Använda Google Chat med skärmläsare

Du kan skicka direktmeddelanden till en eller flera personer med Google Chat. För pågående konversationer med ett team kan du skapa ett rum till alla samtidigt.

Om det finns tillgängligt kan du även använda appar för att automatisera arbetet. Om du vill använda appar i Google Chat måste du använda ett jobb- eller skolkonto och Google Workspace-administratören måste ge dig behörighet att installera appar.

Inledning

Artikeln är indelad i avsnitt med rubriker. Klicka på länkarna nedan för att hoppa till ett visst avsnitt i artikeln.

Snabbstart

Den här artikeln är avsedd för sidan chat.google.com och har mängder med information som hjälper dig att använda Chat. Det kan ta lång tid att läsa hela artikeln. Kom igång snabbt genom att använda de här tipsen för att läsa och skicka meddelanden i direktmeddelanden och Rum.

 • För JAWS: Inaktivera virtuell markör.
 • För NVDA: Växla till fokusläge.
 • För Chrome OS: Inaktivera låstangentläge.
 • MacOS: Inaktivera snabbnavigering.

Så här läser du chattar du får:

 1. Tryck på h-tangenten och sedan på c för att flytta fokus till chattlistan.
 2. Tryck på uppåt- eller nedåtpil tills fokus ligger på önskad chatt.
 3. Tryck på Retur för att öppna chatten och flytta fokus till fältet Redigera meddelande för att skriva meddelanden.
 4. Tryck på Esc för att stänga fältet Redigera meddelande och flytta fokus till meddelandelistan.
 5. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen och granska meddelandena.
 6. Tryck på r-tangenten för att flytta fokus tillbaka till fältet Redigera meddelande.

Så här granskar du de senaste meddelandena men behåller fokus på fältet Meddelanderedigering:

 • För Windows: Tryck på Alt + {siffra}.
 • För Chrome OS: Tryck på Alt + Skift + {siffra}.
 • MacOS: Tryck på Option + {siffra}.
 • Ersätt {siffra} med 1 till 9 för de nio senaste meddelandena.

Så här startar du en chatt med någon:

 1. Tryck på Ctrl + k för att öppna kombinationsrutan Lägg till en eller flera personer.
 2. Skriv personens namn eller e-postadress. Tryck på Ctrl + Retur om du hör en exakt matchning. Tryck på nedåtpilen för att utforska liknande matchningar.
 3. Fokus flyttas till fältet Redigera meddelande. Skriv meddelandet och tryck på Retur.
Tips! Om du inte är i redigeringsläge fungerar genvägen q på samma sätt som Ctrl + k.

Så här läser du Rum:

 1. Tryck på h och sedan på r för att flytta fokus till listan med rum.
 2. Tryck på uppåt- eller nedåtpil för att hitta önskat rum.
 3. Tryck på Retur för att flytta fokus till listan med rummets ämnen.
 4. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att fokusera på olika ämnen.
 5. Öppna ämnet genom att trycka på högerpilen. Använd upp- eller nedåtpilen för att läsa meddelandena i ämnet.
 6. Tryck på vänsterpil för att återgå till listan med ämnen.
 7. Tryck på R för att flytta fokus till fältet Redigera meddelande. Skriv ett meddelande. Tryck på Retur för att lägga till ett meddelande i ämnet.
 8. Tryck på Ctrl + s för att starta ett nytt ämne.

Komma igång

Rekommenderade webbläsare och skärmläsare

Google Chat rekommenderar Chrome och:

 • NVDA eller JAWS i Windows
 • ChromeVox i ChromeOS
 • VoiceOver i MacOS

Använda Chat som webbapp

Du kan använda chat.google.com som webbapp i stället för en webbsida. När du använder chat.google.com som en webbapp:

 • Inaktivera skärmläsarens kortkommandon för webbläsare. Mer information finns i Konfigurera skärmläsaren nedan.
 • Använd Chats kortkommandon för att navigera och läsa i stället för skärmläsarens kommandon. Mer information finns i Navigera i Chat nedan.

Tips! Det finns tillfällen då du bör använda chat.google.com som webbsida och använda skärmläsarens webbläsarkommandon. Vi meddelar när det inträffar.

Konfigurera skärmläsaren

Vissa inställningar för skärmläsningsprogram krävs för att använda Chat som webbapp:

 • JAWS: Inaktivera den virtuella markören. Tryck på Infoga + z tills du hör ”av”.
 • NVDA: Aktivera fokusläget. Tryck på Infoga + blanksteg tills du hör ett klickljud som om någon skriver på ett tangentbord.
 • ChromeVox: Inaktivera låstangentläge. Tryck snabbt två gånger på Sök tills du hör ”låst läge inaktiverat”.
 • VoiceOver: Inaktivera snabbnavigering. Tryck på vänsterpil + högerpil tills du hör ”snabbnavigering”.

Öppna Chat

Öppna chat.google.com. När du öppnar Chat är tangentbordsfokus på en huvudmenyknapp högt upp i en bannerhållpunkt. Första gången du öppnar Chat vil ldu kanske utforska den som webbsida enligt beskrivningen i nästa avsnitt. När du slutar utforska rekommenderar vi att du byter till att använda Chat som webbapp enligt beskrivningen i Konfigurera skärmläsaren ovan.

Om gränssnittet i Chat

Det finns fyra huvudområden i Chat:

 • Högst upp, presenterat av skärmläsaren som en bannerhållpunkt: Innehåller allmänna inställningar och kontroller, till exempel din status, ett sökfält och Google-fältet där du växlar till andra appar och användarkonton.
 • Vänster navigeringsområde, presenterat som en navigeringshållpunkt: Till vänster finns Chat-konversationer, rumsinnehåll och Meet-rubriker.
 • Chattinnehåll, presenteras som en huvudhållpunkt: Innehåller den valda Chat-konversationen, rummets innehåll eller mötesinformation. Det här området innehåller även en lista med tidigare meddelanden, ett fält för meddelanderedigering för nya meddelanden och åtgärdsknappar.
 • Höger sidopanel, som visas som en kompletterande hållpunkt: Ger inbyggd åtkomst till andra Google-produkter, såsom Kalender, Keep, Tasks och Kontakter.

Chattar med en person eller grupp skapar en lista med meddelanden. Som standard är historiken av och meddelanden försvinner 24 timmar efter att de kommer fram. Rum är avsedda för aktiva långvariga konversationer med ett team eller en grupp personer. Historiken är på som standard Det går att ordna rum i ämnen som skapar ett konversationsträd med två nivåer.

Navigera i huvudchattens innehåll

Innehåll i Chat och Rum har två lägen: Redigera och Navigering. När fokus ligger på fältet Redigera meddelande är Chat i redigeringsläge. Tryck på Escape om du vill byta från redigeringsläge till navigeringsläge.

Tabb- och piltangenterna fungerar på olika sätt i varje läge:

 • I redigeringsläge: Uppåtpilen flyttas till det senast skickade meddelandet och gör det möjligt att redigera och skicka om det.
 • I navigeringsläge:
  • Uppåtpilen flyttar till det senaste meddelandet och sedan till äldre meddelanden.
  • I ett meddelande navigerar tabbtangenten till knappar såsom: Lägg till reaktion (en emoji), Redigera meddelande (om du har skrivit inlägg), Markera som oläst och Fler åtgärder.
  • I ett rum med ämnen:
   • Flytta inom ett ämne med uppåt- eller nedåtpil.
   • Flytta till listan med ämnen med vänsterpil och sedan uppåt- eller nedåtpil mellan ämnen.
   • Flytta till meddelanden i ett ämne med högerpil.

