Zmienianie poziomu dostępu do pokoju

W przypadku kont służbowych i szkolnych możesz ograniczyć dostęp do pokoju do określonych osób lub ustawić pokój jako możliwy do znalezienia przez wszystkich użytkowników w organizacji.

Jak działają pokoje prywatne i możliwe do znalezienia

Więcej informacji o pokojach prywatnych

 • Pokoje idealne do dyskusji w ramach zespołów, projektów i grup.
 • Aby dołączyć do pokoju, inna osoba w tym pokoju musi Cię do niego dodać lub zaprosić.
 • Jeśli nie należysz do pokoju lub nie masz do niego zaproszenia, nie możesz go przeglądać w Google Chat.

Więcej informacji o pokojach możliwych do znalezienia

 • Doskonale sprawdzają się w przypadku tematów, które nie są ograniczone do konkretnych osób lub zespołów.
 • Gdy pokój jest możliwy do znalezienia, możesz go wyszukać i wyświetlać jego podgląd oraz do niego dołączyć.
 • Jeśli masz link do pokoju, możesz go użyć, aby dołączyć do pokoju.
Abonamenty Google Workspace, w których dostępne są pokoje możliwe do znalezienia
 • Frontline
 • Business Starter
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise Essentials
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Education Fundamentals
 • Education Standard
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • Nonprofits
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • Essentials (weryfikowane za pomocą domeny)

Aktualizowanie poziomu dostępu do pokoju

Ważne: aby zmienić poziom dostępu do pokoju, musisz być jego menedżerem. Więcej informacji o roli menedżera pokoju

 1. Na komputerze otwórz Google Chat lub Gmaila.
  • W Gmailu: po lewej stronie kliknij Google Chat.
 2. Wybierz pokój.
 3. U góry kliknij nazwę pokoju a potem Ustawienia pokoju.
 4. W sekcji „Dostęp” wybierz poziom dostępu do pokoju:
  • Prywatny: dostęp do pokoju jest ograniczony do osób i grup, które zostały przez Ciebie zaproszone lub dodane bezpośrednio.
  • Nazwa organizacji: pokój jest widoczny dla każdej osoby w organizacji. Nowi użytkownicy mogą dołączyć do pokoju za pomocą linku lub po jego wyszukaniu.
 5. Kliknij Zapisz.

Wskazówki:

 • Jeśli do pokoju mogą dołączać wszystkie osoby w organizacji, nie możesz zaprosić osób spoza niej.
 • Możesz używać dodatkowych opcji dostępu utworzonych przez administratora. Jeśli masz pytania na temat dostępnych opcji dostępu, skontaktuj się z administratorem.
 • Jeśli administrator usunie grupę odbiorców wybraną dla Twojego pokoju, w historii pokoju będzie widoczny komunikat „<Grupa odbiorców została usunięta”. Dostęp do tego pokoju zostanie też domyślnie ustawiony na prywatny.

Dodawanie nowych użytkowników do możliwego do znalezienia pokoju

Aby dodać nowe osoby do pokoju możliwego do znalezienia, możesz:
 • skopiować link do pokoju i udostępnić go innym użytkownikom,
 • bezpośrednio dodać lub zaprosić odpowiednie osoby.
Dodawanie osób za pomocą linku do pokoju możliwego do znalezienia
 1. W aplikacji Chat wybierz pokój.
 2. U góry kliknij nazwę pokoju a potem Skopiuj link do pokoju.
 3. Udostępnij link każdej osobie, którą chcesz zaprosić lub której chcesz udostępnić pokój.
Dodawanie osób do pokoju bezpośrednio
 1. W aplikacji Chat wybierz pokój.
 2. U góry kliknij nazwę pokoju a potem Zarządzaj użytkownikami.
 3. Kliknij Dodaj.
 4. Wpisz nazwę, adres e-mail lub grupę dyskusyjną Google albo wybierz sugerowane kontakty, które chcesz zaprosić.
 5. Kliknij Dodaj.

Przydatne materiały

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne