ขณะนี้ Hangouts Chat เปลี่ยนเป็น Google Chat แล้ว คุณอาจเห็นการอ้างอิงถึง 2 ชื่อนี้ชั่วคราวจนกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปิดตัวในทุกที่

เพิ่มหรือนําผู้คนและบ็อตออกจากห้องแชทหรือการสนทนากลุ่ม

สําคัญ: หากใช้ Google Chat ในบัญชีส่วนบุคคล คุณอาจโต้ตอบกับบ็อตไม่ได้ ดูความแตกต่างระหว่างบัญชี Google Chat ประเภทต่างๆ

หากต้องการเพิ่มบุคคลและบ็อตไปยังห้องแชทหรือการสนทนากลุ่มใน Google Chat ให้เพิ่มบุคคลเหล่านั้นลงในรายการสมาชิก คุณยังเพิ่มบุคคลเหล่านั้นในห้องแชท หรือการสนทนากลุ่มโดยใช้การ @พูดถึง ได้ด้วย

เคล็ดลับ 

 • เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนจาก Hangouts แบบคลาสสิกไปยัง Google Chat การสนทนากลุ่มก่อนหน้านี้จะทําให้สมาชิกเพิ่มหรือเพิ่มหรือนําคนออกไม่ได้
 • หากต้องการให้สมาชิกออกจากห้องแชทหรือการสนทนา หรือเพิ่มและนําสมาชิกออก ให้สร้างการสนทนากลุ่มหรือห้องแชทใหม่ใน Google Chat 
 • คุณจะทราบได้ว่าการสนทนาหรือห้องแชทเป็นรายการใหม่หากคลิกตัวเลือกเพิ่มเติม "" และมีตัวเลือกในการ "ออก"
เพิ่มบุคคลหรือบ็อตในห้องแชทหรือการสนทนากลุ่ม
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกห้องแชทหรือข้อความกลุ่มทางด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อห้องแชทหรือการสนทนากลุ่ม
 4. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม ""จากนั้น เพิ่มบุคคลและบ็อต
 5. ป้อนชื่อหรืออีเมลของบุคคลหรือกลุ่มที่ต้องการเพิ่ม
 6. คลิกส่ง

เคล็ดลับ

 • ระบบจะส่งอีเมลคําเชิญถึงบุคคลในกรณีต่อไปนี้
  • เป็นบุคคลขององค์กรอื่นและห้องแชทนั้นสร้างโดยบัญชี Google Workspace ของคุณ
  • บุคคลเหล่านั้นยังไม่เคยสนทนาแบบ 1:1 กับคุณมาก่อน 
 • ระบบจะเพิ่มบุคคลที่คุณเชิญให้เข้าร่วมห้องแชทโดยตรงในกรณีต่อไปนี้
  • คุณอยู่ในองค์กรเดียวกัน 
  • บุคคลเหล่านั้นเคยรสนทนาแบบ 1:1 กับคุณมาก่อน
 • บุคคลที่ได้รับการเพิ่มไปยังห้องแชทโดยตรงจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล 
 • หากใช้บัญชี Google Workspace สมาชิกในองค์กรของคุณอาจได้รับคําเชิญทางอีเมลหรือได้รับการเพิ่มไปยังห้องแชทหรือการสนทนากลุ่มโดยตรง
ดูสมาชิกในห้องแชทหรือการสนทนากลุ่ม
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกห้องแชทหรือการสนทนากลุ่มทางด้านซ้าย
 3. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม ""จากนั้น ดูสมาชิก

ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มสมาชิกเพิ่มเติมในห้องแชทหรือการสนทนากลุ่ม ให้คลิกเพิ่ม add

นําบุคคลหรือบ็อตออกจากห้องแชทหรือการสนทนากลุ่ม

คุณนําสมาชิกออกจากห้องแชทหรือการสนทนาแบบกลุ่มได้ หากคุณนําสมาชิกรายใดรายหนึ่งออก บุคคลนั้นจะเข้าร่วมห้องแชทหรือการสนทนากลุ่มไม่ได้ และจะดูประวัติข้อความไม่ได้อีกด้วย 

หากคุณได้เพิ่มบุคคลไปยังห้องแชทที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มใน Google Groups คุณต้องนําบุคคลนั้นออกจากกลุ่มก่อน แล้วจึงนําออกจากห้องแชท หรือจะนำทั้งกลุ่มออกจากห้องแชทก็ได้

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกห้องแชทหรือการสนทนากลุ่มทางด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อห้องแชทที่ด้านบน หรือที่ด้านบนขวาของการสนทนา ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม "" จากนั้น ดูสมาชิก
 4. ชี้ไปที่บุคคลที่ต้องการและคลิกตัวเลือกเพิ่มเติม "" จากนั้น นําออกจากห้องแชท
เชิญกลุ่มเข้าร่วมห้องแชท
หากใช้ Google Chat ในบัญชีส่วนบุคคล คุณจะเชิญ Google Groups ไปยังห้องแชทไม่ได้
สร้างห้องแชทสาธารณะ
หากคุณใช้ Google Chat ในบัญชี Google Workspace ผู้ดูแลระบบจะสร้างห้องแชทที่ทุกคนในองค์กรค้นหาได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบอาจเพิ่มกลุ่มที่ชื่อ everyone@yourcompany.com ลงในห้องแชทได้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1026838
false