Planerar du en strategi för återgång till kontorsarbete? Se hur Chrome OS kan vara till hjälp.

Princip för automatisk uppdatering

Chrome-enheter (exempelvis Chromebook, Chromebox, Chromebase, Chromebit) får automatiska uppdateringar så att både enheten och programvaran på enheten förbättras. Enhetsuppdateringar ger de senaste funktionerna och skyddar enheten. De tillämpas på operativsystemet Chrome, webbläsaren och maskinvaran. Uppdateringarna är beroende av många enhetsspecifika leverantörer av maskin- och programvara utanför Google. Dessa leverantörer samarbetar med Google för att erbjuda högsta säkerhet och stabilitet. Av detta skäl kan inte äldre Chrome-enheter få uppdateringar under obegränsad tid för att aktivera nya funktioner i operativsystem och webbläsare.

Princip

  • Varje ChromeOS-enhet får regelbundna uppdateringar från Google tills automatisk uppdatering löper ut (Auto Update Expiration, AUE), som listas nedan, med förbehåll för support från komponenttillverkarna. När en enhet når AUE tillhandahålls inte längre automatiska programuppdateringar från Google.
  • För ChromeOS-enheter som inte har nått AUE-datumet uppdateras operativsystemet även i fortsättningen och de fungerar med Chrome Education Upgrade och Chrome Enterprise Upgrade. När AUE-datumet har nåtts kanske befintliga och framtida principer inte fungerar som avsett och teknisk support kommer inte att tillhandahållas.
  • Google publicerar modellens AUE-datum på den här sidan när det har frisläppts. Det ger köparna tid att fatta beslut om vad de vill köpa. Kontrollera AUL-datumet när du bestämmer dig för vad du ska köpa.

Hitta AUL-datum i Googles administratörskonsol

För enheter med Chrome Education Upgrade eller Chrome Enterprise Upgrade är AUL-datum tillgängligt i Googles administratörskonsol.

  1. Logga inGoogles administratörskonsol.

    Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

  2. På administratörskonsolen går du till menyn ""följt av"" Enheterföljt avChromeföljt avEnheter.
  3. Titta på kolumnen Automatisk uppdatering löper ut.

Du kan även hämta slutdatumet för automatisk uppdatering för en enhet med Google Workspace Admin SDK. Varje Chrome OS-enhet har ett fält för autoUpdateExpiration.

Du kan öppna Chrome Insights AUE-rapporten för att se hur många enheter som har löpt ut eller löper ut i framtiden. Mer information finns i Visa Chrome Insights-rapport.

