Gebruikers vragen opnieuw op te starten om updates toe te passen

Geldt voor beheerde Chrome-browsers en apparaten met Chrome OS.

Als Chrome Enterprise-beheerder kun je beleid instellen waarmee gebruikers wordt gevraagd hun Chrome OS-apparaat of de Chrome-browser opnieuw op te starten zodat updates kunnen worden toegepast.

Stap 1: Het beleid bekijken

Je kunt een of meer van de volgende beleidsregels instellen:

Beleid Beschrijving en instellingen

RelaunchNotification

Hiermee wordt gebruikers gevraagd de Chrome-browser of hun apparaat opnieuw op te starten om de nieuwste update te krijgen. Kies een van de opties:

 • Opnieuw opstarten aanbevolen: Gebruikers kunnen de melding sluiten en de oude versie van de Chrome-browser of Chrome OS blijven gebruiken totdat ze de Chrome-browser of hun Chrome-apparaat zelf opnieuw opstarten.
 • Opnieuw opstarten vereist: Gebruikers kunnen de melding sluiten, maar ze zien regelmatig een melding dat de Chrome-browser of hun Chrome-apparaat na een bepaalde tijd opnieuw wordt opgestart. Gebruik het beleid RelaunchNotificationPeriod om de tijd in te stellen waarna het apparaat opnieuw wordt opgestart (meer informatie hieronder).

Niet ingesteld: Op het werkbalk verandert het pictogram Meer Meer om aan te geven dat er een update beschikbaar is, maar gebruikers hoeven de Chrome-browser of hun Chrome-apparaat niet opnieuw op te starten.

RelaunchNotificationPeriod

Hiermee kun je de tijd in milliseconden (ms) instellen waarin gebruikers regelmatig de melding zien dat de Chrome-browser of hun Chrome-apparaat opnieuw moet worden opgestart zodat er een update kan worden toegepast.

Niet ingesteld: De standaardperiode is 604.800.000 ms (7 dagen).

RelaunchHeadsUpPeriod

Alleen ondersteund op Chrome-apparaten

Hiermee kun je de periode in milliseconden (ms) instellen tussen het moment dat een gebruiker voor het eerst wordt gevraagd het Chrome-apparaat opnieuw te starten om een update uit te voeren en het einde van de periode zoals opgegeven in het beleid RelaunchNotificationPeriod.

Opmerking: Je kunt dit beleid eenvoudig configureren in de Beheerdersconsole via de instelling Eerste stille periode.

Niet ingesteld: De standaardperiode is 259.200.000 ms (3 dagen).

Stap 2: Het beleid instellen

Beheerdersconsole

Dit beleid geldt wanneer gebruikers zijn ingelogd op een beheerd Google-account in een van de Chrome-browsers of op een apparaat met Chrome OS.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Instellingen voor gebruikers en browsers.
 4. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
 5. Scroll naar 'Chrome-updates'.
 6. Kies een optie bij 'Melding voor opnieuw opstarten':
  • Geen melding voor opnieuw opstarten: Er wordt geen melding weergegeven.
  • Melding weergeven voor aanbevolen opnieuw opstarten: Gebruikers kunnen de melding sluiten en de oude versie van de Chrome-browser of Chrome OS blijven gebruiken totdat ze de Chrome-browser of hun Chrome-apparaat zelf opnieuw opstarten.
  • Na een bepaalde periode afgedwongen opnieuw opstarten: Gebruikers kunnen de melding sluiten, maar ze zien regelmatig een melding dat de Chrome-browser of hun Chrome-apparaat na een bepaalde tijd opnieuw wordt opgestart.
 7. (Optioneel) Stel de periode in (tussen 1 en 168 uur) waarin gebruikers herhaaldelijk de melding zien dat ze de Chrome-browser of hun Chrome-apparaat opnieuw moeten opstarten.
  Opmerking: Laat het veld leeg om de standaardtijd van het systeem (168 uur, oftewel 7 dagen) te gebruiken.
 8. (Optioneel) (Alleen voor Chrome-apparaten) Stel de eerste stille periode in, waarin gebruikers niet wordt gevraagd hun apparaat opnieuw op te starten om updates toe te passen. Zorg dat de Eerste stille periode korter is dan de Periode.
  Opmerking: Laat dit veld leeg om de systeemstandaard te gebruiken. Er wordt dan een melding weergegeven tijdens de laatste drie dagen van de periode die je hebt opgegeven.
 9. Klik op Opslaan.
 10. (Optioneel) Als je Chrome-apparaten beheert, kun je instellen dat apparaten automatisch opnieuw worden opgestart wanneer updates zijn toegepast:
  1. Klik bovenaan op Apparaatinstellingen.
  2. Scroll naar Update-instellingen voor apparaaten danInstellingen voor automatische updates.
  3. Selecteer bij 'Automatisch opnieuw opstarten na updates' de optie Automatisch opnieuw opstarten toestaan.
  4. Klik op Opslaan.
Windows

Geldt voor Windows-gebruikers die inloggen op een beheerd account in de Chrome-browser.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in de Groepsbeleidsbeheer-editor (map Computer of Gebruikersconfiguratie):