Grundläggande navigering

Tabb- och piltangenterna fungerar för grundläggande navigering. Använd följande kommandon för ytterligare Chat-navigering:

 • I det vänstra navigeringsfältet för Chat och Rum:
  • Välj en annan konversation genom att trycka på uppåt- eller nedåtpil.
  • Skift + uppåt- eller nedåtpil för att flytta till föregående eller nästa olästa konversation.
  • Ctrl + uppåt- eller nedåtpil för att flytta mellan Chat, Rum eller Meet.
  • Om fokus ligger på en chatt eller rumskonversation: Högerpil eller Retur för att aktivera.
 • I huvudområdet för meddelanden: Använd tabb och uppåt- eller nedåtpil för att flytta runt.
 • När fokus ligger på fältet Redigera meddelande:
  • Uppåtpil för att redigera det senaste meddelandet som du skickade.
  • Esc och sedan uppåt- eller nedåtpil för att gå igenom alla meddelanden.
 • När fokus ligger på ämnen i ett rum:
  • Vänsterpil för att flytta till vänster navigeringsområde.
  • Högerpil för att flytta till meddelandena i det valda ämnet.
 • Om fokus ligger på ett meddelande i Rum: Vänsterpil för att flytta fokus till ämnena.
 • När du aktiverar ett rum utan ämnen flyttas fokus till fältet Redigera meddelande.

Avancerad navigering

När du har bekantat dig med Chat är kortkommandon det effektivaste sättet att arbeta i Chat.

Visa en fullständig lista med kortkommandon i Chat

 1. Inaktivera virtuell markör eller bläddringsläge i skärmläsaren.
 2. Tryck på Escape om fokus ligger på ett meddelanderedigeringsfält.
 3. Tryck på frågetangenten (Skift + Snedstreck).

Använd Chat som webbsida om du vill läsa kortkommandona. Aktivera virtuell markör eller bläddringsläge i skärmläsaren. Listan med kortkommandon finns i en tabell. Använd därför skärmläsarens tabelläsningskommandon för lättare navigering. Det första tabbstoppet är en länk som du kan aktivera för att aktivera eller inaktivera vissa kortkommandon. Kontrollera att det står Inaktivera på länken så att extra kortkommandon är tillgängliga.

Öppna kortkommandon i Google Chat på en ny webbläsarflik.

Populära kortkommandon

Genvägar gäller Chrome- och Windows-enheter. Använd kommandotangenten i stället för Ctrl och alternativtangenten i stället för Alt på Mac-datorer.

 • Med en skärmläsare kan du läsa alla de senaste nio meddelandena i en chattkonversation eller ett rumsämne med Alt + {number}. Använd Alt + Skift + {siffra} i ChromeVox. Använd Option + {siffra} i VoiceOver. Ersätt {siffra} med 1 för det senaste meddelandet, 2 för det näst senaste och så vidare. Fokus flyttas inte.
 • Flytta fokus till det senaste meddelandet i en konversation genom att trycka på Ctrl + j. Det här fungerar oavsett redigeringsläge och kan användas i stället för Escape enligt beskrivningen i grundläggande navigering ovan.
 • Flytta fokus till dina chattmeddelanden i det vänstra navigeringsområdet genom att trycka på h och sedan på c.
 • Om du vill flytta fokus till dina meddelanden i Rum i det vänstra navigeringsområdet trycker du på h och sedan på r.
 • Lägg till, skapa eller hitta en person, grupp eller ett rum genom att trycka på Ctrl + k. Om du inte är i redigeringsläge fungerar genvägen q på samma sätt som Ctrl + k.
  • Lägg till eller skapa genom att trycka på nedåtpilen till önskat alternativ.
  • Om du vill hitta en befintlig konversation skriver du en del av namnet och tryck sedan på nedåtpilen till önskad matchning.
 • Om du vill hitta personer, rum eller meddelanden trycker du på snedstreckstangenten när du inte är i redigeringsläge.
 • Starta ett nytt ämne i ett rum eller ett nytt meddelande i en chatt genom att trycka på Ctrl + s.
 • Öppna menyn Chat eller Rum genom att trycka på Ctrl + g. Mer information finns i Åtkomst till alternativ för meddelanden och rum nedan.
 • Svara på en konversation eller ett ämne och flytta fokus till fältet Redigera meddelande genom att trycka på r.

Mer information om interaktioner med olika element finns i Slutföra vanliga uppgifter i Chat nedan och läs dokumentationen för skärmläsaren.

Slutföra vanliga uppgifter i Chat med skärmläsare

Direktmeddelanden

Direktmeddelanden, även kallade DM och Chat, är konversationer mellan dig och en eller flera personer. I direktmeddelanden har meddelandelistan endast en nivå.