Google-godkända ChromeOS-enheter

Utöka alla  |  Komprimera alla

Acer
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
AC700 Chromebook Aug 2016
C7 Chromebook Okt 2017
Chromebook Tab 10 (D651N) Aug 2023
Chromebook 11 (C720, C720P) Jun 2019
Chromebook Tab 510 Jun 2030
Chromebook Enterprise Tab 510 Jun 2030
Chromebook 11 (C740) Jun 2021
Chromebook 11 (CB3-111, C730, C730E) Sep 2021
Chromebook 11 (CB3-131, C735) Sep 2021
Chromebook 11 N7 (C731, C731T, CB311-7H, CB311-7HT) Jun 2022
Chromebook 11 (CB311-8H, CB311-8HT) Jun 2024
Chromebook 11 (C732, C732T, C732L, C732LT) Jun 2024
Chromebook 11 (C771, C771T) Jun 2023
Chromebook 311 (CB311-10H, C721) Jun 2026
Chromebook 311 (C722/C722T) Jun 2028
Chromebook 311 (C733, C733U, C733T, CB311-9H, CB311-9HT)     Jun 2027
Chromebook 311 (CB311-11H/CB311-11HT) Jun 2028
Chromebook 314 (C933, C933T, C933L, C933LT, CB314-1H, CB314-1HT) Jun 2027
Chromebook 314 (CB314-2H/CB314-2HT, C922) Jun 2028
Chromebook 314 (CB314-3H, CB314-3HT, C934, C934T) Jun 2030
Chromebook 315 (CB315-2H, CB315-2HT) Jun 2026
Chromebook 315 (CB315-3H, CB315-3HT) Jun 2027
Chromebook 315 (CB315-4H, CB315-4HT) Jun 2030
Chromebook 317 (CB317-1H/CB317-1HT) Jun 2030
Chromebook 511 (C741L, C741LT) Jun 2030
Chromebook 512 (C851, C851T, CB512) Jun 2027
Chromebook 13 (CB5-311, C810) Sep 2019
Chromebook 13 (CB713-1W) Jun 2025
Chromebook Enterprise 13 (CB713-1W) Jun 2025
Chromebook 14 (CB3-431) Jun 2022
Chromebook 14 for Work (CP5-471) Jun 2023
Chromebook 511 (C734, C734T, C733-R, C733T-R) Jun 2030
Chromebook 511 (C736, C736T, C736L, C736LT) Jun 2031
Chromebook 512 (C852, C852T) Jun 2030
Chromebook 514 Jun 2024
Chromebook 514 (CB514-1W, CB514-1WT) Jun 2029
Chromebook 514 (CB514-2H, CB514-2HT) Jun 2029
Chromebook 515 (CB515-1W, CB515-1WT) Jun 2029
Chromebook 516 GE (CBG516-1H) Jun 2030
Chromebook 15 (CB5-571, C910) Jun 2021
Chromebook 15 (CB3-531) Sep 2021
Chromebook 15 (CB3-532) Jun 2022
Chromebook 15 (CB315-1H, CB315-1HT) Jun 2024
Chromebook 15 (CB515-1H, CB515-1HT) Jun 2024
Chromebook 712 (C871, C871T) Jun 2028
Chromebook 714 (CB714-1W, CB714-1WT) Jun 2025
Chromebook Enterprise 714 (CB714-1W, CB714-1WT) Jun 2025
Chromebook 715 (CB715-1W, CB715-1WT) Jun 2025
Chromebook Enterprise 715 (CB715-1WT) Jun 2025
Chromebook R11 (CB5-132T, C738T) Jun 2022
Chromebook R13 (CB5-312T) Jun 2024
Chromebook Spin 13 (CP713-1WN) Jun 2025
Chromebook Enterprise Spin 13 (CP713-1WN) Jun 2025
Chromebook Spin 15 (CP315-1H) Jun 2024
Chromebook Spin 11 (R751T, R751TN, CP511-1H, CP511-1HN) Jun 2024
Chromebook Spin 11 (CP311-1H, CP311-1HN) Jun 2024
Chromebook Spin 311 (CP311-2H, CP311-2HN) Jun 2027
Chromebook Spin 311 (R721T) Jun 2026
Chromebook Spin 311 (R722T) Jun 2028
Chromebook Spin 311 (CP311-3H) Jun 2028
Chromebook Spin 314 (CP314-1H-P9G7) Jun 2030
Chromebook Spin 314 (CP314-1HN-P5NE) Jun 2030
Chromebook Spin 314 (CP314-H/CP314-1HN) Jun 2030
Chromebook Spin 511 (R752T, R752TN, CP511-2HT) Jun 2027
Chromebook Spin 511 (R752T-R, R753T, R753TN, RTW753T, RTW753TN) Jun 2030
Chromebook Spin 511 (R756T R756T-TCO R756TN R756TN-TCO R756LT R756LT-TCO R756LTN R756LTN-TCO) Jun 2031
Chromebook Spin 512 (R851TN, R852T, R852TN) Jun 2027
Chromebook Spin 512 (R853TA, R853TNA) Jun 2030
