Powiadomienie

Zespół obsługi klienta nie obsługuje rozwiązywania problemów w obecnie używanym przez Ciebie języku wyświetlania. Aby skontaktować się z tym zespołem, najpierw zmień język na angielski lub inny obsługiwany język (hiszpański, japoński lub portugalski).

Używanie globalnego tagu witryny

Aby usługa Campaign Manager 360 mogła skutecznie mierzyć konwersje, zalecamy użycie globalnego tagu witryny (gtag.js) jako formatu tagów aktywności Floodlight.

Globalny tag witryny – informacje

Tag Google to biblioteka do tagowania witryn internetowych, która działa w usługach Google do pomiaru skuteczności witryn i konwersji. Daje Ci kontrolę i ułatwia implementację.

 • Szybka i łatwa integracja z innymi usługami Google: tag Google jest wykorzystywany nie tylko przez usługi reklamowe Google Marketing Platform (takie jak Display & Video 360, Search Ads 360 czy Campaign Manager 360), ale też przez inne usługi Google takie jak Google Ads czy Google Analytics. Jeśli korzystasz z tych usług, tag Google ułatwi Ci implementację tagów, bo ich umieszczanie będzie wyglądało tak samo we wszystkich usługach.
 • Dokładniejsze śledzenie konwersji: tag Google tworzy w Twojej domenie nowe pliki cookie. Dzięki temu usługa Google Marketing Platform może dokładniej mierzyć konwersje. Jeśli zamiast tagu Google używasz tagów iframe lub tagów graficznych, Google Marketing Platform nie będzie w stanie rejestrować wszystkich konwersji.
Pamiętaj, by w konfiguracji Floodlight włączyć opcję „Ulepszona atrybucja”. Dzięki temu skorzystasz z zalet udoskonalonego śledzenia konwersji w przypadku zasobów reklamowych wideo i displayowych. Dowiedz się, jak włączyć opcję „Ulepszona atrybucja”.

Nieobsługiwane środowiska

Pliki cookie tworzone przez globalny tag witryny

Tag Google zastosowany do aktywności Floodlight tworzy w Twojej domenie nowe pliki cookie zapisujące unikalny identyfikator użytkownika lub kliknięcie reklamy, które przekierowało użytkownika na Twoją stronę.

 • Search Ads 360: plik cookie dostaje informację o kliknięciu reklamy z parametru GCLID („identyfikator kliknięcia Google”), który usługa Search Ads 360 dodaje do adresu URL strony docelowej tuż przed przekierowaniem użytkowników do Twojej witryny.
 • Display & Video 360 i Campaign Manager 360: plik cookie dostaje informację o kliknięciu reklamy z parametru DCLID („identyfikator kliknięcia DoubleClick”), który usługi Display & Video 360 i Campaign Manager 360 dodają do adresu URL strony docelowej tuż przed przekierowaniem użytkowników do Twojej witryny.

Jeśli nie chcesz, aby tag Google umieszczał własne pliki cookie w domenie Twojej witryny, dodaj zaznaczony poniżej fragment do polecenia config we fragmencie kodu globalnego:

gtag('config', 'DC-1234567', {'conversion_linker': false});

Nie zalecamy korzystania z tej opcji, ponieważ może to prowadzić do mniej dokładnego mierzenia konwersji.

Tag Google może używać informacji pochodzących z nowych plików cookie utworzonych w Twojej domenie. Dlatego pamiętaj, aby w wyraźny i zrozumiały sposób poinformować użytkowników o fakcie zbierania danych i uzyskać ich zgodę, jeśli jest to prawnie wymagane.

Zbieranie danych remarketingowych przez globalny tag witryny

Po skonfigurowaniu tagu Google Ads na potrzeby remarketingu standardowego lub dynamicznego możesz wdrożyć w całej witrynie tag Google i opcjonalny fragment kodu zdarzenia, aby śledzić konkretne zdarzenia remarketingowe.

Możesz wyłączyć zbieranie danych remarketingowych od użytkowników, którzy nie chcą oglądać reklam spersonalizowanych. Aby to zrobić, użyj parametru allow_ad_personalization_signals. Umożliwia on wyłączenie użycia danych do wyświetlania reklam spersonalizowanych, a jego domyślna wartość to „true”. Ustawienie wartości tego parametru na „false” (fałsz) spowoduje wyłączenie użycia danych do wyświetlania reklam spersonalizowanych.

Jeśli nie chcesz, aby tag Google zbierał dane remarketingowe, dodaj do niego zaznaczone polecenie gtag('set') nad poleceniem gtag('js'):

<!-- 

Początek fragmentu kodu globalnego: nie usuwać

Umieść ten fragment kodu między tagami <head> i </head> na każdej stronie swojej witryny.

