Zmena úrovne prístupu do priestoru

V prípade pracovných alebo školských účtov môžu mať prístup do priestoru len konkrétni členovia alebo ho môžete nastaviť tak, aby bol zdieľateľný pre každého v organizácii.

Ako fungujú súkromné a zdieľateľné priestory

Súkromné priestory

 • Ideálne pre diskusie v rámci tímov, projektov a skupín.
 • Ak sa chcete pripojiť k priestoru, člen priestoru vás doň musí pozvať alebo pridať.
 • Pokiaľ nie ste členom alebo nemáte pozvánku, priestor v službe Chat nebudete môcť vyhľadať.

Zdieľateľné priestory

 • Ideálne pre témy, ktoré nie sú obmedzené na konkrétnych jednotlivcov alebo tímy.
 • Keď je priestor zdieľateľný, môžete ho vyhľadať, pozrieť si jeho ukážku a pripojiť sa k nemu.
 • Ak máte odkaz na priestor, môžete sa k nemu pripojiť prostredníctvom neho.
Tarify Google Workspace, ktoré podporujú zdieľateľné priestory
 • Frontline
 • Business Starter
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise Essentials
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Education Fundamentals
 • Education Standard
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • Nonprofits
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • Essentials (prístup overený pomocou domény)

Aktualizácia úrovne prístupu do priestoru

Dôležité: Ak chcete zmeniť úroveň prístupu do priestoru, musíte byť správcom priestoru. Ďalšie informácie o role správcu priestoru

 1. V počítači otvorte Google Chat alebo Gmail.
  • V Gmaile: vľavo kliknite na Chat.
 2. Vyberte priestor.
 3. Hore kliknite na názov priestoru a potom Nastavenia priestoru.
 4. V sekcii Prístup vyberte úroveň prístupu do priestoru:
  • Súkromné: priestor je dostupný len pre vami pozvaných alebo priamo pridaných ľudí a skupiny.
  • Názov vašej organizácie: priestor je zdieľateľný pre každého v organizácii. Noví členovia môžu priestor vyhľadať a pripojiť sa k nemu alebo sa k nemu pripojiť pomocou odkazu.
 5. Kliknite na Uložiť.

Tipy:

 • Ak je váš priestor otvorený pre všetkých vo vašej organizácii, nemôžete doň pozvať ľudí mimo tejto organizácie.
 • Môžete nájsť aj ďalšie možnosti prístupu, ktoré vytvorí váš správca. Ak máte otázky týkajúce sa možností prístupu, kontaktujte správcu.
 • Ak správca odstráni cieľové publikum, ktoré ste vybrali pre svoj priestor, v histórii priestoru sa zobrazí „ Odstránené publikum“ a prístup do priestoru bude predvolene nastavený na hodnotu Súkromné.

Pridanie nových členov do zdieľateľného priestoru

Nových členov môžete do zdieľateľného priestoru pridať jedným z týchto spôsobov:
 • skopírovaním odkazu na priestor a jeho zdieľaním s ostatnými,
 • ich priamym pridaním alebo pozvaním.
Pridanie členov pomocou odkazu na zdieľateľný priestor
 1. V službe Chat vyberte priestor.
 2. Hore kliknite na názov priestoru a potom Kopírovať odkaz na tento priestor.
 3. Zdieľajte odkaz so všetkými, ktorých chcete pozvať alebo na tento priestor odkázať.
Priame pridanie členov do priestoru
 1. V službe Chat vyberte priestor.
 2. Hore kliknite na názov priestoru a potom Zobraziť členov.
 3. Kliknite na Pridať.
 4. Zadajte meno, e‑mailovú adresu alebo skupinu Google, prípadne vyberte navrhované kontakty, ktoré chcete pozvať.
 5. Kliknite na Pridať.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka