Taken maken en beheren in Google Agenda

In Google Agenda kun je taken maken, bekijken en wijzigen.

Belangrijk: Alleen jij kunt je taken bekijken in Google Agenda.

Een taak maken

Een taak maken in Agenda

 1. Open Google Agenda op je computer.
 2. Selecteer een optie in je agenda:
  • Klik op een leeg tijdblok.
  • Klik linksboven op Maken.
 3. Klik op Taak.
 4. Vul je taakgegevens in.
 5. Klik op Opslaan.

Tip: Een lijst met alle taken van de afgelopen 365 dagen die nog in behandeling zijn, vind je op de huidige dag.

Een taak maken vanuit Tasks in Agenda

 1. Selecteer een optie op je computer:
 2. Klik op Maken.
 3. Vul je taakgegevens in.
 4. Klik op Opslaan.

Tips:

 • Als je een taak aan een bestaande lijst wilt toevoegen, klik je bovenaan op Taak toevoegen.
 • Taken met een datum worden ook getoond in je agenda.

Taken bekijken, bewerken of verwijderen

Taken moeten een datum hebben voordat ze in je agenda te zien zijn.

Je taken bekijken
 1. Open Google Agenda op je computer.
 2. Ga in het linkerdeelvenster naar Mijn agenda's.
  • Je moet misschien op Menu Menu klikken om Mijn agenda's te zien.
 3. Zorg ervoor dat het selectievakje Tasks is aangevinkt.

Belangrijk: Een lijst met alle taken van de afgelopen 365 dagen die nog in behandeling zijn, vind je op de huidige dag.

Alle taken verbergen
 1. Open Google Agenda op je computer.
 2. Vink in het linkerdeelvenster onder Mijn agenda's het selectievakje naast Tasks uit.
  • Je moet misschien op Menu Menu klikken om Mijn agenda's te zien.
Een taak bewerken
 1. Open Google Agenda op je computer.
 2. Klik op de taak die je wilt bewerken en dan Taak bewerken Edit task.
 3. Update de gewenste taakgegevens.
 4. Klik op Opslaan.

Tips:

 • Je kunt taken ook bewerken via het zijvenster of via Tasks in Agenda.
 • Als je de datum en tijd van de volgende herhaalde taak in een reeks wilt wijzigen, klik je op de datum.
 • Als je de datum en tijd voor alle taken wilt bewerken, klik je op de herhalingsgegevens.
Een taak als voltooid markeren
 1. Open Google Agenda op je computer.
 2. Klik op de taak die je wilt updaten.
 3. Klik rechtsonder op Markeren als afgerond.

Tips:

Voltooide taken verbergen

Als je afgeronde taken die zijn doorgestreept in je agenda wilt verbergen, kun je je instellingen aanpassen:

 1. Klik rechts van de Instellingen op het dropdownmenu.
 2. Deselecteer Voltooide taken tonen.

In je instellingen

 1. Ga op je computer naar Google Agenda.
 2. Klik rechtsboven op Instellingen.
 3. Klik links op Opties bekijken.
 4. Zet Voltooide taken tonen uit.
Een toegewezen taak melden als spam
 1. Open Google Agenda op je computer.
 2. Klik in het agendaraster op de taak die je wilt melden.
 3. Klik rechtsboven op Opties Meer.
 4. Klik op Melden als spamen danMelden als spam.

Meer informatie over hoe je toegewezen taken meldt als spam

Een taak verwijderen
 1. Open Google Agenda.
 2. Klik op de taak die je wilt updaten en dan Verwijderen Herinnering verwijderen.
Taken in behandeling zoeken en bewerken

Zo check je alle taken van de afgelopen 365 dagen die je nog niet hebt afgerond:

 1. Open Google Agenda.
 2. Klik op Taken in behandeling terwijl je de planning voor een dag bekijkt.
 3. Kies in de pop-uplijst hoe je voorkeurstaken wilt updaten:
  • Als je een taak wilt bewerken, plaats je de muisaanwijzer rechts van de taak. Klik op Bewerken Edit task, breng je wijzigingen aan en klik op Opslaan.
  • Als je een taak wilt verwijderen, plaats je de muisaanwijzer rechts van de taak. Klik op Bewerken Edit task en dan Verwijderen Herinnering verwijderen.
  • Als je een taak wilt voltooien, plaats je de muisaanwijzer helemaal rechts van de taak. Klik op Markeren als voltooid.

Tip: Je kunt de lijst met taken in behandeling deactiveren als je je taken verbergt in Google Agenda. Meer informatie over hoe je alle taken verbergt

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu