Gebruikers vragen opnieuw op te starten om updates toe te passen

Geldt voor beheerde Chrome-browsers en apparaten met Chrome OS.

Als Chrome Enterprise-beheerder kun je beleid instellen waarmee gebruikers wordt gevraagd hun Chrome OS-apparaat of de Chrome-browser opnieuw op te starten zodat updates kunnen worden toegepast.

Stap 1: Het beleid bekijken

Je kunt een of meer van de volgende beleidsregels instellen:

Beleid Beschrijving en instellingen

RelaunchNotification

Hiermee wordt gebruikers gevraagd de Chrome-browser of hun apparaat opnieuw op te starten om de nieuwste update te krijgen. Kies een van de opties:

 • Opnieuw opstarten aanbevolen: Gebruikers kunnen de melding sluiten en de oude versie van de Chrome-browser of Chrome OS blijven gebruiken totdat ze de Chrome-browser of hun Chrome-apparaat zelf opnieuw opstarten.
 • Opnieuw opstarten vereist: Gebruikers kunnen de melding sluiten, maar ze zien regelmatig een melding dat de Chrome-browser of hun Chrome-apparaat na een bepaalde tijd opnieuw wordt opgestart. Gebruik het beleid RelaunchNotificationPeriod om de tijd in te stellen waarna het apparaat opnieuw wordt opgestart (meer informatie hieronder).

Niet ingesteld: Op het werkbalk verandert het pictogram Meer Meer om aan te geven dat er een update beschikbaar is, maar gebruikers hoeven de Chrome-browser of hun Chrome-apparaat niet opnieuw op te starten.

RelaunchNotificationPeriod

Hiermee kun je de tijd in milliseconden (ms) instellen waarin gebruikers regelmatig de melding zien dat de Chrome-browser of hun Chrome-apparaat opnieuw moet worden opgestart zodat er een update kan worden toegepast.

Niet ingesteld: Dit zijn de standaardperioden:

 • Chrome-apparaten: 345.600.000 ms (4 dagen)
 • Chrome-browser: 604.800.000 ms (7 dagen)

Stap 2: Het beleid instellen

Windows

Geldt voor Windows-gebruikers die inloggen op een beheerd account in de Chrome-browser.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in de Groepsbeleidsbeheer-editor (map Computer of Gebruikersconfiguratie):

 1. Ga naar Beleid en vervolgens Beheersjablonen en vervolgens Google en vervolgens Google Chrome
 2. Schakel Een gebruiker laten weten dat het aanbevolen of vereist is om de browser of het apparaat opnieuw op te starten in.
  Tip: Als je dit beleid niet ziet, download je de nieuwste beleidstemplate.
  Als je dit beleid op 'Niet geconfigureerd' laat staan, wordt het gedrag gebruikt dat hierboven staat beschreven onder Niet ingesteld.
 3. Stel een optie in:
  • Toon de gebruiker een terugkerende prompt om aan te geven dat opnieuw opstarten vereist is
  • Toon de gebruiker een terugkerende prompt om aan te geven dat opnieuw opstarten wordt aanbevolen
 4. (Optioneel) Ga als volgt te werk om de periode in te stellen waarin meldingen worden getoond:
  1. Schakel De periode voor updatemeldingen instellen in.
   Als je dit beleid op 'Niet geconfigureerd' laat staan, wordt het gedrag gebruikt dat hierboven staat beschreven onder Niet ingesteld.
  2. Klik op De periode voor updatemeldingen instellen.
  3. Voer het aantal milliseconden in voor de meldingsperiode en klik op Toepassen.
 5. Implementeer de update voor je gebruikers.

Mac

Geldt voor AppleMac-gebruikers die zijn ingelogd op een beheerd account in de Chrome-browser.
 Doe het volgende in het configuratieprofiel voor Chrome-beleid (.plist-bestand):
 1. Voeg de volgende sleutels toe of update ze: 
  • Stel de sleutel <RelaunchNotification> in op <integer>waarde</integer>, waarbij waarde de optie 1 (opnieuw opstarten aanbevolen) of 2 (opnieuw opstarten vereist) is.
  • Stel de sleutel <RelaunchNotificationPeriod> in op <integer>waarde</integer>, waarbij waarde het aantal milliseconden is voor de periode waarin meldingen worden verzonden.
 2. Implementeer de wijziging voor je gebruikers. 

In het voorbeeld zie je hoe je het volgende doet:

 • Gebruikers regelmatig vragen de Chrome-browser of hun Chrome-apparaat opnieuw op te starten om de nieuwste update te krijgen.
 • De Chrome-browser en Chrome-apparaten na vijf dagen (432.000.000 ms) automatisch opnieuw opstarten als gebruikers dit nog niet hebben gedaan.
<key>RelaunchNotification</key>
<dict>
   <integer>2</integer>
</dict>
<key>RelaunchNotificationPeriod</key>
<dict>
   <integer>432000000</integer>
</dict>

Linux

Geldt voor Linux-gebruikers die zijn ingelogd op een beheerd account in de Chrome-browser.
Doe het volgende in je voorkeursbewerker voor JSON-bestanden:
 1. Ga naar de map /etc/opt/chrome/policies/managed.
 2. Maak of update een JSON-bestand.
 3. Stel RelaunchNotification in op 1 (opnieuw opstarten aanbevolen) of 2 (opnieuw opstarten vereist).
 4. Stel RelaunchNotificationPeriod in op het aantal milliseconden voor de meldingsperiode.
 5. Implementeer de update voor je gebruikers.

In het voorbeeld zie je hoe je het volgende doet:

 • Gebruikers regelmatig vragen de Chrome-browser of hun Chrome-apparaat opnieuw op te starten om de nieuwste update te krijgen.
 • De Chrome-browser en Chrome-apparaten na vijf dagen (432.000.000 ms) automatisch opnieuw opstarten als gebruikers dit nog niet hebben gedaan.

{
  "RelaunchNotification": 2
}
{
   "RelaunchNotificationPeriod": 432000000 
}

 Stap 3: Het beleid controleren op de apparaten van gebruikers

Nadat je Chrome-beleid hebt toegepast, moeten gebruikers de Chrome-browser of hun apparaat opnieuw opstarten voordat de instellingen van kracht worden. Controleer vervolgens op de apparaten van gebruikers of het beleid juist wordt toegepast.

 1. Ga op een beheerd apparaat naar chrome://policy.
 2. Klik op Beleid opnieuw laden.
 3. Vink het vakje aan voor Beleid weergeven zonder waarde ingesteld.
 4. Controleer of bij RelaunchNotification en RelaunchNotificationPeriod de Status is ingesteld op OK en of de beleidswaarden overeenkomen met wat je hebt ingesteld in het beleid.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?