Nedgradera Chrome-versionen

Endast för kunder med G Suite och Chrome Enterprise Support

Om dina användare har problem med Chrome på Microsoft® Windows®-datorer efter en uppdatering av Chrome-versionen, kan du behöva nedgradera den till en föregående version.

Så här nedgraderar du Chrome

Mer information om hur du återgår till de tre senaste senaste huvudversionerna av webbläsaren Chrome finns i Hantera Chrome-uppdateringar (Windows). Om du vill nedgradera till tidigare versioner av Chrome följer du stegen nedan.

Innan du börjar

 • En nedgradering av Chrome raderar automatiskt alla användarprofiler och all cachedata. Därför ska du bara göra detta om det är absolut nödvändigt.
 • Nedgradera Chrome för en liten testgrupp innan du gör det för hela organisationen.
 • Kontrollera att nedgraderingen av Chrome löser problemet.
 • Om problemet orsakas av ett pluginprogram kan du blockera det med hjälp av policyer istället för att nedgradera Chrome.

Steg 1: (Valfritt) Kontakta support

Öppna ett supportärende för att spåra nedgraderingen av Chrome. Det hjälper oss också att förstå varför du var tvungen att nedgradera. Vi vill att du ska kunna återgå till den senaste versionen av Chrome så snabbt som möjligt.

 1. Kontakta support via telefon eller supportcentret för Google Cloud (GCSC).
  Se till att du är inloggad på G Suite-administratörskontot för att komma åt din pinkod och ditt telefonnummer eller länka till GCSC.
 2. Förklara varför du behöver nedgradera Chrome till en tidigare version.
   

Steg 2: Nedgradera Chrome

Du kan nedgradera till den föregående stabila versionen av Chrome.

 1. Om du använder policyinställningarna UserDataDir eller DiskCacheDir för att åsidosätta standardplatser kontrollerar du följande:
  1. De är inte inställda på roten till en volym, till exempel D:\.
  2. De används inte för annan data än Chrome-data.
 2. Förhindra att Windows-datorer automatiskt uppdaterar Chrome kort efter nedgraderingen genom att tillfälligt stoppa automatiska uppdateringar. Glöm inte att aktivera automatiska uppdateringar igen när problemet är löst.
 3. Öppna en kommandotolk.

  1. Nedgradera till den version som du senast installerade manuellt med MSI-filen genom att ange msiexec /fvomus GoogleChromeStandaloneEnterprise.msi ALLOWDOWNGRADE=1

  2. I annat fall anger du msiexec /i GoogleChromeStandaloneEnterprise.msi ALLOWDOWNGRADE=1

 4. Starta om Chrome på en Windows-dator och kontrollera versionen för att se till att nedgraderingen lyckades.

 5. Säkerställ att alla användare startar om Chrome på sina Windows-datorer efter att nedgraderingen har slutförts.

När användare startar om Chrome kan de få ett meddelande om att deras profil kommer från en annan version. De måste då skapa en ny användarprofil för webbläsaren.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?