Hantera Chrome-policyer med Windows-registret

Gäller för Windows-användare som loggar in på ett hanterat konto i webbläsaren Chrome.

Som administratör kan du konfigurera inställningar för Chrome-webbläsaren på Microsoft® Windows®-datorer genom att ändra Windows-registret på varje dator där du vill ha en ny inställning. Användare kan göra ändringarna själva om de känner till hur man arbetar med registret. I annat fall bör du göra ändringarna åt dem.

Använd registret i följande fall

  • När du vill konfigurera inställningar som inte hanteras med hjälp av redigeraren för hantering av gruppolicy. 
  • tillämpa inställningar på Windows-datorer som inte är anslutna till en Microsoft® Active Directory®-domän.

Använd registret för att hantera Chrome-policyer

Viktigt! En ändring av registret kan skada datorer. Testa alla ändringar innan du implementerar dem hos användarna.

Paketet med Chrome-webbläsaren för företag innehåller en exempelregisterfil (.reg) som du kan anpassa för att definiera policyinställningar.

Konfigurera inställningar på Windows-datorer

  1. Ladda ned zip-paketfilen för Chrome-webbläsaren.
  2. Öppna paketet och fortsätt till Konfiguration följt av Exempel.
  3. Kopiera filen chrome.reg.
  4. Öppna .reg-filen i ditt redigeringsprogram. Du kan redigera filen med vilken textredigerare som helst.
  5. Gör de ändringar du vill och spara filen (exempel nedan).
  6. Använd önskad metod för att distribuera inställningar till måldatorer.
När en användare kör filen chrome.reg sparas registernycklarna i
HKEY_LOCAL_MACHINE följt av SOFTWARE följt av Policyerföljt av Google följt av Chrome.
Information om hur du lägger till, ändrar och tar bort registernycklar finns i Microsoft-dokumentationen.

Exempelinställningar

Nedan följer några inställningar som hjälper dig att komma igång. En fullständig lista finns i Policylista.

Inställningsnamn
(I Windows-registret)

Policynamn
(I gruppolicy)
Beskrivning
ExtensionInstallBlacklist Konfigurera svart lista för installation av tillägg (mappen Tillägg) Anger vilka tillägg användare inte kan installera. Tillägg som redan är installerade inaktiveras om de svartlistas.
HomepageLocation Konfigurera startsidans webbadress (mappen Startsida) Ställer in standardwebbadressen för startsidan.
MetricsReportingEnabled Aktivera rapportering av användning och kraschrelaterade data Avgör om anonym data skickas till Google.
SafeBrowsingEnabled Aktivera Säker webbsökning Aktiverar funktionen Google säker webbsökning och förhindrar att användarna ändrar inställningar som är relaterade till den.
ShowHomeButton Visa hemknappen i verktygsfältet Visar hemknappen på verktygsfältet.

Överväganden när du använder gruppolicyn och registret

Om du anger en policy i Gruppolicy och sedan konfigurerar inställningen annorlunda i registret gäller policyn. Förhindra att registreringsinställningarna åsidosätts genom att ställa in policyer i Gruppolicy till Ej konfigurerad. Policyer som inte konfigurerats visas inte i registret.  Mer information om hur du ser källan till en specifik Chrome-policy på en hanterad enhet finns i Visa en enhetens nuvarande Chrome-policy.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?