url} özel yer tutucusunu kullanabilirsiniz.

Tek bağımsız değişkense veya komut satırının sonuna eklenmesi gerekiyorsa yer tutucu belirtmeniz gerekmez.​

Ayarlanmadığında: Alternatif tarayıcıdan geri dönülürken Chrome Tarayıcıya parametre olarak yalnızca URL aktarılır.

BrowserSwitcherChromePath

Alternatif tarayıcıdan geri dönülürken başlatılacak Chrome Tarayıcının yürütülebilir dosyasını belirtir.

Bir dosya konumu belirtebilirsiniz veya Chrome Tarayıcı için varsayılan yükleme yeri olan ${chrome} değişkenini kullanabilirsiniz. 

Ayarlanmadığında: Alternatif tarayıcıdan geri dönülürken varsayılan Chrome Tarayıcı yükleme konumu (${chrome}) kullanılır.

BrowserSwitcherDelay

Alternatif tarayıcıyı açmak için geçen süreyi milisaniye cinsinden belirtir. Bu süre zarfında, kullanıcılara başka bir tarayıcıya geçtiklerini bilmelerini sağlayan bir geçiş reklamı sayfası gösterilir. Sorun varsa kullanıcılar sayfada bir hata mesajı görür.
 
Ayarlanmadığında: URL, geçiş reklamı sayfası gösterilmeden hemen alternatif tarayıcıda açılır.

BrowserSwitcherEnabled

Eski Tarayıcı Desteği özelliğini etkinleştirir. 

Bu politika etkinse kullanıcılar bazı URL’leri Internet Explorer gibi alternatif bir tarayıcıda açabilir.

Bu politika etkinse aşağıdaki politikalardan en az birini yapılandırmanız gerekir:

Ayarlanmadığında: Chrome Tarayıcı, URL'leri alternatif bir tarayıcıda açmaz.

BrowserSwitcherExternalGreylistUrl

Bir tarayıcı geçişini tetiklemeyen URL'lerin listesini içeren XML dosyasının URL'sini belirtir.

Ayarlanmadığında: Chrome Tarayıcı, bir tarayıcı geçişini tetiklemeyen URL'leri kontrol etmek için XML dosyası kullanmaz.

BrowserSwitcherExternalSitelistUrl

Alternatif bir tarayıcıda açılacak URL'lerin listesini içeren XML dosyasının URL'sini belirtir.

Şu dosyayı inceleyebilirsiniz: örnek XML dosyası

Ayarlanmadığında: Chrome Tarayıcı, URL’lerin alternatif bir tarayıcıda açılıp açılmadığını kontrol etmek için bir XML dosyası kullanmaz.

BrowserSwitcherKeepLastChromeTab

Penceredeki son sekmeden alternatif tarayıcıya geçildikten sonra Chrome Tarayıcının kapatılıp kapatılmayacağını belirtir.

Alternatif tarayıcıya geçildikten sonra Chrome Tarayıcı sekmeleri otomatik olarak kapanır. Bu politika devre dışıysa ve geçiş yapılmadan önce penceredeki son sekme açık durumdaysa Chrome Tarayıcı tamamen kapanır.

Ayarlanmadığında: Alternatif tarayıcıya geçildikten sonra Chrome Tarayıcıda en az bir sekme açık kalır.

BrowserSwitcherUrlGreylist

Chrome Tarayıcıda veya alternatif bir tarayıcıda açılabilen ve bir tarayıcı geçişini tetiklemeyen web sitesi URL'lerinin listesini belirtir.

Ayarlanmadığında: BrowserSwitcherExternalSitelistUrl, BrowserSwitcherUrlList veya BrowserSwitcherUseIeSitelist politikasında belirtilmeyen URL'ler Chrome Tarayıcıda açılır.

BrowserSwitcherUrlList

Alternatif bir tarayıcıda açılacak web sitesi URL'lerinin listesini belirtir.

Ayarlanmadığında: Chrome politikasında hiçbir URL listelenmez.

BrowserSwitcherUseIeSitelist

URL’lerin Chrome Tarayıcı’da mı yoksa Internet Explorer’da mı açılacağını kontrol etmek için Internet Explorer site listenizi kullanın.

Ayarlanmadığında: Chrome, Internet Explorer site listesini kullanmaz.

3. Adım: LBS'yi yapılandırın

Bu politikaları nasıl yönetmek istediğinize bağlı olarak aşağıdaki ilgili adımları tıklayın.

