เรากําลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนชื่อ "ห้องแชท" ของ Google Chat เป็น "พื้นที่ทำงาน" ซึ่งอาจใช้เวลาสักพักกว่าการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏทุกที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บล็อกและรายงานผู้ใช้

หากไม่ต้องการแชทกับบุคคลใน Google Chat อีกต่อไป คุณสามารถบล็อกบุคคลดังกล่าวได้ คุณสามารถบล็อกข้อความส่วนตัวหรือบล็อกบุคคลในพื้นที่ทำงานและข้อความกลุ่มส่วนใหญ่ได้

การบล็อกจะทำให้เกิดผลดังนี้

 • หากใช้บัญชี Google Workspace และบุคคลที่บล็อกอยู่ในองค์กรเดียวกันกับคุณ บุคคลดังกล่าวจะยังคงเห็นคุณเมื่อคุณออนไลน์อยู่ได้
 • บุคคลที่คุณบล็อกจะทราบว่าตนเองส่งข้อความหาคุณไม่ได้ หากต้องการส่งข้อความไปหาบุคคลดังกล่าว คุณจะต้องเลิกบล็อกก่อน
 • ข้อความของบุคคลนั้นจะถูกซ่อนจากคุณในพื้นที่ทำงานและข้อความกลุ่ม คุณสามารถเลิกซ่อนข้อความที่ต้องการดูได้
 • คุณและบุคคลที่คุณบล็อกจะแก้ไขข้อความเก่าที่เคยส่งหากันไม่ได้
 • บุคคลนั้นยังถูกบล็อกในบางบริการของ Google อีกด้วย
 • ลิงก์หรือไฟล์แนบที่บุคคลนั้นส่งมาก่อนที่คุณจะบล็อกจะยังคงใช้ได้อยู่
 • หากคุณร้องเรียนว่าผู้อื่นละเมิดสิทธิ์ของคุณ ระบบจะส่งสำเนาของข้อความ 50 รายการล่าสุดให้ Google ตรวจสอบ

บล็อกผู้อื่นใน Chat หรือ Gmail

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. ทางด้านซ้ายในส่วน "แชท" ให้ชี้ไปที่ชื่อของบุคคลแล้วคลิกตัวเลือกเพิ่มเติม ""จากนั้นบล็อกและรายงาน "" หากคุณใช้บัญชี Google Workspace และบุคคลดังกล่าวอยู่ในองค์กรเดียวกันกับคุณ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเป็น "บล็อก"
 3. ไม่บังคับ: หากต้องการรายงานบุคคลที่มีการละเมิด โปรดทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก "รายงานด้วย" หากใช้บัญชี Google Workspace คุณจะรายงานได้เฉพาะบุคคลภายนอกองค์กร
 4. คลิกบล็อกเพื่อยืนยัน

เลิกบล็อกผู้อื่นใน Chat หรือ Gmail

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ใน Chat ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นการตั้งค่า Chat ที่ด้านบน 
  • ใน Gmail ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมดจากนั้นแชทและประชุมจากนั้นจัดการการตั้งค่าแชทจากนั้นจัดการบัญชีที่คุณบล็อก
 3. เลือกบุคคลจากคำแนะนำ
 4. คลิกเลิกบล็อก

บล็อกหรือเลิกบล็อกผู้อื่นจากภายในพื้นที่ทำงาน

สําคัญ: คุณสามารถบล็อกบุคคลในพื้นที่ทำงานเดียวกันได้แม้จะไม่เคยส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคลดังกล่าวมาก่อน

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกพื้นที่ทำงาน
 3. คลิกลูกศรลง  จากนั้น ดูสมาชิก
 4. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม "" ถัดจากบุคคล
 5. คลิกบล็อก "" หรือเลิกบล็อก ""

เคล็ดลับ: หากต้องการซ่อนข้อความของบุคคลที่คุณบล็อกในพื้นที่ทำงานแล้ว คุณอาจต้องรีเฟรชเบราว์เซอร์

วิธีอื่นๆ ในการบล็อกบุคคล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1026838
false