-->

<!-- Google tag (gtag.js) - DoubleClick -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-[floodlightConfigID]"></script>

<script>

 window.dataLayer = window.dataLayer || [];

 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

 gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

 gtag('js', new Date());

 

 gtag('config', 'DC-[floodlightConfigID]');

</script>

<!-- Koniec fragmentu kodu globalnego: nie usuwać -->

 

Implementowanie tagu Google

Tag Google składa się z 2 fragmentów kodu JavaScript, czyli fragmentu kodu globalnego i fragmentu kodu zdarzenia. Wstaw tag Google między tagami i na każdej stronie witryny. Fragment kodu globalnego jest umieszczany na wszystkich stronach, a fragment kodu zdarzenia jest dodatkowo wstawiany na stronach ze śledzonymi zdarzeniami. Administratorzy witryny muszą przekazać wartości do określonych pól w tagu Google.

Krok 1. Dodaj fragment kodu globalnego na każdej stronie witryny

Fragment kodu globalnego powinien znajdować się na każdej stronie witryny między tagami i . Wystarczy umieścić go na tych stronach raz. Jeśli fragment kodu globalnego został już przez Ciebie dodany na potrzeby innej usługi Google lub konfiguracji Floodlight, wykonaj instrukcje podane niżej, by zmodyfikować fragment kodu globalnego na potrzeby wielu usług.

Oto przykładowy fragment kodu globalnego:

<!-- 
Start of global snippet: Please do not remove
Place this snippet between the <head> and </head> tags on every page of your site.
-->
<!-- Google tag (gtag.js) - DoubleClick -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-[floodlightConfigID]"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'DC-[floodlightConfigID]');
</script>
<!-- End of global snippet: Please do not remove -->

Krok 2. Dodaj fragment kodu zdarzenia na stronach ze śledzonymi zdarzeniami

Fragment kodu zdarzenia należy dodać na stronach ze śledzonymi zdarzeniami. Może on służyć do śledzenia zdarzeń konwersji lub dodania użytkowników do list odbiorców. Możesz go wstawić w dowolnym miejscu na stronie za fragmentem kodu globalnego, ale zalecamy dodanie go też w sekcji , by zapewnić maksymalną dokładność śledzenia.

Pola we fragmencie kodu zdarzenia różnią się w zależności od typu tagu, metody liczenia i innych danych przesyłanych do tagu. W sekcji poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat pól we fragmencie kodu zdarzenia.

Oto przykładowy fragment kodu zdarzenia:

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking.
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'conversion', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'u1': '[variable]',
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+[countingMethod]'
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Przekazywanie danych do pól w globalnym tagu witryny

Jeśli przenosisz dane z tagów iframe lub tagów graficznych do globalnego tagu witryny, zapoznaj się z naszym przewodnikiem ponownego tagowania, by dowiedzieć się więcej o mapowaniu parametrów z tych tagów na pola w globalnym tagu witryny.

Pola we fragmencie kodu globalnego

Fragment kodu globalnego wczytuje bibliotekę śledzenia przypisaną do tagu Google i konfiguruje konta, na które tag wysyła dane.

Oto najważniejsze pola we fragmencie kodu globalnego:

 • src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-[floodlightConfigID]"
  Ta sekcja pokazuje identyfikator konta, na którym tag został pierwotnie wygenerowany. Jeśli generujesz tagi w usłudze Campaign Manager 360, będzie to identyfikator konfiguracji Floodlight.

 • gtag('config', 'DC-[floodlightConfigID]')
  Polecenie config wskazuje konkretne konta powiązane z tagiem Google. Jeśli generujesz tagi w usłudze Campaign Manager 360, będzie to identyfikator konfiguracji Floodlight.

Jeśli używasz tagu Google w kilku konfiguracjach Floodlight lub usługach Google, możesz zobaczyć kilka poleceń config i różnych identyfikatorów w ciągu znaków src=. Więcej informacji znajdziesz w sekcji poniżej.

Nie należy dynamicznie przekazywać danych do pól we fragmencie kodu globalnego. Fragment kodu globalnego jest kompletny, gdy został zainstalowany w witrynie wraz z poprawnymi identyfikatorami kont.

Pola we fragmencie kodu zdarzenia – omówienie

Fragment kodu zdarzenia jest specyficzny dla każdej aktywności Floodlight i odpowiedniego zdarzenia, które śledzi. Niektóre pola są wspólne dla fragmentów kodu dotyczących różnych zdarzeń, a inne zależą od ustawień aktywności Floodlight powiązanej z tagiem.