Yönetici konsolu
Kullanıcılar Chrome Tarayıcı'da veya Chrome OS çalıştıran cihazda yönetilen bir Google Hesabında oturum açtığında uygulanır.
 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolu Ana sayfasında, CihazlarardındanChrome yönetimi'ne gidin.
 3. Kullanıcı ve tarayıcı ayarları'nı tıklayın.
 4. Ayarı tüm kullanıcılara ve kayıtlı tarayıcılara uygulamak için en üstteki kuruluş birimini seçili bırakın. Böyle bir isteğiniz yoksa bir alt kuruluş birimi seçin.
 5. Eski Tarayıcı Desteği'ne gidin.
 6. Eski Tarayıcı Desteği için Eski Tarayıcı Desteği'ni Etkinleştir'i seçin.
 7. (İsteğe bağlı) Belirli URL'leri alternatif bir tarayıcıda açmak için:
  1. Alternatif tarayıcıda açılacak web siteleri bölümüne ilerleyin.
  2. Alternatif tarayıcıda açılacak sayfaların URL'lerini girin.
 8. (İsteğe bağlı) Internet Explorer'da hangi URL'lerin açılacağını belirtmek için Internet Explorer site listenizi kullanmak istiyorsunuz:
  1. Internet Explorer site listesini kullan'a ilerleyin.
  2. Kural kaynağı olarak Internet Explorer'ın SiteList politikasını kullan'ı seçin.
 9. (İsteğe bağlı) Alternatif bir tarayıcıda hangi URL'lerin açılacağını belirtmek amacıyla bir XML dosyası kullanmak için:
  1. Eski Tarayıcı Desteği site listesi bölümüne ilerleyin.
  2. XML dosyasının URL'sini girin.
 10. Kaydet'i tıklayın.
Windows

Chrome Tarayıcıda yönetilen bir hesapta oturum açan Windows kullanıcıları için geçerlidir.

 1. Group İlkesi'ni açın ve Yönetim Şablonlarıve sonraGoogleve sonraGoogle Chrome'a gidin.
 2. Eski Tarayıcı Desteği özelliğini etkinleştir seçeneğini etkinleştirin.
 3. (İsteğe bağlı) Belirli URL'leri alternatif bir tarayıcıda açmak için:
  1. Alternatif tarayıcıda açılacak web siteleri seçeneğini etkinleştirin.
  2. Seçenekler altında, alternatif bir tarayıcıda açılacak sayfaların URL'lerini belirtin.
 4. (İsteğe bağlı) Internet Explorer'da hangi URL'lerin Internet Explorer'da açılacağını belirtmek üzere Internet Explorer site listenizi kullanmak istiyorsanız Eski Tarayıcı Desteği için Internet Explorer'ın SiteList politikasını kullan seçeneğini etkinleştirin.
 5. (İsteğe bağlı) Alternatif bir tarayıcıda hangi URL’lerin açılacağını belirtmek üzere bir XML dosyası kullanmak için:
  1. Alternatif bir tarayıcıda yüklenecek URL'leri içeren bir XML dosyasının URL'si seçeneğini etkinleştirin.
  2. Seçenekler altında, XML dosyasının URL'sini belirtin.

4. Adım: (Önerilir) Tarayıcı Yardımcı Nesnesi'ni etkinleştirin

LBS ilk kez tarayıcı değiştirip Internet Explorer'daki bir URL'yi tekrar Chrome Tarayıcıda açtığında, kullanıcılardan Tarayıcı Yardımcı Nesnesi'ni (BHO) etkinleştirmeleri istenir. Kullanıcıların BHO'yu manuel olarak etkinleştirmek zorunda kalmamaması için yönetici olarak, BHO'nun otomatik etkinleştirilmesi amacıyla Grup İlkesi'ni kullanabilirsiniz.

Chrome Tarayıcıda yönetilen bir hesapta oturum açan Windows kullanıcıları için geçerlidir.

 1. Grup İlkesi'ni açın ve Yönetim Şablonları ve sonra Windows Bileşenleri ve sonra Internet Explorer ve sonra Güvenlik Özellikleri ve sonra Eklenti Yönetimi'ne gidin.
 2. Eklenti Listesi halihazırda etkin değilse Etkin'i seçin.
 3. Seçenekler altında Göster'i tıklayın.
 4. Değer adı için {08B5789A-BD8E-4DAE-85DF-EF792C658B86} Genel Benzersiz Tanımlayıcısını (GUID) girin. Süslü parantezleri ekleyin.
 5. Değer olarak 1 girin. Eklenti etkinleştirilir ve kullanıcılar bu ayarı değiştiremez.

5. Adım: (İsteğe bağlı) LBS'yi özelleştirin

Bu politikaları nasıl yönetmek istediğinize bağlı olarak aşağıdaki ilgili adımları tıklayın.

Yönetici konsolu
Kullanıcılar Chrome Tarayıcı'da veya Chrome OS çalıştıran cihazda yönetilen bir Google Hesabında oturum açtığında uygulanır.
 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolu Ana sayfasında, CihazlarardındanChrome yönetimi'ne gidin.
 3. Kullanıcı ve tarayıcı ayarları'nı tıklayın.
 4. Ayarı tüm kullanıcılara ve kayıtlı tarayıcılara uygulamak için en üstteki kuruluş birimini seçili bırakın. Böyle bir isteğiniz yoksa bir alt kuruluş birimi seçin.
 5. Eski Tarayıcı Desteği'ne gidin.
 6. (İsteğe bağlı) Alternatif olarak hangi tarayıcının kullanılacağını belirtmek için:
  1. Alternatif tarayıcı yolu'na ilerleyin.
  2. Tarayıcının yürütülebilir dosyasının konumunu girin. Veya şu değişkenlerden birini kullanın:
   • ${chrome}: Chrome Tarayıcı
   • ${firefox} - Firefox
   • ${ie} - Internet Explorer
   • ${opera} - Opera
   • ${safari} - Safari
 7. (İsteğe bağlı) Parametreleri alternatif tarayıcıya iletmek için:
  1. Alternatif tarayıcı parametreleri'ne ilerleyin.
  2. Alternatif tarayıcının yürütülebilir dosyasına iletmek istediğiniz parametreleri girin.
 8. (İsteğe bağlı, yalnızca Windows) Alternatif tarayıcıdan geri dönerken kullanılacak Chrome Tarayıcı dosyasını belirtin:
  1. Chrome yolu'na ilerleyin.
  2. Chrome Tarayıcı yürütülebilir dosyasının konumunu girin. Bunun için ${chrome} değişkenini de kullanabilirsiniz.
 9. (İsteğe bağlı, yalnızca Windows) Komut satırı bağımsız değişkenlerini Chrome Tarayıcıya aktarmak için:
  1. Chrome parametreleri'ne ilerleyin.
  2. Chrome Tarayıcı yürütülebilir dosyasına aktarılacak parametreleri girin.
 10. (İsteğe bağlı) Tek oturum açma (TOA) sayfası gibi belirli URL'lerin her iki tarayıcıda da açılmasına izin vermek için:
  1. İki tarayıcının herhangi birinde açılacak web siteleri bölümüne ilerleyin.
  2. Her iki tarayıcıda da açılabilen ve bir geçişi tetiklemeyen URL'leri girin.
 11. (İsteğe bağlı) Penceredeki son sekmeden alternatif tarayıcıya geçildikten sonra Chrome Tarayıcının açık kalıp kalmayacağını belirtir.
  1. Son Chrome sekmesini tut bölümüne ilerleyin.
  2. En az bir Chrome sekmesini açık tut'u seçin.
 12. (İsteğe bağlı) Tarayıcı geçişini tetiklemeyen URL'leri belirtmek üzere XML dosyası kullanmak için:
  1. İki tarayıcının herhangi birinde açılacak web siteleri listesinin URL'si bölümüne ilerleyin.
  2. XML dosyasının URL'sini girin.
 13. Kaydet'i tıklayın.
Windows

Chrome Tarayıcıda yönetilen bir hesapta oturum açan Windows kullanıcıları için geçerlidir.

 1. Group İlkesi'ni açın ve Yönetim Şablonlarıve sonraGoogleve sonraGoogle Chrome'a gidin.
 2. (İsteğe bağlı) Alternatif olarak hangi tarayıcının kullanılacağını belirtmek için:
  1. Yapılandırılan web siteleri için başlatılacak alternatif tarayıcı seçeneğini etkinleştirin.
  2. Bir seçim yapın:
   • Seçenekler altında, tarayıcının yürütülebilir dosyasının konumunu belirtin.​
   • Aşağıdaki değişkenlerden birini kullanın:
    • ${chrome} - Chrome Tarayıcı 
    • ${firefox}—Firefox
    • ${ie} - Internet Explorer
    • ${opera} - Opera
    • ${safari} - Safari
 3. (İsteğe bağlı) Komut satırı bağımsız değişkenlerini alternatif tarayıcıya aktarmak için:
  1. Alternatif tarayıcı için Komut satırı parametreleri seçeneğini etkinleştirin.
  2. Seçenekler altında, alternatif tarayıcının yürütülebilir dosyasına aktarılacak bağımsız değişkenleri belirtin.
 4. (İsteğe bağlı) Alternatif tarayıcıdan geri dönülürken kullanılacak Chrome Tarayıcı dosyasını belirtmek için:
  1. Alternatif tarayıcıdan Chrome'a geçiş yapma yolu seçeneğini etkinleştirin.
  2. Seçenekler altında, Chrome Tarayıcı çalıştırılabilir dosyasının konumunu belirtin. Bunun için ${chrome} değişkenini de kullanabilirsiniz.
 5. (İsteğe bağlı) Komut satırı bağımsız değişkenlerini Chrome Tarayıcıya aktarmak için:
  1. Alternatif tarayıcıdan geçiş yapmak için komut satırı parametreleri seçeneğini etkinleştirin.
  2. Seçenekler altında, Chrome Tarayıcı yürütülebilir dosyasına aktarılacak bağımsız değişkenleri belirtin.
 6. (İsteğe bağlı) Tek oturum açma (TOA) sayfası gibi belirli URL'lerin her iki tarayıcıda da açılmasına izin vermek için:
  1. Hiçbir zaman başka bir tarayıcıya geçişi tetiklememesi gereken web siteleri seçeneğini etkinleştirin.
  2. Seçenekler altında, her iki tarayıcıda da açılabilen ve bir geçişi tetiklemeyen URL’leri listeleyin.
 7. (İsteğe bağlı) Tarayıcı geçişini tetiklemeyen URL'leri belirtmek üzere XML dosyası kullanmak için:
  1. Hiçbir zaman bir tarayıcı anahtarını tetiklememesi gereken URL'ler içeren bir XML dosyasının URL'si ayarını etkinleştirin.
  2. Seçenekler altında, XML dosyasının URL'sini belirtin.

