Chrome-beleid beheren in het Windows-register

Geldt voor Windows-gebruikers die inloggen op een beheerd account in de Chrome-browser.

Als beheerder kun je instellingen voor de Chrome-browser configureren op Microsoft® Windows®-computers door het Windows-register aan te passen op elke computer waarop je wilt dat een nieuwe instelling geldt. Gebruikers kunnen deze wijzigingen zelf aanbrengen als ze bekend zijn met werken in het register. Anders moet jij deze wijzigingen voor ze aanbrengen.

Wanneer moet je het register gebruiken

  • Als je instellingen wilt configureren die niet worden beheerd met de editor voor groepsbeleidsbeheer.
  • Als je instellingen wilt toepassen op Windows-computers die niet bij een Microsoft® Active Directory®-domein horen.

Chrome-beleid beheren met het register

Belangrijk: Als je het register wijzigt, kunnen computers beschadigd raken. Test alle wijzigingen voordat je deze implementeert voor gebruikers.

De Chrome-browser voor het zakelijke pakket bevat een voorbeeld van een registerbestand (.reg) dat je kunt aanpassen om instellingen op te geven.

Instellingen configureren op Windows-computers

  1. Download het zipbestand voor het Chrome-browserpakket.
  2. Open het pakket en ga naar Configuratie en dan voorbeelden.
  3. Kopieer het bestand chrome.reg.
  4. Open het .reg-bestand in je voorkeurstekstbewerker. Je kunt het bestand bewerken met elke tekstbewerker.
  5. Breng wijzigingen aan en sla het bestand op (zie de voorbeelden hieronder).
  6. Push de instellingen naar de doelapparaten met je voorkeursmethode.
Als een gebruiker het bestand chrome.reg uitvoert, worden de registersleutels opgeslagen in
HKEY_LOCAL_MACHINE en dan SOFTWARE en dan Policies en dan Google en dan Chrome.
Bekijk de Microsoft-documentatie voor instructies om registersleutels toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen.

Voorbeeldinstellingen

Hieronder zie je enkele instellingen waarmee je aan de slag kunt. Zie Policy List (Lijst met beleid) voor de volledige lijst.

Naam instelling
(in Windows-register)

Beleidsnaam
(in groepsbeleid)
Beschrijving
ExtensionInstallBlocklist Blokkeringslijst voor de installatie van extensies configureren (map Extensies) Hiermee kun je opgeven welke extensies gebruikers niet kunnen installeren. Extensies die al zijn geïnstalleerd, worden uitgeschakeld als ze op de blokkeringslijst staan.
HomepageLocation De URL van de homepage configureren (map Homepage) Hiermee wordt de standaard-URL voor de homepage ingesteld.
MetricsReportingEnabled Rapportage van gebruiks- en crashgegevens inschakelen Hiermee wordt bepaald of anonieme gegevens naar Google worden verzonden.
SafeBrowsingEnabled Safe Browsing inschakelen Hiermee wordt de Google Safe Browsing-functie ingeschakeld. Hierdoor kunnen gebruikers gerelateerde instellingen niet meer wijzigen.
ShowHomeButton Startknop op de werkbalk weergeven Hiermee wordt de startknop weergegeven op de werkbalk.

Overwegingen bij het gebruik van groepsbeleid en het register

Als je beleid instelt in groepsbeleid en vervolgens de instelling anders configureert in het register, heeft het groepsbeleid voorrang. Als je wilt voorkomen dat registerinstellingen worden overschreden, moet je beleid in groepsbeleid instellen op Niet geconfigureerd. Beleid dat is ingesteld op 'Niet geconfigureerd', wordt niet weergegeven in het register. Zie Het huidige Chrome-beleid op een apparaat bekijken voor meer informatie over hoe je de bron van specifiek Chrome-beleid kunt zien op een beheerd apparaat.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?