Dane muszą być dynamicznie przekazywane do pól we fragmencie kodu zdarzenia. Oto omówienie najważniejszych pól we fragmencie kodu zdarzenia oraz tagów, do których te pola się odnoszą. W sekcjach poniżej znajdziesz bardziej szczegółowe informacje o każdym polu.

Nazwa pola Format wartości Typ tagu i metoda liczenia Omówienie
allow_custom_scripts Wartość logiczna Wszystkie Włącza tagi dynamiczne.
u1, u2 itp. Ciąg Wszystkie Wskazuje niestandardowe zmienne Floodlight.
send_to Ciąg Wszystkie Mapuje identyfikatory kierowania dla konfiguracji Floodlight, grupy aktywności, tagu aktywności i metody zliczania.
session_id Ciąg Licznik – na sesję Ustawia unikalny identyfikator dla każdej sesji.
value Liczba Wszystkie transakcje sprzedaży Przekazuje przychody generowane przez transakcję.
transaction_id Liczba Wszystkie transakcje sprzedaży Ustawia unikalny identyfikator transakcji.
quantity Liczba Sprzedaż – sprzedane przedmioty Zawiera liczbę przedmiotów sprzedanych podczas transakcji.

Pola we wszystkich fragmentach kodu zdarzenia

Te pola są obecne we wszystkich fragmentach kodu zdarzenia wygenerowanych przez Campaign Managera 360:

 • 'allow_custom_scripts': true
  To pole włącza dynamiczne tagi Floodlight, co umożliwia integrację narzędzi innych firm z tagiem. Aby tagi dynamiczne działały, pole musi mieć wartość true. Zalecamy, by podczas pierwszego tworzenia aktywności włączyć tagi dynamiczne za pomocą ustawień aktywności Floodlight. Wartość wpisana w tym polu zastępuje jednak ustawienie tagów dynamicznych w powiązanej aktywności Floodlight w usłudze Campaign Manager 360. Jeśli nie chcesz, by fragment kodu zdarzenia obsługiwał tagi dynamiczne, ustaw to pole na wartość false lub usuń je w całości z fragmentu kodu zdarzenia.

 • 'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+[countingMethod]'
  Pole send_to zawiera identyfikatory kierowania dla konfiguracji Floodlight, grupy aktywności, tagu aktywności i metody zliczania.

  • DC-[floodlightConfigID]
   To pole określa konfigurację Floodlight, z którą powiązany jest tag. Odpowiada parametrowi src= w tagach iframe i tagach graficznych.

  • [activityGroupTagString]
   To pole określa grupę aktywności Floodlight, z którą powiązany jest tag. Możesz ustawić własną wartość lub użyć domyślnej. Wartość domyślna składa się z pierwszych pięciu liter nazwy grupy aktywności oraz trzech losowych znaków alfanumerycznych, znaków podkreślenia i myślników. Jeśli nazwa grupy aktywności zawiera mniej niż pięć znaków, przed znakami alfanumerycznymi umieszczane są dodatkowe litery, by uzyskać osiem znaków. Wielkość liter w wartości ma znaczenie. Odpowiada to parametrowi type= w tagach iframe i tagach graficznych.

  • [activityTagString]
   Określa aktywność Floodlight, z którą powiązany jest tag. Możesz ustawić własną wartość lub użyć domyślnej. Wartość domyślna składa się z pierwszych 5 liter nazwy aktywności oraz 3 losowych znaków alfanumerycznych, podkreśleń i myślników. Jeśli nazwa aktywności zawiera mniej niż 5 znaków, przed znakami alfanumerycznymi umieszczane są dodatkowe litery, by uzyskać 8 znaków. Wielkość liter w wartości ma znaczenie. Odpowiada to parametrowi cat= w tagach iframe i tagach graficznych.

 • 'u1': '[variable]'
  Niestandardowe zmienne Floodlight mogą przyjmować dowolne wartości, które do nich prześlesz. Możesz użyć tych wartości do tworzenia list odbiorców. Nie wolno przekazywać żadnych danych, które usługa Google Marketing Platform mogłaby wykorzystać lub rozpoznać jako informacje umożliwiające identyfikację osoby. Więcej informacji

Pola we fragmentach kodu zdarzenia – tagi licznika

Tagi licznika zliczają konwersje powiązane ze zdarzeniem. Zależnie od tego, jak ustawisz aktywność, tagi licznika będą liczyć wszystkie zdarzenia konwersji albo tylko po jednej konwersji na użytkownika na dzień lub sesję. Tagi licznika mają 1 charakterystyczne pole:

 • 'session_id': '[SessionID]'
  Użyj tego pola, by wstawić unikalny identyfikator sesji, jeśli używasz tagów licznika z metodą zliczania „na sesję”. Identyfikator sesji sprawia, że Campaign Manager 360 liczy tylko 1 zdarzenie na sesję w Twojej witrynie. Od Ciebie zależy, jak zdefiniujesz sesję. Rozpoczęciem sesji może być na przykład zalogowanie się użytkownika w Twojej witrynie, a jej zakończeniem – przekroczenie limitu czasu. Odpowiada to parametrowi ord= w tagach iframe i tagach graficznych.

Przykładowy fragmentu kodu zdarzenia dla licznika – standardowe aktywności

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking.
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'conversion', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+standard'
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Przykładowy fragmentu kodu zdarzenia dla licznika – unikalne aktywności

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking.
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'conversion', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+unique'
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];ord=1;num=1?" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Przykładowy fragmentu kodu zdarzenia dla licznika – aktywności na sesję

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking.
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'conversion', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'session_id': '[SessionID]',
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+per_session'
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];ord=[SessionID]" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Pola we fragmentach kodu zdarzenia – tagi sprzedaży

Tagi sprzedaży umieszcza się zwykle na stronie potwierdzenia wyświetlanej po dokonaniu sprzedaży. Informacje o sprzedaży są przekazywane do tagu. Tagi sprzedaży mają kilka charakterystycznych pól:

 • 'value': '[Revenue]'
  Użyj tego pola, by przekazać przychód wygenerowany przez transakcję, czyli cenę zakupu przedmiotów w ramach sprzedaży. Najczęściej wartością jest wygenerowany przychód, a nie łączna cena zakupu, która może zawierać podatki (w tym VAT) lub koszty wysyłki. W polu można wpisywać liczby bez przecinków i symboli walut; w razie potrzeby możesz użyć kropki (.) jako separatora dziesiętnego. Odpowiada to parametrowi cost= w tagach iframe i tagach graficznych.

 • 'transaction_id': '[OrderID]'
  Użyj tego pola, by wstawić unikalny identyfikator numeryczny dla każdej transakcji. Identyfikatory zamówień są umieszczane w raporcie Ścieżka konwersji. Odpowiada to parametrowi ord= w tagach iframe i tagach graficznych.

 • 'quantity': '[Quantity]'
  Użyj tego pola, by przekazać liczbę przedmiotów sprzedanych podczas transakcji:

  Jeśli każdą transakcję liczysz jako pojedynczą konwersję, wartość wynosi 1.

  Jeśli liczysz każdy przedmiot sprzedany podczas pojedynczej transakcji jako oddzielną konwersję, jako wartość wpisz liczbę sprzedanych przedmiotów w ramach każdej transakcji.

  Wartość musi być liczbą całkowitą większą od 0. Campaign Manager 360 mnoży wartość przez liczbę zdarzeń konwersji, by uzyskać liczbę konwersji na tag sprzedaży. Jeśli wartość wynosi 0 lub pole zawiera wartość inną niż numeryczna, konwersje nie są liczone.

Przykładowy fragment kodu zdarzenia dla sprzedaży – aktywności związane z transakcjami

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking.
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'purchase', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'value': '[Revenue]',
    'transaction_id': '[OrderID]',
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+transactions'
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];qty=1;cost=[Revenue];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=[OrderID]" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Przykładowy fragment kodu zdarzenia dla sprzedaży – aktywności związane ze sprzedanymi przedmiotami

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking.
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'purchase', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'value': '[Revenue]',
    'transaction_id': '[OrderID]',
    'quantity': '[Quantity]',
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+items_sold'
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];qty=[Quantity];cost=[Revenue];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=[OrderID]?" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->
 

Pola we fragmentach kodu zdarzenia – konwersje rozszerzone

Konwersje rozszerzone uzupełniają dotychczasowe tagi konwersji, wysyłając do Google Twoje własne dane o konwersjach z Twojej witryny w postaci zaszyfrowanej, w sposób zapewniający ochronę prywatności. Dowiedz się więcej o zezwalaniu na konwersje rozszerzone.

Zmienna user_data jest unikalna dla fragmentów kodu zdarzenia korzystających z konwersji rozszerzonych.

