Kom igång med Bitbucket-appen för Google Chat

Använd Bitbucket-appen i Chat för att:

 • Ta emot meddelanden när händelser inträffar i Bitbucket.
 • Utför snabbåtgärder, till exempel att visa och godkänna hämtningsbegäranden.
 • Visa och svara på kommentarer på dina pull-begäranden.

Lär dig vad du behöver innan du börjar

 • Få behörighet att installera appar från Google Workspace-administratören.
 • Lägg till appen i Chat. Läs om att hitta appar och lägga till dem i Chat.
 • Använd administratörsbehörigheterna för Bitbucket för att installera plugin-programmet Bitbucket for Google Chat på arbetsytan för Bitbucket från Bitbucket Marketplace.
  • När en administratör installerar appen kan alla användare med åtkomst till arbetsytan lägga till Bitbucket för Google Chat och arbeta med arbetsytan.

Konfigurera appen Bitbucket i Chat

 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto på datorn.
 2. Välj ett alternativ:
  • Öppna ett direktmeddelande med appen.
  • Öppna ett rum med appen.
 3. Klicka på Anslut.
  • Konfigurationsfönstret öppnas.
 4. Ange webbadressen för Bitbucket-arbetsytan.
  • Exempeladress: https://bitbucket.org/workspace-name/workspace/overview
 5. Klicka på Nästa steg.
  • Om det plugin-program som krävs redan är installerat fortsätter du till steg 6.
  • I annat fall följer du anvisningarna på sidan för att installera pluginprogrammet och klickar sedan på Kör appen.
 6. Klicka på Anslut följt av Konfigurera åtkomst.
 7.  Följ stegen under konfigureringen för att ge appen åtkomst till dina Google- och Bitbucket-konton.
  • Om det fungerar bör du få ett meddelande om att appen nu är ansluten till det Bitbucket-konto du har valt.

Hantera lagringsplatsaviseringar

Ändra arbetsyta

 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto på datorn.
 2. Välj ett alternativ:
  • Öppna ett direktmeddelande med appen.
  • Öppna ett rum med appen.
 3. Klicka på Inställningar.
  • Du kan även ange /bitbucket_settings.
 4. Klicka på Ändra uppe till höger.
 5. Välj en arbetsyta
 6. Klicka på Ändra arbetsyta.

Lägg till avisering för en lagringsplats

Lägg till de lagringsplatser som du vill få aviseringar för.

 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto på datorn.
 2. Välj ett alternativ:
  • Öppna ett direktmeddelande med appen.
  • Öppna ett rum med appen.
 3. Klicka på Inställningar.
  • Du kan även ange /bitbucket_settings.
 4. Klicka på Lägg till lagringsplats nere till höger.
 5. Välj en lagringsplats i listan.
 6. Klicka på Välj.
 7. Välj ett alternativ:
  • Markera kryssrutorna som du vill få aviseringar för.
  • Markera Markera alla.

Ändra appinställningar

 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto på datorn.
 2. Välj ett alternativ:
  • Öppna ett direktmeddelande med appen.
  • Öppna ett rum med appen.
 3. Ange /bitbucket_settings.
 4. Uppdatera dina inställningar.
 5. Klicka på Save (spara).

Avinstallera Bitbucket-appen

Viktigt! Om du avinstallerar appen från ett rum tas arbetsytan för Bitbucket bort från rummet och alla aviseringar du konfigurerar försvinner. Din inloggningsinformation finns dock kvar.

 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto på datorn.
 2. Välj ett alternativ:
  • Öppna ett direktmeddelande med appen.
  • Öppna ett rum med appen.
 3. Klicka på nedåtpilen högst upp.
 4. Välj ett alternativ:
  • För Chat: Klicka på Avinstallera.
  • För Rum: Klicka på Appar och integrationer följt av Mer följt av Ta bort från rummet.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
1064530850474197012