Pošiljanje obvestil in posodobitev glede dogodkov

Ko ustvarite ali uredite dogodek, lahko gostom dogodka pošljete e-poštna obvestila o tem. V nekaterih primerih morda ne boste mogli spremeniti nastavitve, ali gosti prejmejo obvestila ali ne. Tudi če gostom ne pošljete e-poštnih sporočil z obvestili, bodo spremembe, ki jih uveljavite za dogodek, kljub temu prikazane v njihovih koledarjih.

Gosti preteklih dogodkov

Google Koledar ne bo pošiljal posodobitev gostom preteklih dogodkov.

Gosti z izklopljenimi obvestili

Uporabniki Google Koledarja lahko spremenijo nastavitve glede prejemanja e-poštnih obvestil. Gosti, ki izklopijo obvestila, ne bodo prejeli povabil ali posodobitev, ki jih pošljete.

Gosti, ki ne uporabljajo Google Koledarja

Google Koledar vedno pošlje e-poštna obvestila gostom, ki nimajo Google Koledarja.