Dodavanje ili uklanjanje videokonferencije iz događaja kalendara

U događajima kalendara možete dodavati i uklanjati videokonferencije.

 1. Na računalu otvorite Google kalendar
 2. Izradite događaj ili otvorite postojeći događaj za koji imate pristup za uređivanje.
 3. Ako izrađujete novi događaj, kliknite Više opcija.
 4. Ako uređujete postojeći događaj, kliknite Uredi Uređivanje.
 5. Pronađite polje za konferencijske pozive u događaju iz Kalendara.
 6. Da biste uklonili postojeću videokonferenciju, kliknite Ukloni Close.
 7. Da biste dodali novu konferenciju, kliknite Dodaj videokonferenciju na Google Meetu.
  Savjet: da biste izbjegli pridruživanje sastanku isteklim kodom te bolje planirali sastanke koje ćete tek izraditi, provjerite kada kodovi sastanaka istječu. Saznajte više o kodovima sastanaka za Google Meet.
 8. Ako ste omogućili dodatak za konferencijske pozive, na padajućem izborniku "Dodaj konferencijski poziv" odaberite davatelja usluge konferencijskih poziva.
 9. Kliknite Spremi.

Rješavanje problema

Želim upotrijebiti drugo rješenje za konferencijske pozive

Možete instalirati druga rješenja za videokonferencije koja će se upotrebljavati s Google kalendarom. Nakon instalacije ta će se rješenja prikazati kao opcije prilikom ručnog dodavanja videokonferencija u događaje Google kalendara.

Želim izbjeći više konferencija u jednom događaju

S poljem za konferencijske pozive događaja Google kalendara može biti povezana samo jedna konferencija. To može biti konferencija Google Meeta ili konferencija iz instaliranog programskog dodatka za konferencijske pozive.

Podržane programske dodatke za konferencijske pozive za upotrebu s Google kalendarom možete instalirati putem usluge Google Workspace Marketplace.  Nakon instalacije ta će se rješenja prilikom ručnog dodavanja konferencijskih poziva u događaje Google kalendara prikazivati kao opcije u padajućem izborniku polja za konferencijske pozive. 

Upotreba drugih mehanizama osim polja za konferencijske pozive za dodavanje pojedinosti o konferenciji (na primjer, umetanje pojedinosti o konferenciji izravno u polja lokacije, opise događaja, putem proširenja preglednika itd.) u događaje Google kalendara može dovesti do povezivanja više od jedne konferencije s jednim događajem.  

 

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
88
false