Hantera webbläsaren Chrome med Microsoft Intune

Som Chrome Enterprise-administratör kan du hantera webbläsaren Chrome på Microsoft® Windows®-datorer med Microsoft® Intune.

Innan du börjar

 • Du behöver ha ett användarnamn och lösenord på Microsoft® Azure® så att du kan logga in på portalen och använda Intune. Följande krävs för att tillämpa Chrome-principer som ska gälla enbart vid anslutning till en Microsoft® Active Directory®-domän:
  • Version 69 eller senare av webbläsaren Chrome.
  • Vilken utgåva som helst av Windows 10 utom Windows Home.

Konfigurera Intune för hantering av webbläsaren Chrome

Steg 1: Mata in Chromes ADMX-fil i Intune
 1. Ladda ned ADMX-mallarna för Chrome.
 2. Logga in på Microsoft Azure-portalen.
 3. Öppna Intune följt av Enhetskonfiguration följt av Profiler.
 4. Klicka på Skapa profil vid Enhetskonfiguration – Profiler.
 5. Fyll i fälten enligt nedan:
  Fält Text som ska fyllas i
  Namn Windows 10 – Chrome-konfiguration (eller något annat beskrivande namn)
  Beskrivning Ge en beskrivning (valfritt)
  Plattform Windows 10 eller senare
  Profiltyp Anpassad
  Inställningar Anpassade (välj på rullgardinsmenyn)
 6. När du väljer Anpassade i steget ovan öppnas en ny meny med OMA-URI-inställningar. Lägg till principer som kan konfigureras genom att klicka på Lägg till och ange följande:
  Fält Text som ska fyllas i
  Namn Chrome ADMX-inmatning
  Beskrivning Ge en beskrivning (valfritt)
  OMA-URI ./Device/Vendor/MSFT/Policy/ConfigOperations/ADMXInstall/Chrome/Policy/ChromeAdmx
  Datatyp Sträng (välj på rullgardinsmenyn)
 7. När du har valt Sträng öppnas ett textfält för Värde nedanför. Öppna template\windows\admx\chrome.admx på datorn och kopiera texten i chrome.admx.
 8. Klistra in texten från filen chrome.admx i fältet Värde.
 9. Spara de anpassade OMA-URI-inställningarna genom att klicka på OK och sedan på OK en gång till.
 10. Klicka på Skapa. Den nya profilen skapas.
Steg 2: Konfigurera en Chrome-princip med Intune
 1. Logga in på Microsoft Azure-portalen.
 2. Öppna Intune följt av Enhetskonfiguration följt av Profiler.
 3. Klicka på profilen Windows 10 – Chrome-konfiguration som du skapade i steg 1.
 4. Öppna de anpassade OMA-URI-inställningarna genom att välja Egenskaper följt av Inställningarföljt avKonfigurera.
 5. Lägg till en rad med Lägg till.
 6. Fyll i fälten. Ta hjälp av exemplen nedan för den princip som ska implementeras.
  • Obs! Att ange en beskrivning är valfritt, men de andra fälten är obligatoriska.

  Exempel A: Aktivera webbplatsisolering

  Fält Text som ska fyllas i
  Namn Chrome – ADMX – SitePerProcess
  Beskrivning Aktivera webbplatsisolering
  OMA-URI ./Device/Vendor/MSFT/Policy/Config/Chrome~Policy~googlechrome/SitePerProcess
  Datatyp Sträng
  Värde <enabled/>

  Exempel B: Ange ett värde för appens språkversion

  Fält Text som ska fyllas i
  Namn Chrome – ADMX – ApplicationLocaleValue
  Beskrivning Appens språkversion
  OMA-URI ./Device/Vendor/MSFT/Policy/Config/Chrome~Policy~googlechrome/ApplicationLocaleValue
  Datatyp Sträng
  Värde <enabled/>
  <data id="ApplicationLocaleValue" value="sv"/>

  Exempel C: Ange svartlistade webbadresser

  Fält Text som ska fyllas i
  Namn Chrome – ADMX – URLBlacklist
  Beskrivning Lista med svartlistade webbadresser
  OMA-URI ./Device/Vendor/MSFT/Policy/Config/Chrome~Policy~googlechrome/URLBlacklist
  Datatyp Sträng
  Värde

  <enabled/>

  <data id="URLBlacklistDesc" value="1&#xF000;http://www.cnn.com&#xF000;2&#xF000;http://www.abc.com"/>

  Viktigt! Använd &#xF000; som avgränsare i en lista med nyckel-värde-par (med webbadresser i en svartlista eller tillåtna cookies för en webbadress).