 1. Ga naar Beleid en dan Beheersjablonen en dan Google en dan Google Chrome
 2. Schakel Een gebruiker laten weten dat het aanbevolen of vereist is om de browser of het apparaat opnieuw op te starten in.
  Tip: Als je dit beleid niet ziet, download je de nieuwste beleidstemplate.
  Als je dit beleid op 'Niet geconfigureerd' laat staan, wordt het gedrag gebruikt dat hierboven staat beschreven onder Niet ingesteld.
 3. Stel een optie in:
  • Toon de gebruiker een terugkerende prompt om aan te geven dat opnieuw opstarten vereist is
  • Toon de gebruiker een terugkerende prompt om aan te geven dat opnieuw opstarten wordt aanbevolen
 4. (Optioneel) Ga als volgt te werk om de periode in te stellen waarin meldingen worden getoond:
  1. Schakel De periode voor updatemeldingen instellen in.
   Als je dit beleid op 'Niet geconfigureerd' laat staan, wordt het gedrag gebruikt dat hierboven staat beschreven onder Niet ingesteld.
  2. Klik op De periode voor updatemeldingen instellen.
  3. Voer het aantal milliseconden in voor de meldingsperiode en klik op Toepassen.
 5. (Optioneel) (Alleen voor Chrome-apparaten die worden beheerd met Microsoft® Active Directory®) Ga als volgt te werk om op te geven wanneer gebruikers voor de eerste keer de melding krijgen dat ze hun Chrome-apparaat opnieuw moeten opstarten:
  1. Schakel De tijd van de melding voor eerste keer opnieuw opstarten door gebruiker instellen in. 
   Als je dit beleid op 'Niet geconfigureerd' laat staan, wordt het gedrag gebruikt dat hierboven staat beschreven onder Niet ingesteld.
  2. Klik op De tijd van de melding voor eerste keer opnieuw opstarten door gebruiker instellen
  3. Voer het aantal milliseconden in vóór het einde van de meldingsperiode wanneer gebruikers de eerste melding moeten krijgen.
  4. Klik op Toepassen.
 6. Implementeer de update voor je gebruikers.

Mac

Geldt voor AppleMac-gebruikers die zijn ingelogd op een beheerd account in de Chrome-browser.
 Doe het volgende in het configuratieprofiel voor Chrome-beleid (.plist-bestand):
 1. Voeg de volgende sleutels toe of update ze: 
  • Stel de sleutel <RelaunchNotification> in op <integer>waarde</integer>, waarbij waarde de optie 1 (opnieuw opstarten aanbevolen) of 2 (opnieuw opstarten vereist) is.
  • Stel de sleutel <RelaunchNotificationPeriod> in op <integer>waarde</integer>, waarbij waarde het aantal milliseconden is voor de periode waarin meldingen worden verzonden.
 2. Implementeer de wijziging voor je gebruikers. 

In het voorbeeld zie je hoe je het volgende doet:

 • Gebruikers regelmatig vragen de Chrome-browser of hun Chrome-apparaat opnieuw op te starten om de nieuwste update te krijgen.
 • De Chrome-browser en Chrome-apparaten na vijf dagen (432.000.000 ms) automatisch opnieuw opstarten als gebruikers dit nog niet hebben gedaan.
<key>RelaunchNotification</key>
<dict>
   <integer>2</integer>
</dict>
<key>RelaunchNotificationPeriod</key>
<dict>
   <integer>432000000</integer>
</dict>

Linux

Geldt voor Linux-gebruikers die zijn ingelogd op een beheerd account in de Chrome-browser.
Doe het volgende in je voorkeursbewerker voor JSON-bestanden:
 1. Ga naar de map /etc/opt/chrome/policies/managed.
 2. Maak of update een JSON-bestand.
 3. Stel RelaunchNotification in op 1 (opnieuw opstarten aanbevolen) of 2 (opnieuw opstarten vereist).
 4. Stel RelaunchNotificationPeriod in op het aantal milliseconden voor de meldingsperiode.
 5. Implementeer de update voor je gebruikers.

In het voorbeeld zie je hoe je het volgende doet:

 • Gebruikers regelmatig vragen de Chrome-browser of hun Chrome-apparaat opnieuw op te starten om de nieuwste update te krijgen.
 • De Chrome-browser en Chrome-apparaten na vijf dagen (432.000.000 ms) automatisch opnieuw opstarten als gebruikers dit nog niet hebben gedaan.

{
  "RelaunchNotification": 2
}
{
   "RelaunchNotificationPeriod": 432000000 
}

 Stap 3: Het beleid controleren op de apparaten van gebruikers

Nadat je Chrome-beleid hebt toegepast, moeten gebruikers de Chrome-browser of hun apparaat opnieuw opstarten voordat de instellingen van kracht worden. Controleer vervolgens op de apparaten van gebruikers of het beleid juist wordt toegepast.

 1. Ga op een beheerd apparaat naar chrome://policy.
 2. Klik op Beleid opnieuw laden.
 3. Vink het vakje aan voor Beleid weergeven zonder waarde ingesteld.
 4. Controleer of bij RelaunchNotificationRelaunchNotificationPeriod en RelaunchHeadsUpPeriod de Status is ingesteld op OK en of de beleidswaarden overeenkomen met wat je hebt ingesteld in het beleid.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?