Behörigheter för Chrome-appar och -tillägg

Som administratör kan du styra om användarna kan installera appar eller tillägg på sina enheter baserat på funktioner eller information som appen eller tillägget kan få åtkomst till – detta kallas behörigheter. Exempelvis vill du kanske hindra användarna från att installera appar som vill ha behörighet att se en enhets plats.

Behörighet i administratörskonsolen API Vad det gör
Tvåfaktorsenheter u2fDevices Tillåter appar eller tillägg att kommunicera med enheter med tvåfaktorsautentisering som har stöd för U2F.
Larm alarms Schemalägger koden för regelbunden körning eller körning vid en angiven tid.
Ljudinspelning audioCapture Tillåter appar eller tillägg att spela in ljud direkt från mikrofonen.
Blockera webbegäranden webRequestBlocking Tillåter appar eller tillägg att blockera specifika webbegäranden.
Autentiserare för infångstportal networking.config Tillåter appar eller tillägg att stöda autentisering via infångstportal.
Certifikatleverantör certificateProvider Exponerar certifikat för Chrome så att de kan användas för TLS-autentisering (Transport Layer Security).
Läs urklipp clipboardRead Tillåter appar eller tillägg att läsa innehållet i urklipp när som helst.
Snabbmenyer contextMenus Tillåter utvecklare av appar eller tillägg att lägga till objekt på kontextmenyn i Chrome. Användarna högerklickar på en webbsida för att öppna kontextmenyn.
CPU-metadata system.cpu Tillåter appar eller tillägg att söka efter metadata om systemets CPU.
Skärmströmning desktopCapture Tillåter appar eller tillägg att registrera innehåll från skärm, fönster eller flik.
Identifiera viloläge idle Tillåter appar eller tillägg att identifiera när enhetens viloläge ändras.
Visa metadata system.display Tillåter appar eller tillägg att söka efter metadata om systemets skärm.
Dokumentskanning documentScan (Enbart Chrome OS) Tillåter appar eller tillägg att hämta bilder från bifogade dokumentskanningar. 
Attribut för företagsenhet enterprise_deviceAttributes (Enbart Chrome OS) Tillåter appar eller tillägg som installerats av en policy att söka på enhetens unika id.
Experimentella API:er experiment Tillåter appar eller tillägg att använda experimentella API:er.
Hanterare för filsökare fileBrowserHandler (Enbart Chrome OS) Utökar Chrome. Exempelvis kan appar eller tillägg tillåta användarna att ladda upp filer till en webbplats.
Filsystem fileSystem Tillåter appar eller tillägg att skapa, läsa, navigera och skriva till användarens lokala filsystem på en plats som användaren väljer.
Leverantör av filsystem fileSystemProvider (Enbart Chrome OS) Tillåter appar eller tillägg att skapa filsystem som är tillgängliga från filhanteraren på en Chrome-enhet.
Helskärmsappar app.window.fullscreen     Tillåter appar att öppnas i helskärmsläge.
Geolokalisering geolocation Tillåter appar eller tillägg att hämta användarens nuvarande plats.
Google Cloud Messaging gcm Tillåter appar eller tillägg att skicka och ta emot meddelanden via Google Cloud Messaging-tjänsten.
HID hid Tillåter appar eller tillägg att interagera med anslutna HID:er (Human Interface Devices). Appar kan fungera som drivrutiner för maskinvaruenheter.
Identitet identity Tillåter appar eller tillägg att hämta OAuth 2.0-åtkomsttoken.
Mediegallerier mediaGalleries Tillåter appar eller tillägg att få åtkomst till mediefiler från en användares enhet med användarens godkännande. Mediefiler omfattar ljud, bilder och video.
Minnesmetadata system.memory Tillåter appar eller tillägg att söka efter metadata om systemets fysiska minne.
Integrerad meddelandefunktion nativeMessaging Tillåter appar eller tillägg att utbyta meddelanden med inbyggda appar på användarens enheter. Apparna måste vara registrerade som inbyggd meddelandevärd.
Nätverksmetadata system.network Tillåter appar eller tillägg att söka efter metadata om systemets nätverk.
Aviseringar notifications Tillåter appar eller tillägg att skapa aviseringar och visa dem i användarens systemfält.
Åsidosätt helskärmsläge med escape app.window.fullscreen.overrideEsc Ställer in appen på att alltid visas i helskärmsläge även om en användare trycker på Escape-tangenten.
Plattformsnycklar platformKeys (Enbart Chrome OS) Tillåter appar eller tillägg att få åtkomst till Chrome-hanterade klientcertifikat för autentisering. Exempelvis autentisering till VPN.
Ström strömbrytare Tillåter appar eller tillägg att åsidosätta operativsystemets funktioner för energihantering.
Skrivare printerProvider Tillåter appar eller tillägg att styra skrivare, skicka jobb för utskrift och söka efter statusen för ett utskriftsjobb.
Serie serial Tillåter appar eller tillägg att läsa från och skriva till en enhet som är ansluten till en serieport.
Ställ in proxy proxy Tillåter utvecklare av appar eller tillägg att ange eller ändra en proxy för specifika webbadresser.
Lagring storage Tillåter appar eller tillägg att lagra, hämta och spåra ändringar av en användares data.
Sök efter lagringsutrymme i metadata system.storage Tillåter appar eller tillägg att söka efter metadata om systemets lagringsutrymme.
Synkronisera filsystem syncFileSystem Tillåter appar eller tillägg att spara och synkronisera data på Google Drive. 
Text till tal tts Tillåter appar eller tillägg att spela upp syntetiskt text-till-tal (TTS).
Obegränsad lagring unlimitedStorage Tar bort gränsen för hur mycket data ett tillägg eller en app kan lagra på en användares dator.
USB usb Tillåter appar eller tillägg att kommunicera med USB-enheter så att en app kan fungera som en drivrutin för maskinvaruenheter.
Videoinspelning videoCapture Tillåter appar eller tillägg att spela in video direkt från en användares kamera.
VPN-leverantör vpnProvider (Enbart Chrome OS) Tillåter appar eller tillägg att implementera en VPN-klient.
Webbegäranden webRequest Tillåter appar eller tillägg att observera och analysera webbtrafik. Den fångar även upp eller modifierar pågående begäranden.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?