Προσαρμογή προτιμήσεων συνεδρίασης με βίντεο

Η συνδιάσκεψη με βίντεο Google Meet μπορεί να προστεθεί αυτόματα στα συμβάντα Ημερολογίου Google. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη συμπεριφορά.

  1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
  2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Ρυθμίσεις.
  3. Στα αριστερά, μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συμβάντος. 
  4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη προσθήκη συνεδριάσεων με βίντεο Google Meet στα συμβάντα που δημιουργώ. 

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν είναι δυνατή η εύρεση του πλαισίου ελέγχου Αυτόματη προσθήκη βίντεο Google Meet…

Αν δεν μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο ελέγχου, η διαχείριση του λογαριασμούσ ας γίνεται από διαχειριστή εργασίας ή σχολείου που έχει ορίσει αυτήν τη συμπεριφορά για τον λογαριασμό σας.

Θέλω να χρησιμοποιήσω διαφορετική λύση συνδιάσκεψης

Μπορείτε να εγκαταστήσετε άλλες λύσεις συνδιάσκεψης για χρήση με το Ημερολόγιο Google. Μετά την εγκατάσταση, αυτές οι λύσεις θα εμφανίζονται ως επιλογές κατά τη μη αυτόματη προσθήκη συνδιάσκεψης στα συμβάντα του Ημερολογίου Google. Οι συνδιασκέψεις από αυτές τις λύσεις δεν θα προστίθενται αυτόματα στα συμβάντα του Ημερολογίου Google.

Θέλω να αποφύγω πολλές συνδιασκέψεις σε μεμονωμένα συμβάντα

Μπορεί να υπάρχει μόνο μία συνδιάσκεψη συνδεδεμένη στο πεδίο συνδιάσκεψης ενός συμβάντος Ημερολογίου Google. Αυτή η συνδιάσκεψη μπορεί να είναι είτε συνδιάσκεψη Google Meet είτε συνδιάσκεψη από εγκατεστημένο πρόσθετο συνδιάσκεψης.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τα υποστηριζόμενα πρόσθετα συνδιάσκεψης μέσω του G Suite Marketplace για χρήση με το Ημερολόγιο Google. Μετά την εγκατάσταση, αυτές οι λύσεις θα εμφανίζονται ως επιλογές στο αναπτυσσόμενο πεδίο συνδιάσκεψης κατά τη μη αυτόματη προσθήκη συνδιάσκεψης στα συμβάντα Ημερολογίου Google. 

Η χρήση μηχανισμών εκτός του πεδίου συνδιάσκεψης για την επισύναψη λεπτομερειών συνδιάσκεψης (για παράδειγμα η εισαγωγή λεπτομερειών συνδιάσκεψης απευθείας στα πεδία τοποθεσίας, στις περιγραφές συμβάντων, μέσω επεκτάσεων προγράμματος περιήγησης κ.λπ.) στα συμβάντα Ημερολογίου Google μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επισύναψη πάνω από μίας συνδιάσκεψης σε μεμονωμένο συμβάν.