Služba Google Hangouts bola inovovaná na službu Google Chat. Informácie o prechode zo služby Google Hangouts na Google Chat

Nedostávam upozornenia zo služby Google Chat

Ak nedostávate upozornenia, skontrolujte nastavenia upozornení zo služby Google Chat. Ako zapnúť alebo vypnúť upozornenia zo služby Google Chat

Uistite sa, že sú zapnuté upozornenia vo vašom zariadení a prehliadači, ktoré používate so službou Google Chat.

Povolenie upozornení v operačnom systéme počítača

 • Každý prehliadač má iný postup zapnutia upozornení. Ďalšie informácie nájdete v online pomocníkovi operačného systému.
 • Niektoré počítačové operačné systémy majú nastavenia, ktoré ignorujú upozornenia. Ak nedostávate upozornenia zo služby Google Chat, prejdite do online pomocníka operačného systému a uistite sa, že upozornenia nie sú ignorované.

Povolenie upozornení zo služby Google Chat v prehliadači

Povolenie upozornení zo služby Google Chat v prehliadači Google Chrome

 1. Otvorte v počítači Chrome Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Prispôsobiť a ovládať Google Chrome Viac a potom Nastavenia.
 3. Vľavo kliknite na Ochrana súkromia a zabezpečenie.
 4. Kliknite na Nastavenia webu a potom Upozornenia.
 5. Vyhľadajte vstup Gmail.
  • Ak je uvedený v sekcii Nemôže odosielať upozornenia, zapnite povolenie na odosielanie upozornení. Vpravo kliknite na Ďalšie akcie Viac a potom Povoliť.
  • Ak je uvedený v sekcii Môže odosielať upozornenia, povolenia posielať upozornenia sú zapnuté.
  • Ak nie je uvedený na obrazovke, môžete ho pridať automaticky. Vedľa položky Môže odosielať upozornenia kliknite na Pridať. Potom zadajte adresu https://mail.google.com:443.

Povolenie upozornení zo služby Google Chat v iných prehliadačoch

Každý prehliadač má iný postup zapnutia upozornení. Ďalšie informácie nájdete v jeho online pomocníkovi.

Občas nedostávam upozornenia

Ak občas nedostanete upozornenia zo služby Google Chat, postupujte podľa týchto krokov.

Zavretie mobilnej aplikácie

Zavrite mobilnú aplikáciu Google Chat alebo Gmail. Keď je otvorená, upozornenia sa zobrazujú v nej. Upozornenia sa nezobrazujú, keď ste:

 • online na chat.google.com,
 • v aplikácii Chat pre počítač,
 • v službe Chat v Gmaile.

Ako zistiť, kde dostávate upozornenia

Skontrolujte, kde dostávate upozornenia. 

Ak používate chat.google.com:

 1. Prejdite v počítači do služby Google Chat.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia ""
 3. V sekcii Upozornenia na ploche skontrolujte, či sa zobrazuje možnosť Zobraziť príklad. 
  • Ak sa zobrazuje, upozornenia z webu Google Chat dostávate na chat.google.com. 
  • Ak sa nezobrazuje, dostávate ich na inej karte prehliadača alebo priamo v aplikácii Chat. 

Ak používate Gmail:

 1. Otvorte v počítači Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia "" a potom Zobraziť všetky nastavenia.
 3. Hore kliknite na kartu Chat a Meet.
 4. Vedľa položky Nastavenia četových upozornení kliknite na Spravovať nastavenia četu.
 5. V sekcii Upozornenia na ploche skontrolujte, či sa zobrazuje možnosť Zobraziť príklad.
  • Ak sa zobrazuje, upozornenia z webu Google Chat dostávate v Gmaile. 
  • Ak sa nezobrazuje, dostávate ich na inej karte prehliadača alebo priamo v aplikácii Chat.

Žiadne upozornenia na konkrétny priestor alebo skupinovú konverzáciu

Uistite sa, že sú zapnuté upozornenia na priestory zoskupené podľa témy alebo skupinovú konverzáciu. Ako prispôsobiť upozornenia na priestor zoskupený podľa témy alebo skupinovú konverzáciu

Uistite sa, že sú zapnuté upozornenia na priestory s vloženými vláknami. Ako spravovať upozornenia na vlákna v priestore s vloženými vláknami

Tip: Nastavenia upozornení na priestory a skupinové konverzácie sú rovnaké vo webovej aj mobilnej verzii služby Google Chat. Ak zmeníte nastavenia upozornení na priestor alebo skupinovú konverzáciu na webe, rovnaké nastavenia budú platiť aj pre vašu mobilnú aplikáciu.

Žiadne upozornenia na konkrétnu individuálnu konverzáciu

Uistite sa, že sú zapnuté upozornenia na danú konverzáciu. Ako zapnúť upozornenia na konkrétnu individuálnu konverzáciu

Tip: Nastavenia upozornení na individuálnu konverzáciu sú rovnaké vo webovej aj mobilnej verzii služby Google Chat. Ak zmeníte nastavenia upozornení na konverzáciu na webe, rovnaké nastavenia budú platiť aj pre vašu mobilnú aplikáciu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
1026838
false