Rechten voor Chrome-apps en -extensies

Als beheerder bepaalt u of gebruikers apps en extensies kunnen installeren op hun apparaten, gebaseerd op de functies of gegevens waartoe de app of extensie toegang heeft (de rechten van de app of extensie). U kunt bijvoorbeeld voorkomen dat gebruikers apps installeren die rechten willen om de locatie van een apparaat te kunnen bekijken.

Recht in de beheerdersconsole API Wat het doet
Apparaten met authenticatie in twee stappen u2fDevices Hiermee kan de app of extensie communiceren met apparaten met authenticatie in twee stappen die U2F ondersteunen.
Alarmen alarms Hiermee wordt code ingepland die regelmatig of op een specifiek tijdstip wordt uitgevoerd.
Audio opnemen audioCapture Hiermee kan de app of extensie audio opnemen via de microfoon op het apparaat.
Webverzoeken blokkeren webRequestBlocking Hiermee kan de app of extensie specifieke webverzoeken blokkeren.
Authenticator voor captive portal networking.config Hiermee kan de app of extensie verificatie via captive portal toestaan.
Certificaatprovider certificateProvider Hiermee worden certificaten getoond aan Chrome zodat deze kunnen worden gebruikt met verificatie via Transport Layer Security (TLS).
Klembord lezen clipboardRead Hiermee kan de app of extensie altijd de inhoud van het klembord lezen.
Contextmenu's contextMenus Hiermee kunnen app- of extensieontwikkelaars items toevoegen aan het contextmenu in Chrome. Gebruikers kunnen het contextmenu openen door met de rechtermuisknop op een webpagina te klikken.
CPU-metadata system.cpu Hiermee kan de app of extensie metadata opvragen over de CPU van het systeem.
Screenshot van bureaublad desktopCapture Hiermee kan de app of extensie inhoud op het scherm, in een venster of op een tabblad vastleggen.
Inactiviteit detecteren idle Hiermee kan de app of extensie detecteren wanneer de inactiviteitsstatus van het apparaat verandert.
Weergave-metadata system.display Hiermee kan de app of extensie metadata ophalen over de weergave van het systeem.
Documentscan documentScan (Alleen Chrome OS) Hiermee kan de app of extensie afbeeldingen ophalen bij gekoppelde documentscanners. 
Kenmerken zakelijke apparaten enterprise_deviceAttributes (Alleen Chrome OS) Hiermee kan de app of extensie die is geïnstalleerd door een beleid, de unieke ID van een apparaat ophalen.
Experimentele API's experimental Hiermee kan de app of extensie experimentele API's gebruiken.
Handler voor bestandsbrowser fileBrowserHandler (Alleen Chrome OS) Hiermee wordt Chrome uitgebreid. Apps of extensies kunnen bijvoorbeeld gebruikers toestaan bestanden te uploaden naar een website.
Bestandssysteem fileSystem Hiermee kan de app of extensie items maken, lezen en schrijven op of navigeren naar het lokale bestandssysteem van een gebruiker op een door de gebruiker geselecteerde locatie.
Provider bestandssysteem fileSystemProvider (Alleen Chrome OS) Hiermee kan de app of extensie bestandssystemen maken die kunnen worden geopend door de bestandsbeheerder op een Chrome-apparaat.
Apps op volledig scherm app.window.fullscreen     Hiermee kan een app worden geopend op volledig scherm.
Geolocatie geolocation Hiermee kan de app of extensie de huidige locatie van de gebruiker ophalen.
Google Cloud Messaging gcm Hiermee kan de app of extensie berichten verzenden en ontvangen via de Google Cloud Messaging-service.
HID hid Hiermee kan de app of extensie communiceren met gekoppelde Human Interface Devices (HID's). Apps kunnen functioneren als stuurprogramma's voor hardwareapparaten.
Identiteit identity Hiermee kan de app of extensie OAuth 2.0-toegangstokens ophalen.
Mediagalerijen mediaGalleries Hiermee kan de app of extensie mediabestanden openen op het apparaat van de gebruiker met toestemming van de gebruiker. Mediabestanden zijn audio-, afbeeldings- en videobestanden.
Geheugen-metadata system.memory Hiermee kan de app of extensie metadata over het fysieke geheugen van het systeem ophalen.
Systeemeigen berichten-apps nativeMessaging Hiermee kan de app of extensie berichten verzenden naar en ontvangen van systeemeigen apps op apparaten van gebruikers. Systeemeigen apps moeten zijn geregistreerd als systeemeigen berichthost.
Netwerk-metadata system.network Hiermee kan de app of extensie metadata over het netwerk van het systeem ophalen.
Meldingen notifications Hiermee kan de app of extensie meldingen maken en weergeven in het systeemvak van een gebruiker.
Escape tijdens volledig scherm overschrijven app.window.fullscreen.overrideEsc Hiermee wordt ingesteld dat apps altijd in de modus 'Volledig scherm' worden weergegeven, zelfs als de gebruiker op de Escape-toets drukt.
Platformsleutels platformKeys (Alleen Chrome OS) Hiermee kan de app of extensie door Chrome beheerde clientcertificaten ophalen voor verificatie, bijvoorbeeld om te verifiëren met VPN.
Aan/uit power Hiermee kan de app of extensie de functies voor energiebeheer van het besturingssysteem overnemen.
Printers printerProvider Hiermee kan de app of extensie de controle krijgen over printers, afdruktaken verzenden of de status van een afdruktaak opvragen.
Serieel serial Hiermee kan de app of extensie lezen van en schrijven naar een apparaat dat is gekoppeld via een seriële poort.
Proxy instellen proxy Hiermee kan de app- of extensie-ontwikkelaar een proxy instellen of aanpassen voor specifieke URL's.
Opslag storage Hiermee kan de app of extensie gegevens van gebruikers opslaan, ophalen en wijzigingen eraan volgen.
Opslag-metadata system.storage Hiermee kan de app of extensie metadata over de systeemopslag opvragen.
Bestandssysteem synchroniseren syncFileSystem Hiermee kan de app of extensie gegevens opslaan in en synchroniseren met Google Drive. 
Tekst naar spraak tts Hiermee kan de app of extensie gesynthetiseerde tekst naar spraak afspelen.
Onbeperkte opslagruimte unlimitedStorage Hiermee wordt de limiet verwijderd voor de hoeveelheid gegevens die de extensie of app kan opslaan op de computer van een gebruiker.
USB usb Hiermee kan de app of extensie communiceren met USB-apparaten, zodat een app kan functioneren als stuurprogramma voor hardware-apparaten.
Video opnemen videoCapture Hiermee kan de app of extensie video opnemen via de camera van een gebruiker.
VPN-provider vpnProvider (Alleen Chrome OS) Hiermee kan de app of extensie een VPN-client implementeren.
Webverzoeken webRequest Hiermee kan de app of extensie webverkeer observeren of analyseren. Verzoeken die worden verwerkt, kunnen ook worden onderschept of aangepast.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?