Läsa direktmeddelanden

 1. Tryck på Escape, sedan på h och c för att flytta till avsnittet Chat i navigeringsfältet till vänster.
 2. Tryck på uppåt- eller nedåtpil för att välja personen vars meddelande du vill läsa och tryck sedan på Retur.
 3. Tryck på Esc för att växla till navigeringsläge.
 4. Tryck på uppåt- eller nedåtpil för att granska tidigare meddelanden i chatten.
 5. Om meddelandet innehåller en länk trycker du på Tabb för att flytta fokus till länken och sedan på Retur för att öppna länken.

Så här granskar du de senaste meddelandena men behåller fokus på fältet Meddelanderedigering:

 • För Windows: Tryck på Alt + {siffra}.
 • För Chrome OS: Tryck på Alt + Skift + {siffra}.
 • MacOS: Tryck på Option + {siffra}.
 • Ersätt {siffra} med 1 till 9 för de nio senaste meddelandena.

Växla mellan direktmeddelanden

Så här hittar du en person eller grupp som du har skickat meddelanden till:

 1. Tryck på Ctrl + k för att öppna kombinationsrutan Lägg till en eller flera personer.
 2. Skriv namnet på personen eller gruppen som du söker. När du skriver läser Chat upp namnet.
 3. Välj ett namn:
  • Tryck på Ctrl + Retur om Chat läser upp namnet du vill ha.
  • Om namnet du vill ha inte läses upp i Chat trycker du på nedåtpilen tills du hör namnet och trycker sedan på Ctrl + Retur.
  • Om du fortfarande inte hör personens namn skriver du hela användarnamnet och trycker på Retur.

Så här öppnar du ett meddelande på listan med tidigare meddelanden:

 1. Tryck på Escape och sedan på vänsterpil för att flytta till navigeringsområdet till vänster.
 2. Tryck på uppåt- eller nedåtpil tills du hittar personen som du vill skicka meddelanden till.
 3. Tryck på Retur.

Tips! När du navigerar i det vänstra navigeringsfältet meddelas du om det finns olästa meddelanden för direktmeddelandet eller Rum. Flytta till nästa olästa meddelande genom att trycka på Skift + nedåtpil.

Svara på direktmeddelanden

 1. Följ stegen i tidigare avsnitt för att hitta eller navigera till personen du vill svara. Från navigeringsläget trycker du på r för att flytta fokus tillbaka till fältet Redigera meddelande.
 2. Skriv meddelandetexten och tryck sedan på Retur.
 3. Om du inte är i redigeringsläge går det att reagera på ett meddelande med en emoji:
  1. Tryck på Tabb till knappen Lägg till reaktion och tryck på blanksteg.
  2. Skriv en del av namnet på en emoji.
  3. Tryck på Tabb två gånger för att visa listan med matchningar.
  4. Tryck på nedåtpil för att välja emojin som du vill använda och tryck på Retur.

Använda Smartsvar

Viktigt! Vissa meddelanden har inte Smartsvar.

 1. Fokusera på fältet Redigera meddelande och tryck på Skift + Tabb tills du kommer till en av de tre föreslagna svarsknapparna.
 2. Tryck på blanksteg för att välja ett svar och läs in det i fältet Redigera meddelande.
 3. Lägg till ytterligare innehåll om du vill och tryck sedan på Retur för att skicka svaret.

Skicka direktmeddelanden till flera personer

 1. Tryck på Ctrl + k för att öppna kombinationsrutan Lägg till en eller flera personer.
 2. Skriv namnet på personen som du vill lägga till. När du skriver läser Chat upp namnet.
 3. Välj ett namn:
  • Tryck på Ctrl + Retur om Chat läser upp namnet du vill ha.
  • Om namnet du vill ha inte läses upp i Chat trycker du på nedåtpilen tills du hör namnet och trycker sedan på Ctrl + Retur.
  • Om du fortfarande inte hör personens namn skriver du hela användarnamnet och trycker på Retur.
 4. Upprepa steg 3 och 4 om du vill lägga till alla personer i meddelandet.
 5. Tryck på Retur för att flytta fokus till fältet Redigera meddelande i den nya chatten.
 6. Skriv meddelandet och tryck sedan på Retur.

Redigera ett upplagt meddelande

Redigera det senaste meddelandet som du har skickat genom att trycka på uppåtpil i fältet Redigera meddelande. Redigera meddelandet och tryck sedan på Retur för att lägga upp det på nytt eller på Esc för att avbryta ändringarna.

Aktivera eller inaktivera historiken för ett direktmeddelande

Om administratören tillåter det kan du välja att spara meddelandehistoriken. Du hör om historiken är på eller av när du fokuserar på fältet för Redigera meddelande i konversationen.

 1. Välj konversationen som du vill ändra historikinställningarna för i navigeringsfältet till vänster och tryck på Retur.
 2. Tryck på Ctrl + g för att öppna konvesationsmenyn.
 3. Nedåtpil till Historik och tryck på blanksteg eller Retur för att ändra den aktuella inställningen. Det går inte att ändra vissa historikinställningar.

Rum

Rum är avsedda för aktiva långvariga konversationer med ett team eller en grupp personer. Medlemskapet i ett rum ändras kanske över tid när personer går med i eller lämnar konversationen.

Rum kan ha en eller två nivåer. Rum utan ämnen har en nivå såsom chattkonversationer och första fokus ligger på fältet Redigera meddelande. Rum med ämnen har två nivåer. Första nivån är listan med konversationsämnen. Andra nivån är meddelanden i ett ämne. När du öppnar ett rum ligger fokus på det äldsta olästa ämnet. Om det inte finns olästa ämnen ligger fokus på det senaste ämnet.

Läs meddelanden i Rum

 1. Om fokus ligger på redigeringsfältet (redigeringsläge) trycker du på Escape för att byta till navigeringsläget.
 2. Tryck på h och sedan på r för att flytta till avsnittet Rum i det vänstra navigeringsfältet.
 3. Tryck på uppåt- eller nedåtpil tills du kommer till det önskade utrymmet och tryck sedan på Retur. Du kan använda Skift + uppåt- eller nedåtpil om du vill flytta till Spaces med oläst innehåll.
 4. Om rummet inte har ämnen flyttas fokus till fältet Redigera meddelande, till exempel ett Chat-meddelande.
 5. Om det finns ämnen i rummet går det att trycka på uppåt- eller nedåtpil för att navigera mellan de olika ämnena.
 6. Tryck på högerpil för att öppna ett ämne.
 7. Tryck på uppåt- eller nedåtpil för att läsa meddelanden.
 8. Tryck på vänsterpil för att återgå till ämnesnivån.

Så här granskar du de senaste meddelandena men behåller redigeringsfältet:

 • För Windows: Tryck på Alt + {siffra}.
 • För Chrome OS: Tryck på Alt + Skift + {siffra}.
 • MacOS: Tryck på Option + {siffra}.
 • Ersätt {siffra} med 1 till 9 för de nio senaste meddelandena.

Svara på meddelanden i Rum

 1. Tryck på kortkommandot r för att flytta fokus till redigeringsfältet.
 2. Skriv meddelandet och tryck sedan på Retur.
 3. Om du vill flytta till ett annat ämne trycker du på Ctrl + j (⌘ + j på Mac) för att flytta till det sista ämnet och sedan på uppåtpil till det nya ämnet. Svara på det här ämnet genom att trycka på kortkommandot r för att flytta fokus till redigeringsfältet.
Tips! I Spaces kan du även använda Smartsvar.

Skapa konversationsämne i ett rum

 1. Flytta fokus till valfritt ämne.
 2. Tryck på Ctrl + s för att öppna ett fältet Redigera meddelande.
 3. Skriv meddelandetexten som beskriver det nya ämnet och tryck sedan på Retur.

Meddelandet blir det första meddelandet i ämnet och ämnets namn.

Tips! Det går att verifiera att du skapar ett nytt ämne med hjälp av namnet i det fokuserade redigeringsfältet:

 • Ett nytt ämne har namnet Meddelande följt av rummets namn.
 • Ett svar på ett befintligt ämne heter Svar.

