Visa en enhets nuvarande Chrome-policy

Gäller för hanterade Chrome-webbläsare och enheter som kör Chrome OS.

Som Chrome-administratör kan du:

 • se vilka Chrome-policyer som gäller på en enhet som hanteras av en organisation
 • se källan till en viss policy (nivån där den konfigurerades)
 • förstå prioriteringsordningen för motstridiga policyer

Visa alla Chrome-policyer på en enhet 

På en hanterad enhet med Chrome bläddrar du till chrome://policy.

Chrome visar alla Chrome-policyer som för närvarande gäller på enheten.

 • Nuvarande användare: Policyer som gäller Nuvarande användare är policyer på användarnivå. De kan ställas in från administratörskonsolen. De kan även vara policyer på OS-användarnivå som anges av Windows Group Policy. 
 • Dator: Policyer som gäller Dator ställs in på enhetsnivå på Windows-/Mac-/Linux-datorer. De tillämpas med ett konfigureringsverktyg som Windows Group Policy eller hanterade inställningar på Mac.
 • Enhet: Policyer som gäller för Enhet är policyer på enhetsnivå som ställts in för Chrome OS-enheter från administratörskonsolen.

Dator-/enhetsinställningar gäller alla användare av enheten oavsett vilken webbläsare de använder eller om de är inloggade på ett konto eller inte. Policyer på enhetsnivå gäller framför policyer som är inställda på andra nivåer.

Identifiera källan till en Chrome-policy

Så här ser du källan till en specifik Chrome-policy på en hanterad enhet:

 1. På en hanterad enhet bläddrar du till chrome://policy.
 2. Klicka på Läs in policy på nytt.
 3. I rutan Filtrera policyer efter namn uppe till höger anger du den policy du letar efter.
 4. Markera rutan Visa policy utan värde.
 5. Se till att värdet för Källa har angetts korrekt som Plattform, Moln eller Standardinställning i företaget. Om policyn inte har angetts blir värdet Inte angiven.
  • Plattformspolicyer distribueras till användare med Windows Group Policy, hanterade inställningar på Mac eller ett annat out-of-band management-system för Windows, Mac eller Linux. Plattformpolicyer visas även om användaren inte är inloggad i webbläsaren Chrome. 
  • Molnpolicyer konfigureras med administratörskonsolen och gäller användare som loggar in i webbläsaren Chrome. 
  • Standardpolicyer för företag anges av utvecklare av Chrome. Sådana policyer har ett annat standardvärde för företagskunder och har ett annat standardvärde. Administratörer kan åsidosätta standardvärdena genom att konfigurera de motsvarande molnpolicyerna på administratörskonsolen.

Prioriteringsordning för Chrome-policyer

Du kan konfigurera Chrome-policyn på flera nivåer. Varje policy kan dock bara ha ett värde i taget. När samma policy har konfigurerats på flera nivåer prioriteras den som är högst på listan nedan. 

Chrome policy precedence
 1. Datorpolicyer tillämpas via Windows Group Policy på Windows och via administratörskonsolen för Chrome OS (Tillämpas på: Enhet). Dessa är enhetsspecifika och gäller alla användare oavsett vilken webbläsare de använder eller om de är inloggade på Chrome eller enheten eller inte. De kan också konfigureras för Linux. Dator-/enhetspolicyer har företräde framför andra typer av policyer.

 2. En OS-användarpolicy tillämpas på Chrome när en användare loggar in på sin företagshanterade Windows- eller Mac-dator. Dessa policyer anges via Windows Group Policy eller hanterade inställningar på Mac. OS-användarpolicyer gäller framför Chrome-profilen (molnpolicyer).

 3. Chrome-profilen avser en användares Chrome-upplevelse när användaren loggar in på Chrome-webbläsaren på en dator med Windows/Mac/Linux. De kallas även molnbaserade användarpolicyer i dokumentationen och de ställs in av en administratör via administratörskonsolen.

Relaterade ämnen

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?