ขณะนี้ Hangouts Chat เปลี่ยนเป็น Google Chat แล้ว คุณอาจเห็นการอ้างอิงถึง 2 ชื่อนี้ชั่วคราวจนกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปิดตัวในทุกที่

ซ่อนหรือลบการสนทนา

คุณจะซ่อนหรือลบประวัติของการสนทนาที่เป็นข้อความส่วนตัวใน Google Chat และ Gmail ได้

  • ซ่อนการสนทนา - นำสำเนาการสนทนาของคุณออก แต่บุคคลอื่นจะยังเห็นบทสนทนานี้อยู่ หากซ่อนการสนทนาแล้วแชทกับบุคคลหรือกลุ่มนั้นใหม่ ประวัติการแชทของคุณจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง (หากเปิดใช้ไว้)
  • ลบการสนทนา - ลบสำเนาประวัติการสนทนาของคุณออกอย่างถาวร การดำเนินการนี้จะไม่ลบการสนทนานี้ออกจากประวัติของผู้เข้าร่วมคนอื่น

ระบบจะลบการสนทนาที่เป็นข้อความส่วนตัวที่คุณลบใน Google Chat ออกจาก Hangouts แบบคลาสสิก รวมทั้งในทางกลับกันด้วย ส่วนการสนทนาที่คุณเคยลบออกจาก Hangouts แบบคลาสสิกก่อนหน้านี้ (ก่อนที่ระบบจะลบการสนทนาใน Chat ได้) จะยังอยู่ใน Chat

ซ่อนการสนทนาในข้อความส่วนตัว

 
คุณจะซ่อนการสนทนาในข้อความส่วนตัวจากมุมมอง Chat หรือ Gmail รวมถึงการสนทนากลุ่มที่มีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปได้
  1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
  2. ทางด้านซ้ายถัดจากชื่อหรือกลุ่มของบุคคลที่ต้องการ ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นซ่อนการสนทนา ""

ลบการสนทนาในข้อความส่วนตัว

แต่จะลบประวัติสำหรับการสนทนากลุ่มที่มี 2 คนขึ้นไปไม่ได้

  1. เลือกข้อความส่วนตัวด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
    • ทางด้านซ้ายถัดจากชื่อของบุคคลที่ต้องการ ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้น ลบการสนทนา
    • เลือกบุคคลที่ต้องการ แล้วคลิกลูกศรลง ""จากนั้น ลบการสนทนาที่ด้านบน
  2. แตะลบที่ข้อความยืนยัน

หากต้องการลบข้อความเดียวแทนการสนทนา โปรดดูที่หัวข้อแก้ไขหรือลบข้อความ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1026838
false