Добавяне или премахване на видеоконференция от събитието ви в Календар

Можете да добавяте или премахвате видеоконференции за събитията си в Календар.

  1. Отворете Google Календар на своя iPhone или iPad.
  2. Създайте или отворете съществуващо събитие, до което имате достъп за редактиране.
  3. За да добавите нова видеоконференция, докоснете Добавяне на видеоконференции.
  4.  За да премахнете съществуваща видеоконференция, кликнете върху  ПремахванеClose.
  5. След като приключите със създаването или редактирането на събитието, кликнете върху Запазване.

Отстраняване на неизправности

Искам да използвам друго решение за конференции

Можете да инсталирате други решения за видеоконференции, които да използвате с Google Календар. След инсталирането тези решения ще се показват като опции при ръчно добавяне на видеоконференции към събитията ви в Google Календар.

Искам да избегна няколко конференции за отделни събития

Към полето за конференция на събитие в Google Календар може да бъде прикачена само една конференция. Тя може да бъде конференция на Google Meet или от инсталирана добавка за конференции.

Можете да инсталирате поддържаните добавки за конференции чрез Google Workspace Marketplace, които да използвате с Google Календар.  След като бъдат инсталирани, тези решения ще се показват като опции в падащото меню на полето за конференции при ръчно добавяне на конференции към събитията ви в Google Календар. 

Използването на механизми, различни от посочените в полето за конференции, за прикачване на подробности за тях (например: вмъкване на подробности за конференцията директно в полетата за местоположение, описанията на събития чрез разширения на браузъра и др.) към събития в Google Календар може да доведе до свързване на повече от една конференция към едно събитие.  

 

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
true
88
false
false