Dodawanie i usuwanie rozmowy wideo z poziomu wydarzenia w Kalendarzu

W wydarzeniach w Kalendarzu możesz dodawać i usuwać rozmowy wideo.

  1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze. 
  2. Utwórz wydarzenie lub otwórz istniejące, do którego edycji masz uprawnienia.
  3. Jeśli tworzysz nowe wydarzenie, kliknij Więcej opcji.
  4. Jeśli edytujesz istniejące wydarzenie, kliknij Edytuj Edytuj.
  5. Znajdź pole rozmowy wideo w wydarzeniu w Kalendarzu.
  6. Aby usunąć istniejącą rozmowę wideo, kliknij Usuń Zamknij.
  7. Aby dodać nową rozmowę, kliknij Dodaj rozmowę wideo w Google Meet.
  8. Jeśli masz włączony dodatek do rozmów wideo, wybierz dostawcę rozmowy z menu „Dodaj rozmowę wideo”.
  9. Kliknij Zapisz.

Rozwiązywanie problemów

Chcę używać innego rozwiązania do obsługi rozmów wideo

Możesz zainstalować inne rozwiązania do obsługi rozmów wideo, by używać ich w Kalendarzu Google. Gdy to zrobisz, rozwiązania te będą widoczne jako opcje podczas ręcznego dodawania rozmowy wideo do wydarzenia w Kalendarzu.

Chcę uniknąć wielu rozmów wideo w jednym wydarzeniu

Do pola rozmowy w wydarzeniu w Kalendarzu Google można dodać tylko jedną rozmowę wideo. Może to być rozmowa wideo z Google Meet lub zainstalowanego dodatku do rozmów wideo.

Możesz zainstalować obsługiwane dodatki do rozmów wideo z Google Workspace Marketplace, by używać ich w Kalendarzu Google. Gdy to zrobisz, podczas ręcznego dodawania rozmowy wideo w wydarzeniu w Kalendarzu te rozwiązania będą widoczne jako opcje menu w polu rozmowy wideo.

Wydarzenie może zawierać więcej niż jedną rozmowę wideo, jeśli jej szczegóły zostały dodane w sposób inny niż za pomocą pola rozmowy wideo – na przykład gdy wstawiono je bezpośrednio w polach lokalizacji lub opisach wydarzeń albo przy użyciu rozszerzeń do przeglądarki.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?