Korzystanie z Google Chat w przypadku logowania się przy użyciu klucza bezpieczeństwa

Jeśli do logowania się w G Suite używasz klucza bezpieczeństwa lub innej metody logowania jednokrotnego, możesz korzystać z aplikacji Google Chat dla systemów Windows i macOS. Kliknij jeden z tych linków, aby pobrać Google Chat dla systemu Windows lub macOS.

Dowiedz się więcej o logowaniu się w Google Chat

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?