Tillägg för stöd för äldre webbläsare för Windows

1) Stöd för äldre webbläsare

För administratörer med Chrome-användare på företagshanterade Windows-datorer.

Uppdatering: Om du använder Chrome 74 eller senare kan du använda det inbyggda stödet för äldre webbläsare i Chrome. Läs mer.

Legacy Browser Support icon

Om du vill använda webbläsaren Chrome i organisationen men har användare som använder webbplatser och appar som kräver Internet Explorer, ger den här funktionen dem möjlighet att enkelt byta mellan webbläsarna. Chrome-tillägget Stöd för äldre webbläsare hjälper användarna att automatiskt växla mellan Chrome och en annan webbläsare. När användaren klickar på en länk som enbart kan öppnas i en äldre webbläsare (till exempel en webbplats som kräver ActiveX), öppnas webbadressen automatiskt i en äldre version av Chrome. 

Du kan ange vilka webbplatser som ska öppnas i en annan webbläsare och implementera den här Chrome-principen inom organisationen. Du kan även använda organisationens befintliga webbplatslista för Internet Explorer för att styra om webbadresser ska öppnas i Chrome eller Internet Explorer. Om du gör båda gäller de webbadresser du anger i policyn framför webbplatslistan i Internet Explorer. Använd tillägget Stöd för äldre webbläsare i den senaste stabila versionen av Chrome.

Installera även det inbyggda värdtillägget Stöd för äldre webbläsare för användarna. Utan det paketet kan tillägget inte öppna den alternativa webbläsaren. Om användare klickar på en länk i Internet Explorer som inte är beroende av äldre programvara öppnas den i Chrome. När det inbyggda värdtillägget har installerats öppnas den webbläsare av Chrome och Explorer som passar bäst utifrån den webbplats eller app som ska användas.

Tillägget fungerar med Internet Explorer 6, 7, 8, 9, 10 och 11. Observera att utökat kernelläge måste vara inaktiverat i Windows för att tillägget Stöd för äldre webbläsare ska fungera.

Tips för implementeringen

  • Om du har Chrome-version 73 eller tidigare använder du tillägget för stöd för äldre webbläsare. Om du har Chrome 74 eller senare kan du fortsätta använda tillägget för stöd för äldre webbläsare eller konfigurera stöd för äldre webbläsare med enbart de filer som ingår i Chrome Enterprise-paketet. Mer information finns i Stöd för äldre webbläsare (integrerat) för Windows.
  • Du måste installera det inbyggda värdprogrammet för att Stöd för äldre webbläsare ska fungera ordentligt. Tidigare var detta tillägg frivilligt men i version 3.0 och senare är det ett krav.
  • Om du vill testa nya versioner av Stöd för äldre webbläsare innan de släpps i den stabila kanalen kan du konfigurera testenheter i tilläggets testkanal.

Du kan även ange Internet Explorer som standardwebbläsare och Chrome som alternativ webbläsare. Du hittar anvisningar om detta i steg 3.

Steg 1: Skapa en Chrome-testgrupp (valfritt)

Testa först Stöd för äldre webbläsare med en utvald grupp om du har användare som inte känner till Chrome (rekommenderas för de flesta stora organisationer).

  1. Gör en lista över de appar och webbplatser som användarna använder i en äldre webbläsare (till exempel sådana som kräver ActiveX eller Silverlight) för att avgöra vilka webbplatser och appar som måste vara vitlistade för den äldre webbläsaren.

  2. Skapa en startsida i IE som visar de webbplatser som kan användas med IE.

  3. Vitlista denna startsida och andra webbplatser som kräver Internet Explorer i grupprincipredigeraren på din domänkontrollant.

Valfritt: Du kan skapa en ny fliksida i Chrome genom att använda en Chrome-app för privata bokmärken. Då kan du ange att gamla webbplatser och appar ska öppnas i Internet Explorer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?