Chromebook Spin 512 (R856T R856T-TCO R856TN R856TN-TCO R856LT R856LT-TCO R856LTN R856LTN-TCO) Jun 2031
Chromebook Spin 513 (CP513-1H, CP513-1HL, R841T, R841LT) Jun 2030
Chromebook Spin 513 (CP513-2H) Jun 2030
Chromebook Enterprise Spin 513 (R841T/R841LT) Jun 2030
Chromebook Spin 514 (CP514-1H, CP514-1HH, CP514-1W, CP514-1WH) Jun 2029
Chromebook Spin 514 (CP514-2H) Jun 2029
Chromebook Spin 514 (CP514-3H, CP514-3HH) Jun 2030
Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-1W, CP514-1WH) Jun 2029
Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-2H) Jun 2029
Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-3WH) Jun 2030
Chromebook Spin 713 (CP713-2W) Jun 2028
Chromebook Spin 713 (CP713-3W) Jun 2029
Chromebook Spin 714 (CP714-1WN)  Jun 2030
Chromebook Tab 510 (D652N) Jun 2030
Chromebook Vero 514 (CBV514-1H, CBV514-1HT) Jun 2030
Chromebook Vero 712 (CV872, CV872T) Jun 2030
Chromebook Enterprise Vero 514 (CBV514-1H, CBV514-1HT) Jun 2030
Chromebook Enterprise Spin 713 (CP713-2W) Jun 2028
Chromebook Enterprise Spin 713 (CP713-3W) Jun 2028
Chromebook Enterprise Spin 714 (CP714-1WN) Jun 2030
Chromebox Sep 2019
Chromebox CXI2 Jun 2021
Chromebox för möten CXV2 Jun 2021
Chromebox CXI3, Chromebox Enterprise CXI3 Jun 2025
Chromebox CXI4, Chromebox Enterprise CXI4 Jun 2028
Chromebox CXI5 Jun 2030
Chromebase Aug 2020
Chromebase 24 (CA24I) Jun 2021
Chromebase för möten (CA24V) Jun 2021
Chromebase 24I2 (CA24I2), Chromebase Enterprise 24I2 Jun 2025
Chromebase för möten 24V2 (CA24V2) Jun 2025
ADVAN
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook 116 Jun 2027
AOpen
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebase Commercial Sep 2021
Chromebook Commercial Tab Aug 2023
Chromebox Commercial Sep 2021
Chromebox Commercial 2 Jun 2025
Chromebox Mini Feb 2022
Chromebase Mini Feb 2022
Ascon
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook 11A Jun 2027
Asus
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebit CS10 Nov 2020
Chromebook Tablet CT100 Aug 2023
Chromebook C200 Jun 2019
Chromebook C201PA Jun 2020
Chromebook C202SA Jun 2022
Chromebook C202XA Jun 2025
Chromebook C203XA Jun 2025
Chromebook C204 Jun 2027
Chromebook C223 Jun 2024
Chromebook C300 Aug 2019
Chromebook C300SA/C301SA Jun 2022
Chromebook C403 Jun 2024
Chromebook C423 Jun 2024
Chromebook C424 Jun 2027
Chromebook C425 Jun 2026
Chromebook C523 Jun 2024
Löstagbar Chromebook CM3 (CM3000DVA) Jun 2028
Chromebook CM14 (CM1402C) Jun 2032
Chromebook CM14 Flip (CM1402F) Jun 2032
Chromebook CR1 (CR1100CKA) Jun 2030
Chromebook CR1 (CR1102F) Jun 2031
Chromebook CX1 (CX1100CNA) Jun 2024
Chromebook CX1 (CX1101CMA) Jun 2026
Chromebook CX1 (CX1400CKA) Jun 2030
Chromebook CX1 (CX1400CNA) Jun 2024
Chromebook CX1 (CX1500CNA) Jun 2024
Chromebook CX1 (CX1500CKA) Jun 2030
Chromebook Flip CX5 (CX5500FEA) Jun 2029
Chromebook Flip CX5 (CX5601FBA) Jun 2030
Chromebook Flip CX1 (CX1400FKA) Jun 2030
Chromebook Flip CX1 (CX1500FKA) Jun 2030
Chromebook CX9 (CX9400CEA) Jun 2029
Chromebook CX1 (CX1700CKA) Jun 2030
Chromebook CX1 (CX1102) Jun 2030
Löstagbar Chromebook CZ1 (CZ1000DVA) Jun 2028
Chromebook Flip C100PA Jul 2020
Chromebook Flip C101PA Aug 2023
Chromebook Flip C213 Jun 2024
Chromebook Flip C214 Jun 2027
Chromebook Flip C302 Jun 2023
Chromebook Flip C433/Chromebook Z3400 Jun 2026