Skapa ett rum

 1. Tryck på Ctrl + i för att öppna dialogrutan Skapa ett rum.
 2. Ange det obligatoriska Rummets namn.
 3. Tryck på Retur om du vill skapa ett rum med dig som enda medlem.
 4. För andra alternativ trycker du på Tabb för att:
  • Lägga till en rumsbeskrivning.
  • Lägga till personer eller grupper i rummet.
  • Ange vem som får gå med i det nya rummet.
  • Ange om personer utanför jobbet eller skolan får gå med i rummet.
  • Aktivera knappen Avancerat för att visa kryssrutan Ordna konversationen efter ämne.
  • Aktivera knapparna Avbryt eller Skapa.

Gå med i ett befintligt rum

 1. Tryck på Ctrl + o.
 2. Skriv en del av namnet.
 3. Navigera på listan med rum med uppåt- eller nedåtpilen.
 4. När du hittar rum du vill ha trycker du på Tabb till kryssrutan Rum gick med och trycker på blanksteg för att markera den.
 5. Tryck på Retur för att gå med och öppna det nya rummet.

Lägga till personer i rum

 1. Välj rummet som du vill uppdatera.
 2. Tryck på Ctrl + g för att öppna menyn Rum.
 3. Tryck på nedåtpil för att gå till Hantera medlemmar och tryck sedan på Retur.
 4. Tryck på Tabb till knappen Lägg till och tryck på Retur.
 5. Skriv namnet på personen som du vill lägga till. Medan du skriver hör du förnamnet som matchar.
 6. Välj ett namn:
  • Tryck på Ctrl + Retur om Chat läser upp namnet du vill ha.
  • Om namnet du vill ha inte läses upp i Chat trycker du på nedåtpilen tills du hör namnet och trycker sedan på Ctrl + Retur.
  • Om du fortfarande inte hör personens namn skriver du hela användarnamnet och trycker på Retur.
 7. Tryck på Tabb till knappen Lägg till och tryck på Retur.

Filer i ett rum

Det går att lägga upp filer i ett rum för att diskutera eller dela med medlemmarna i rummet. När du öppnar ett rum flyttas fokus till antingen fältet Redigera meddelande eller till början av det senaste ämnet. Tryck på Skift + Tabb i redigeringsfältet för att flytta fokus till knappen Google Workspace-verktyg, där du kan lägga till en Drive-fil eller Kalender-inbjudan.

Om du vill visa filer publicerade av andra trycker du på Ctrl + g för att öppna menyn Rum och sedan trycker du på Tabb flera gånger på fliken Chatt. Tryck på högerpil för att öppna fliken Filer och tryck sedan på Retur. När du öppnar fliken Filer flyttas fokus till knappen Lägg till fil. Om några filer delas kan du tabba genom de tre elementen för varje fil:

 1. Filinformation: filnamnet, vem som publicerade det och när. Tryck på Retur för att öppna filen på en ny webbläsarflik.
 2. Alternativen att Flytta på Drive eller Lägg till genväg på Drive.
 3. Alternativ till Visa i Chat, som flyttar fokus till där filen lades till för att ge sammanhang.

Appar

Viktigt! Om du vill använda appar i Google Chat måste du använda ett jobb- eller skolkonto och Google Workspace-administratören måste ge behörighet att installera appar.

Appar är särskilda konton som du kan chatta med, precis som du chattar med personer. Du kan föra en konversation i appar för att söka efter information, schemalägga möten eller utföra andra uppgifter. Google skapar och underhåller vissa appar, till exempel Meet och Google Drive. Programvaruleverantörer från tredje part skapar och underhåller andra appar.

Hitta appar

 1. Tryck på Ctrl + k för att öppna kombinationsrutan Lägg till en eller flera personer.
 2. Tryck på nedåtpilen tills du hittar Hitta appar och tryck på Retur.
 3. Skriv hela namnet eller använd Tabb och piltangenterna för att utforska innehållet.
 4. Tryck på Retur på en app och utforska beskrivningen i dialogrutan. Fokus ligger på knappen som lägger till appen i Chat.
 5. Tryck på Retur om du vill lägga till appen i din uppsättning Chat-konversationer.
  1. Lägga till appen i ett rum:
  2. Tryck på Tabb till knappen Lägg till i rum.
  3. Tryck på Retur för att öppna dialogrutan Ange rumsnamn.
  4. Skriv ett delvist namn eller tryck på nedåtpilen i rummet där du vill lägga till appen.
 6. När du har aktiverat någon av knapparna läggs appen till och dialogrutan stängs.

Tips! Så här hittar du en app och lägger till den i antingen Chat eller Rum. Nästa avsnitt beskriver att lägga till en app i det aktuella rummet utan extra steg.

Lägga till en app i ett rum

 1. Välj rummet som du vill uppdatera.
 2. Tryck på Ctrl + g för att öppna menyn.
 3. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till Appar och integreringar och tryck sedan på Retur.
 4. Tryck på Tabb till knappen Lägg till appar och tryck sedan på Retur.
 5. Skriv namnet på appen som du vill lägga till. Medan du skriver hör du förnamnet som matchar.
 6. Välj ett namn:
  • Tryck på Retur om du hör namnet som du vill ha.
  • Tryck på nedåtpilen tills du hör namnet du vill ha och tryck sedan på Retur.
 7. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Lägg till och tryck sedan på Retur.

Skicka meddelande till en app i ett rum

 1. Öppna rummet där appen finns.
 2. Tryck på Ctrl + s för att öppna ett nytt ämne.
 3. Skriv @appname följt av meddelandet. Ersätt appname med appens namn.
 4. Tryck på Retur och vänta sedan på svar.

Visa kommandon som du kan använda med en app

 • Skriv help i ett direktmeddelande i appen.
 • Skriv @appname help i ett rum. Ersätt appname med appens namn.

Sök

Så här söker du efter innehåll i en chatt eller ett rum:

 1. Tryck på snedstreck när du inte är i redigeringsläge.
 2. Skriv söktermen och de första matchningarna är personer, grupper eller rum.
 3. Tryck på uppåtpilen för att hoppa till det sista alternativet för Fler sökresultat.
 4. Tryck på Retur för att visa alla meddelanden som innehåller söktermen. Resultaten visas i kronologisk ordning med de senaste resultaten först.
 5. Tryck på nedåtpilen för att visa meddelandena som innehåller söktermen.

Tips! Aktivera ett resultat om du vill öppna chattmeddelandet eller rumsämnet som innehåller resultatet. Använd webbläsarens bakåtkommando för att återgå till sökresultaten. Använd webbläsarens bakåtkommando igen för att stänga sökresultaten.

Ändra inställningar för aviseringar

Det går att ändra hur du får aviseringar från Chat-appen eller per konversation. Konversationsalternativ beskrivs i Åtkomst till alternativ för meddelanden och rum nedan.

Så här öppnar du inställningar för Chat-appen:

 1. Tryck på Esc för att växla till navigeringsläge.
 2. Tryck på snedstreck om du vill flytta fokus till fältet Hitta personer, rum och meddelanden.
 3. Tryck på Tabb till knappen Inställningar och tryck sedan på Retur för att öppna dialogrutan med inställningar som innehåller aviseringsalternativ.
 4. Utför ändringarna och tryck sedan på Tabb till knappen Klar och tryck på Retur.

Åtkomst till alternativ för meddelanden och rum

Tryck på Ctrl + g för att öppna alternativmenyn för chattmeddelanden och rum. Menyn innehåller:

 • Visa medlemmar eller Hantera medlemmar
 • Appar och integreringar
 • Fäst konversationen i Chat eller Rum
 • Aviseringsalternativ för den här konversationen
 • Växla historik
 • Blockera konversationen

Använda Smartsvar

För vissa meddelanden du får ger Chat förslag som du kan använda för att skicka snabbsvar.

Kontrollera att Smartsvar är aktiverat

 1. Öppna inställningarna enligt beskrivningen i avsnittet ovan.
 2. Markera kryssrutan Aktivera smartsvar på webben och i datorn.
 3. Tryck på blanksteg för att aktivera eller inaktivera.


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
17428063459118868716
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
1026838