6. Adım: Politikaların uygulandığını doğrulayın

Chrome Tarayıcı politikalarını kontrol etme

Herhangi bir Chrome politikası uygulandıktan sonra, ayarların etkinleşmesi için kullanıcıların Chrome Tarayıcıyı yeniden başlatması gerekir. Politikanın doğru şekilde uygulandığından emin olmak için kullanıcıların cihazlarını kontrol edin.

 1. Yönetilen bir cihazda, chrome://policy sayfasına gidin.
 2. Politikaları yeniden yükle'yi tıklayın.
 3. Hiçbir değer ayarlanmamış politikaları göster kutusunu işaretleyin.
 4. Belirlediğiniz politikalarla ilgili olarak aşağıdaki hususlardan emin olun:
  1. Durum, Tamam olarak ayarlanmış olmalıdır.
  2. Politika değerleri, politikada belirlediğiniz değerlerle eşleşmelidir.
LBS yapılandırmasını kontrol etme

Chrome 76 ve sonraki sürümlerde, belirli URL'lerin hangi tarayıcıda açıldığını kontrol edebilirsiniz.

 1. Yönetilen bir cihazda chrome://browser-switch/internals sayfasına gidin.
 2. URL Checker (URL Denetleyici) kutusuna, hangi tarayıcıda açıldığını öğrenmek istediğiniz URL'yi girin.
 3. Alternatif tarayıcıda açılan URL'leri görmek için Sitelist (Site Listesi) altındaki listeyi inceleyin.
 4. Her iki tarayıcıda da açılan URL'leri görmek için Greylist (Gri Liste) altındaki listeyi inceleyin.

LBS Yapılandırma Seçenekleri

Her iki tarayıcı politikasında da açmak için Web sitelerinde joker karakterler kullanılabilir

Kullanıcılar, belli URL'leri sizin belirlediğiniz tarayıcıyla açmakla birlikte, internete çoğunlukla kendi tercih ettikleri tarayıcıyla göz atabilir. URL listesindeki negatif girişler, Chrome Tarayıcıda açılan sayfaları belirtir. Pozitif girişler ise, alternatif tarayıcıda açılan sayfaları gösterir.

Örnekte, example.com içeren tüm URL'ler alternatif bir tarayıcıda, google içeren tüm URL'ler ise Chrome Tarayıcıda açılmaktadır. example.com veya google içermeyen URL'ler her iki tarayıcıda da açılabilir. 

Geçişi başlatacak URL'ler:

 • !google
 • example.com

Geçişi başlatmayacak URL'ler:

 • *
LBS, çakışan kuralları nasıl ele alır?

Kurallar, doğruluk sırasına göre değerlendirilir. Yani, mail.yahoo.com adresi kesinlikle !yahoo.com'dan önce değerlendirilecektir.

Büyük ve küçük harf içeren karma URL desteği

Tüm URL'ler doğru şekilde normalleştirilir. Bu, alan adlarının küçük harfle yazıldığı, yolların ise belirtildiği gibi korunduğu anlamına gelir. Yani, EXAMPLE.COM ile example.com birbirinin aynısıyken example.com/dosya ile example.com/DOSYA birbirinin aynısı değildir.

Öneklerin, en azından alan adının sonuna kadar yayıldığı varsayılır.

Buna göre, http://www ile http://www/ önekinin kastedildiği varsayılır ve www ile başlayan hiçbir alanla eşleşmez. Alanları sadece önekleriyle eşleştirmek için www gibi bir belirtim kullanın.

İlgili konular

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?