Chromebook Flip C434 Jun 2026
Chromebook Flip C436 Jun 2028
Chromebook Flip CM1 (CM1400FXA) Jun 2029
Chromebook Flip CM3 (CM3200FVA) Jun 2028
Chromebook Flip CM3 (CM3200FM1A) Jun 2029
Chromebook Flip CM5 (CM5500FDA) Jun 2029
Chromebook Flip CX1 (CX1102) Jun 2030
Chromebook Flip CX3 (CX3400FMA) Jun 2029
Chromebook Flip CR1 (CR1100FKA) Jun 2030
Chromebook Flip CX5 (CX5400FMA) Jun 2029
Chromebox (CN60) Sep 2019
Chromebox 2 (CN62) Jun 2021
Chromebox 3 (CN65) Jun 2025
Chromebox 4 (CN66) Jun 2028
Fläktlös Chromebox (CF66) Jun 2028
Axioo
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook Jun 2027
Chromebook 360 Jun 2027
Chromebook P11 Jun 2030
Chromebook P14 Jun 2030
Baicells
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook BB01 Jun 2027
Bobicus
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook 11 Sep 2021
CTL
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook Tablet Tx1 for Education Aug 2023
J2/J4 Chromebook Jun 2020
N6 Education Chromebook Sep 2021
J5 Chromebook Jun 2022
NL61 Chromebook Jun 2022
Chromebook J41/J41T Jun 2024
Chromebook NL7 Jun 2024
Chromebook NL7T-360/NL7TW-360 Jun 2024
Chromebook NL71/CT/LTE Jun 2027
Chromebook NL71T/TW/TWB Jun 2027
Chromebook NL72 Jun 2030
Chromebook NL81/NL81T Jun 2027
Chromebook PX11E Jun 2030
Chromebook PX14E/PX14EX/PX14EXT Jun 2030
Chromebook VX11 Jun 2027
Chromebook VX11T Jun 2027
Chromebox CBx1 Jun 2025
Chromebox CBx2 Jun 2028
Dell
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook 11 Jun 2019
Chromebook 11 (3120) Sep 2021
Chromebook 11 (3180) Jun 2022
Chromebook 11 (5190) Jun 2024
Chromebook 3100 Jun 2027
Chromebook 3110 Jun 2030
Chromebook 11 2-i-1 (3189) Jun 2022
Chromebook 11 2-in-1 (5190) Jun 2024
Chromebook 3100 2-in-1 Jun 2027
Chromebook 3110 2-i-1 Jun 2030
Chromebook 13 (7310) Jun 2021
Chromebook 13 (3380) Jun 2023
Chromebook 3400 Jun 2027
Chromebox Sep 2019
Inspiron Chromebook 14 2-in-1 (7486) Jun 2025
Latitude 5300 2-i-1 Chromebook Enterprise Aug 2026
Latitude 5400 Chromebook Enterprise Aug 2026
Latitude 5430 Chromebook Jun 2030
Latitude 5430 2-in-1 Chromebook Jun 2030
Latitude 7410 Chromebook Enterprise Aug 2027
Latitude 7410 2-i-1 Chromebook Enterprise Aug 2027
EduGear
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook R Sep 2021
Chromebook K Jun 2020
Chromebook M Jun 2020
CMT Chromebook Jun 2022
Edxis
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook Sep 2021
Education Chromebook Jun 2020
Education Chromebook (NL6) Sep 2021
Education Chromebook (NL6D) Jun 2022
Chromebook 11 Jun 2024
Chromebook 11 (S20-C) Jun 2027
Chromebook 11 (S20-X) Jun 2027
Chromebook x11 Jun 2024
ESI
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Gateway Chromebook 14 Jun 2030
EVERCOSS
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook CB1 Jun 2027
Chromebook CB1A Jun 2027
Chromebook DiktiEdu CB1 Jun 2027
Chromebook CB1 - 01 Jun 2030
Framework
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Laptop Chromebook Edition Jun 2030
Fujitsu Client Computing Limited
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
FMV Chromebook 14F Jun 2029
FMV Chromebook WM1/F3 Jun 2029
Google
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Cr-48 Dec 2015
Chromebook Pixel Jun 2018
Chromebook Pixel (2015) Jun 2021
