Snabbstart för Chrome-webbläsaren (Windows)

4. Implementera och testa

När du installerar Chrome-webbläsaren från en MSI åsidosätts alla versioner av Chrome-webbläsaren som har installerats av en användare. Här installeras och länkas Chrome för de två typerna av installationsprogram:

  • Användarnivå: %USER DATA%\Google\Chrome\Application\
  • Systemnivå: Program Files\Google\Chrome\Application\

Obs! Chrome tillåter inte att en äldre version installeras över en nyare version. Alla MSI i Chrome måste vara nyare än den version som redan har implementerats (till exempel kan Chrome 62 inte skriva över Chrome 63).

Steg 1: Distribuera MSI-paketet

Det finns flera sätt att distribuera .msi-filer till hanterade Windows-datorer, däribland:

  • Active Directory Group Policy Management
  • HP Client Automation
  • Microsoft System Center Configuration Manager

Om du använder SMS eller andra verktyg för att implementera programvara ska du distribuera MSI-paketet för Chrome-webbläsaren på samma sätt som för andra .msi-installationer. Eller kör filen direkt och tyst på måldatorerna med kommandot msiexec /q /l GoogleChrome.msi.

Steg 2: Testa installationen

För varje scenario eller typ av policykonfiguration du vill implementera:

  1. På varje dator i testgruppen öppnar du chrome://policy.
  2. Verifiera att rätt policyer tillämpas. Mer information finns i Visa en enhets nuvarande Chrome-policyer.
  3. Om du inte ser rätt policyer eller inställningar öppnar du en kommandorad och anger gpupdate/force för att tvinga redigeraren för hantering av gruppolicy att uppdatera.

Nästa steg

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?