  Exempel D: Svartlista alla tillägg

  Fält Text som ska fyllas i
  Namn Chrome – ADMX – ExtensionInstallBlacklist
  Beskrivning Svart lista för tillägg
  OMA-URI ./Device/Vendor/MSFT/Policy/Config/Chrome~Policy~googlechrome/ExtensionInstallBlacklist
  Datatyp Sträng
  Värde

  <enabled/>

  <data id="ExtensionInstallBlacklist" value="1&#xF000;*"/>

  Exempel E: Hantera bokmärken

  Fält Text som ska fyllas i
  Namn Chrome – ADMX – ManagedBookmarks
  Beskrivning Hanterade bokmärken
  OMA-URI ./Device/Vendor/MSFT/Policy/Config/Chrome~Policy~googlechrome/ManagedBookmarks
  Datatyp Sträng
  Värde

  <enabled/>

  <data id='ManagedBookmarks' value='[{"toplevel_name":"Company Bookmarks"},{"url":"microsoft.com","name":"Microsoft"},{"url":"blogs.technet.microsoft.com","name":"Favorite Blogs"},{"name":"Email services","children":[{"url":"gmail.com","name":"Gmail"},{"url":"outlook.com","name":"Outlook"}]}]'/>

  Viktigt! Använd citattecken för de inre värdena och apostrof för de yttre.

 7. När du har angett alla principer som ska konfigureras sparar du de anpassade OMA-URI-inställningarna genom att klicka på OK och sedan på OK en gång till.
 8. Spara inställningarna för Windows 10 – Chrome-konfiguration genom att klicka på Spara högst upp. Meddelandet Profilen har sparats visas när det är klart.

Fler exempel på principer som kan anges med Microsoft Intune finns i kalkylarket med vanliga Chrome-principer för Microsoft Intune.

Steg 3: Kontrollera att principen har ställts in
 1. Vänta så att principen hinner distribueras från Intune till Chrome på en av de hanterade enheterna. Om överföringen dröjer kontrollerar du att enheten har registrerats och att den synkroniseras så att den får de senaste principerna från Intune.
 2. Öppna webbläsaren Chrome på en hanterad enhet.
 3. Skriv chrome://policy i adressfältet och kontrollera att den angivna principen har aktiverats.
Steg 4: (Valfritt) Konfigurera andra mallar

Förutom att hantera webbläsaren Chrome på det sätt som beskrivs ovan kan du mata in och konfigurera andra mallar, t.ex. stöd för äldre webbläsare, Google Updater eller principmallar för betaversionen av Chrome.

Om du vill använda dessa mallar laddar du ned dem, infogar rätt OMA-URI och lägger till rätt värde. Så här konfigurerar du t.ex. stöd för äldre webbläsare:

Fält Text som ska fyllas i
Namn Chrome – ADMX – LegacyBrowserSupport
Beskrivning Stöd för äldre webbläsare
OMA-URI ../Device/Vendor/MSFT/Policy/ConfigOperations/ADMXInstall/LegacyBrowserSupport/Policy/LegacyBrowserSupportADMX
Datatyp Sträng
Värde

Kopiera innehållet i filen LegacyBrowserSupport.admx och klistra in det i värdefältet.

 1. Ladda ned ADMX-mallen för Stöd för äldre webbläsare.
 2. Skriv följande:
 3. Lägg till en ny inställning med denna OMA-URI: ./Device/Vendor/MSFT/Policy/Config/LegacyBrowserSupport~Policy~Cat_LegacyBrowserSupport/UseIeSiteList_Policy och värdet: <enabled/>

Det är allt! När klienten har synkroniserats skapas registerposten use_ie_site_list under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\3rdparty\Extensions\heildphpnddilhkemkielfhnkaagiabh\policy.

Felsökning

 • Om principen som har angetts i Intune inte visas i listan med Chrome-principer kanske det inte har gått tillräckligt lång tid för att principen ska ha hunnit distribueras från Intune till datorn.
 • Kontrollera att principen finns i registret genom att skriva regedit och öppna Registereditorn i Windows 10. Kontrollera att principen visas med rätt definition under HKLM\Software\Policies\Google\Chrome. Om den inte finns där har principen inte överförts korrekt.
 • Kontrollera att du har skrivit rätt OMA-URI och att värdet är korrekt utformad XML. Om något av detta har blivit fel visas inget felmeddelande, men principen tillämpas inte på användarnas datorer.
 • Om problemet kvarstår läser du mer i Microsofts dokumentation om hur du konfigurerar och synkroniserar enheter med Intune.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?