Pixelbook Jun 2024
Pixel Slate Jun 2026
Pixelbook Go Jun 2026
Pixelbook Go Enterprise Jun 2026
Haier
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook 11 Jun 2020
Chromebook 11e Jun 2020
Chromebook 11 G2 Sep 2021
Chromebook 11 C Jun 2022
HEXA
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook Pi Sep 2021
Hisense
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook 11 Jun 2020
HP
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebase allt i ett-dator med 21,5-tumsskärm Jun 2028
Chromebook 11 G1 Okt 2018
Chromebook 11 G2 Jun 2019
Chromebook 11 G3 Sep 2021
Chromebook 11 G4/G4 EE Sep 2021
Chromebook 11 G5 Jun 2022
Chromebook 11 G5 EE Jun 2022
Chromebook 11 G6 EE Jun 2024
Chromebook 11A G6 EE Jun 2026
Chromebook 11 G7 EE Jun 2027
Chromebook 11 G8 EE Jun 2027
Chromebook 11A G8 EE Jun 2026
Chromebook 11 G9 EE Jun 2030
Chromebook 11a-na0 Jun 2028
Chromebook 11a-nb0 Jun 2024
Chromebook 11a-nd0 Jun 2024
Chromebook 11-ae0 Jun 2024
Chromebook 11-ae1 Jun 2024
Chromebook 11-bd0 Jun 2026
Chromebook 11 MK G9 EE Jun 2028
Chromebook 11-v0 Jun 2022
Chromebook 11a-ne0 Jun 2028
Chromebook x2 12-f0 Jun 2024
Chromebook 13 G1 Jun 2023
Chromebook 14 Jun 2019
Chromebook 14 G3 Okt 2019
Chromebook 14 G4 Sep 2021
Chromebook 14 G5 Jun 2024
Chromebook 14 G6 Jun 2027
Chromebook 14 G7 Jun 2029
Chromebook 14a-na0 Jun 2027
Chromebook 14a-na1 Jun 2030
Chromebook 14b-na0 Jun 2029
Chromebook 14a-nd0 Jun 2029
Chromebook x360 14b-cb0 Jun 2030
Chromebook x360 14c-cc0 Jun 2029
Chromebook 14A G5 Jun 2026
Chromebook Enterprise 14A G5 Jun 2026
Chromebook 14-ca0 Jun 2024
Chromebook 14-ca1 Jun 2024
Chromebook 14-da0xxx Jun 2025
Chromebook 14-db0 Jun 2026
Chromebook 15-de0 Jun 2025
Chromebook 15a-na0 Jun 2030
Chromebook 15 G1 Jun 2025
Chromebook x2 12-f0 Jun 2024
Chromebook x2 11c Jun 2030
Chromebook x2 11-da0 Jun 2029
Chromebook x360 11 G1 EE Jun 2024
Chromebook x360 11 G2 EE Jun 2027
Chromebook x360 11 G3 EE Jun 2027
Chromebook x360 11 G4 EE Jun 2030
Chromebook x360 11MK G3 EE Jun 2028
Chromebook x360 12b-ca0 Jun 2027
Chromebook x360 13b-ca0xx Jun 2030
Chromebook x360 13c-ca0 Jun 2028
Chromebook x360 14 G1 Jun 2025
Chromebook x360 14a-ca0 Jun 2027
Chromebook x360 14a-ca1 Jun 2030
Chromebook x360 14a-cb0 Jun 2029
Chromebook x360 14b Jun 2030
Chromebook 14b-nb0 Jun 2029
Chromebook x360 14c-ca0 Jun 2028
Chromebook Enterprise x360 14E G1 Jun 2025
Chromebook x360 14b-ca0 Jun 2027
Chromebox G1 Sep 2019
Chromebox G2 Jun 2025
Chromebox G3 Jun 2028
Chromebox Enterprise G2 Jun 2025
Chromebox Enterprise G3 Jun 2028
Dragonfly Pro Chromebook Jun 2030
Elite c640 G3 Chromebook med 14-tumsskärm Jun 2030
Elite c640 G3 Chromebook Enterprise med 14-tumsskärm Jun 2030
Elite c645 G2 Chromebook Jun 2030
Elite c1030 Chromebook Jun 2028
Elite c1030 Chromebook Enterprise Jun 2028
Elite Dragonfly Chromebook Jun 2030
Fortis 11 G9 Q Chromebook Jun 2030
Fortis 11 G9 Q Chromebook Enterprise Jun 2030
Fortis 14 G10 Chromebook Jun 2030
Fortis x360 11 G3 J Chromebook Jun 2030
Fortis x360 11 G3 J Chromebook Enterprise Jun 2030
Pavilion Chromebook 14 Feb 2018
Pro c640 Chromebook Jun 2028
Pro c640 Chromebook Enterprise Jun 2028
Pro c640 G2 Chromebook Jun 2029
Pro c640 G2 Chromebook Enterprise Jun 2029
Pro c645 Chromebook Jun 2029
Pro c645 Chromebook Enterprise Jun 2029
JOI
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook C100 Jun 2027
Lanix
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook C116 Jun 2024
Lava
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Xolo Chromebook Jun 2020
Lenovo
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
10e Chromebook Tablet Jun 2028
100S Chromebook Sep 2021
C340-15 Jun 2025
C340-11 Jun 2027
S340-14 Jun 2027
S345-14 Jun 2026
S560-14 Jun 2029
Chromebook Duet Jun 2028
Chromebook Duet 3 Jun 2030
Flex 3i Chromebook 15” Jun 2030
Flex 5 Chromebook Jun 2028
Flex 11 Chromebook Jun 2025
N20 Chromebook Jun 2019
N21 Chromebook Sep 2021
N22 Chromebook Jun 2022
N23 Chromebook Jun 2022
100e Chromebook Jun 2024
100e Chromebook 2nd Gen Jun 2027
100e Chromebook 2nd Gen MTK Jun 2025
100e Chromebook 2nd Gen MTK 2 Jun 2028
100e Chromebook 2nd Gen AST Jun 2026
100e Chromebook Gen 3 AMD Jun 2029
100e Chromebook Gen 3 Jun 2030
100e Chromebook Gen 4 Jun 2032
N23 Yoga Chromebook Jun 2025
300e Chromebook Jun 2025
300e Chromebook 2nd Gen Jun 2027
300e Chromebook 2nd Gen MTK Jun 2025
300e Chromebook 2nd Gen AST Jun 2026
300e Chromebook Gen 3 Jun 2029
300e Yoga Chromebook Gen 4 Jun 2032
500e Chromebook Jun 2024
500e Chromebook 2nd Gen Jun 2027
500e Chromebook Gen 3 Jun 2030
N42 Chromebook Jun 2022
14e Chromebook Jun 2026
14e Chromebook Gen 2 Jun 2029
14e Chromebook Gen 3  Jun 2031
IdeaPad C330 Chromebook Jun 2025
IdeaPad Duet 5 Jun 2030
IdeaPad Flex 3 Chromebook Jun 2028
IdeaPad Flex 3i Chromebook Jun 2030
IdeaPad Flex 5i Chromebook Jun 2030
IdeaPad Gaming Chromebook 16 Jun 2030
IdeaPad S330 Chromebook Jun 2025
IdeaPad 3 Chromebook Jun 2027
Slim 3 Chromebook 14 Jun 2032
Yoga C630 Chromebook Jun 2025
ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise Jun 2029
ThnkPad C14 Chromebook Enterprise Jun 2030
ThinkPad X131e Chromebook Jun 2018
ThinkPad 11e Chromebook Jun 2019
ThinkPad 11e 3rd Gen Chromebook Jun 2022
ThinkPad 11e 4th Gen Chromebook Jun 2024
ThinkPad 13 Jun 2023
ThinkCentre Chromebox Jun 2021
ThinkCentre M60q Chromebox Jun 2030
LG
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
LG Chromebase (22CB25S, 22CV241) Jun 2020
LG Chromebook (11TC50Q, 11TG50Q) Jun 2030
M&A
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook Sep 2021
Medion
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook S2015 Jun 2020
Chromebook Akoya S2013     Jun 2020
Multilaser
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook M11C Jun 2022
Chromebook M11C-PC914/M11C-PC914-LTE Jun 2027
Chromebook M11C-PC916 Jun 2030
Chromebook M11HC-PC915 Jun 2027
Chromebook M11HC-PC917 Jun 2030
Chromebook M14C-PC918 Jun 2027
M11C Chromebook PC912 Jun 2024
M11HC Chromebook PC911 Jun 2024
Mustek
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Mecer Chromebook Jun 2020
Mecer V2 Chromebook Jun 2022
NComputing
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook CX100 Jun 2020
Chromebook CX110 Jun 2020
NEC
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook Y1 Jun 2027
Chromebook Y1 Gen 2 Jun 2027
Chromebook Y1 Gen2A Jun 2026
Chromebook Y1 Gen3A Jun 2029
Chromebook Y2 Jun 2027
Chromebook Y3 Jun 2030
Nexian
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook 11.6" Jun 2020
OLPC
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
XO Chromebook Jun 2027
Packard Bell
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook 314 (PCB314-2 , PCB314-2T) Jun 2030
PCMerge
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook PCM-116E/PCM-116EB Jun 2020
Chromebook PCM-116T-432B Jun 2022
Chromebook AL116 Jun 2024
Pixart
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Rxart Chromebook Jun 2027
Poin2
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook 11 Jun 2020
Chromebook 11A Jun 2027
Chromebook 11E Jun 2030
Chromebook 11P Jun 2027
Chromebook 11C Jun 2025
Chromebook 14T Jun 2025
Positivo
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook CH1190 Jun 2020
Chromebook C216B Jun 2022
Chromebook N2110 Jun 2024
Chromebook N2112 Jun 2024
Chromebook N2210 Jun 2027
Chromebook N2212 Jun 2027
Chromebook N2310 Jun 2030
Chromebook N2312 Jun 2030
Promethean
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebox Jun 2025
Promethean Chromebox 2 Jun 2028
Prowise
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook Entryline Jun 2020
Chromebook Proline Jun 2022
Chromebook Eduline Jun 2024
Chromebook Eduline (MTK) Jun 2025
Chromebook Eduline360 Jun 2025
PT Supertone
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
SPC Chromebook X1 Mini Jun 2027
SPC Chromebook Z1 Mini Jun 2030
Samsung
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook Series 5 Jun 2016
Chromebook Series 5 550 Maj 2017
Chromebox Series 3 Mar 2018
Chromebook - XE303 Jul 2018
Chromebook 2 11 Jun 2019
Chromebook 2 11 - XE500C12 Sep 2021
Chromebook 2 13 Jun 2019
Chromebook 3 Jun 2022
Chromebook 4 Jun 2027
Chromebook 4+ Jun 2027
Chromebook Plus Aug 2023
Chromebook Plus (V2) Jun 2024
Chromebook Plus (LTE) Jun 2024
Chromebook Pro Jun 2023
Galaxy Chromebook Jun 2028
Galaxy Chromebook 2 Jun 2028
Galaxy Chromebook 2 360 Jun 2030
Galaxy Chromebook Go Jun 2030
Sector 5
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
E1 Rugged Chromebook Jun 2020
E3 Chromebook Jun 2024
E4 LTE Chromebook Jun 2027
Senkatel
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
C1101 Chromebook Sep 2021
Sharp
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Dynabook Chromebook C1 Jun 2030
SMART
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebox G3 Jun 2025
TeknoService
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
TTL Chromebook 11T1 Jun 2027
TTL Chromebook 11T1C Jun 2027
TTL Chromebook 14T1 Jun 2027
Toshiba
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook Jun 2019
Chromebook 2 Sep 2021
Chromebook 2 (2015 Edition) Jun 2021
TSM
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Libera-Merdeka Chromebook C100/C110/C120/C150 Jun 2028
Viewsonic
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
NMP660 Chromebox Jun 2025
NMP760 Chromebox Jun 2028
Viglen
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook 11 Jun 2020
Chromebook 11C Jun 2024
Chromebook 360 Jun 2022
Chromebook 360C Jun 2024
WS
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook A101 Jun 2027
Zyrex
Produkt Slutdatum för automatiska uppdateringar
Chromebook 360 Jun 2027
Chromebook M432-1 Jun 2027
Chromebook M432-2 Jun 2029
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
false
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
410864