ขณะนี้ Hangouts Chat เปลี่ยนเป็น Google Chat แล้ว คุณอาจเห็นการอ้างอิงถึง 2 ชื่อนี้ชั่วคราวจนกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปิดตัวในทุกที่

บล็อกและรายงานผู้ใช้

หากไม่ต้องการแชทกับบุคคลใดใน Google Chat ก็เลือกบล็อกบุคคลนั้นได้ คุณสามารถบล็อกข้อความส่วนตัวหรือบล็อกบุคคลในห้องแชทและข้อความกลุ่มส่วนใหญ่ได้


สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณบล็อกคนอื่น

 • หากคุณใช้บัญชี Google Workspace และคนที่คุณบล็อกอยู่ในองค์กรเดียวกันกับคุณ บุคคลนั้นจะยังคงเห็นเมื่อคุณออนไลน์
 • บุคคลที่คุณบล็อกจะทราบว่าตนเองส่งข้อความหาคุณไม่ได้ หากต้องการส่งข้อความไปหาบุคคลดังกล่าว คุณจะต้องเลิกบล็อกบุคคลคนนั้นก่อน
 • ข้อความของบุคคลนั้นจะถูกซ่อนจากคุณในห้องแชทและข้อความกลุ่ม คุณจะเลิกซ่อนข้อความที่ต้องการดูได้
 • คุณและบุคคลที่คุณบล็อกจะแก้ไขข้อความเก่าที่เคยส่งหากันไม่ได้
 • บุคคลนั้นยังถูกบล็อกในบริการอื่นๆ บางบริการของ Google อีกด้วย
 • ลิงก์หรือไฟล์แนบที่บุคคลนั้นส่งมาก่อนที่คุณจะบล็อกจะยังคงใช้ได้อยู่
 • หากคุณร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิ์จากผู้อื่น ระบบจะส่งสำเนาของบทสนทนา 50 ข้อความล่าสุดระหว่างคุณกับบุคคลนั้นให้ Google ตรวจสอบ

บล็อกผู้อื่นใน Chat หรือ Gmail

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. ทางด้านซ้ายในส่วน "แชท" ให้ชี้ไปที่ชื่อของบุคคลแล้วคลิกตัวเลือกเพิ่มเติม ""จากนั้น บล็อกและรายงาน"" หากคุณใช้บัญชี Google Workspace และบุคคลนั้นอยู่ในองค์กรเดียวกันกับคุณ ตัวเลือกนี้คือบล็อก
 3. ไม่บังคับ: หากต้องการรายงานบุคคลที่มีการละเมิด โปรดทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก "รายงานด้วย" หากใช้บัญชี Google Workspace คุณจะรายงานได้เฉพาะบุคคลภายนอกองค์กร
 4. คลิกบล็อกเพื่อยืนยัน

เลิกบล็อกผู้อื่นใน Chat หรือ Gmail

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ใน Chat ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นการตั้งค่า Chat ที่ด้านบน 
  • ใน Gmail ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมดจากนั้นแชทและประชุมจากนั้นจัดการการตั้งค่าแชทจากนั้นจัดการบัญชีที่คุณบล็อก
 3. เลือกบุคคลจากคำแนะนำ
 4. คลิกเลิกบล็อก

บล็อกหรือเลิกบล็อกผู้อื่นจากภายในห้องแชท

สําคัญ: คุณสามารถบล็อกบุคคลในห้องแชทเดียวกันได้โดยไม่ต้องส่งข้อความถึงบุคคลนั้นในการสนทนาแบบตัวต่อตัว

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกห้องแชท
 3. คลิกลูกศรลง  จากนั้น ดูสมาชิก
 4. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม "" ถัดจากบุคคลนั้น
 5. คลิกบล็อก "" หรือเลิกบล็อก ""

เคล็ดลับ: หากต้องการซ่อนข้อความของผู้อื่นหลังจากที่คุณบล็อกห้องแชทแล้ว คุณอาจต้องรีเฟรชเบราว์เซอร์

วิธีบล็อกบุคคลแบบอื่นๆ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1026838
false