‘user_data’: {

   ‘email’: ‘[Email]’

   ‘phone_number’: [PhoneNumber]’,

   ‘address’: {

         ‘first_name’: ‘[FirstName]’,

         ‘last_name’: ‘[LastName]’ ,

         ‘street’: {Street]’,

         ‘city’: ‘[City]’,

         ‘region’: ‘[Region]’,

         ‘postal_code’: ‘[PostalCode]’,

         ‘country’: ‘[Country]’

}
Użyj tego pola, aby przekazać adres e-mail, numer telefonu i adres fizyczny użytkownika ze swojej strony internetowej.
Pola niestandardowe

Dane niestandardowe możesz wstawiać do fragmentów kodu zdarzenia, używając pola dc_custom_params.

To pole akceptuje wszystkie wartości, które chcesz przesłać do usługi Google Marketing Platform. Nie wolno przekazywać żadnych danych, które usługa Google Marketing Platform mogłaby wykorzystać lub rozpoznać jako informacje umożliwiające identyfikację osoby. Oto niektóre typowe pola, do których możesz się odwołać w polu dc_custom_params:

Nazwa pola Format wartości Metoda liczenia Opis
ord Liczba Wszystkie Globalny tag witryny automatycznie obsługuje pomijanie pamięci podręcznej. Jeśli chcesz robić to ręcznie, użyj pola ord. Dodaj wartość do pola ord na podstawie typu tagu i metody liczenia tak samo, jak robisz to w przypadku tagów iframe.
num Liczba Licznik – unikalny Globalny tag witryny automatycznie obsługuje pomijanie pamięci podręcznej. Jeśli chcesz robić to ręcznie, użyj pola num. Dodaj wartość do pola num w taki sam sposób, jak w przypadku tagu iframe.
dc_lat 0 lub 1 Wszystkie To pole dotyczy tagów na urządzeniach mobilnych. Może mieć wartość 0 lub 1. Wartość 1 oznacza, że użytkownik włączył opcję „Ogranicz śledzenie reklam” w przypadku identyfikatorów IDFA lub AdID, by nie otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach ani reklam remarketingowych. Jeśli opcja „Ogranicz śledzenie reklam” jest wyłączona, wartość wynosi 0. Jeśli nie ma tej flagi lub nie jest ona wypełniona, to pole przyjmuje domyślnie wartość 0.
tag_for_child_directed_treatment 0 lub 1 Wszystkie To pole dotyczy tagów na urządzeniach mobilnych. Może mieć wartość 0 lub 1. Wartość 1 oznacza, że żądanie może pochodzić od użytkownika w wieku poniżej 13 lat, zgodnie z ustawą COPPA.
tfua 0 lub 1 Wszystkie Może mieć wartość 0 lub 1. Wartość 1 oznacza, że żądanie może pochodzić od użytkownika w wieku poniżej 16 lat (wiek może się różnić w zależności od kraju), zgodnie z unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) lub innymi przepisami.
npa 0 lub 1 Wszystkie Może mieć wartość 0 lub 1. Wartość 1 oznacza, że żądanie może pochodzić od użytkownika, który chce zrezygnować z remarketingu. Jeśli nie ma tej flagi lub nie jest ona wypełniona, to pole przyjmuje domyślnie wartość 0.
match_id Ciąg Wszystkie

Unikalny identyfikator utworzony przez reklamodawcę (przekazywany przy użyciu Floodlight), który można zsynchronizować z Google na potrzeby przypisywania konwersji offline.

 • Identyfikator dopasowania (MatchID) może mieć maksymalnie 50 znaków i jest w nim rozróżniana wielkość liter.
 • Identyfikator dopasowania (MatchID) może zawierać tylko litery, cyfry, znaki podkreślenia, myślniki i kropki.
 

Przykładowy fragment kodu zdarzenia zawierający pole dc_custom_params

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking. 
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'purchase', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'value': '[Revenue]',
    'transaction_id': '[OrderID]',
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+[countingMethod]',
    'dc_custom_params': {
      'ord': '1',
      'num': '1234',
      'dc_lat': '1',
      'tag_for_child_directed_treatment': '0',
      'tfua': '1',
      'npa': '1',
      'match_id':[your_match_id],
    }
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];qty=1;cost=[Revenue];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;ord=[OrderID]?" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Sekcja fragmentów kodu zdarzenia

Wszystkie fragmenty kodu zdarzenia zawierają sekcję . Jest ona potrzebna wtedy, gdy przeglądarka nie obsługuje JavaScriptu i nie można użyć głównej sekcji globalnego tagu witryny. W takim przypadku zamiast niej używany jest tag graficzny.

Pamiętaj, by parametry w sekcji podać tak samo jak w tagu graficznym. Wartości tych parametrów powinny być zgodne z wartościami odpowiednich parametrów w sekcji

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne