Изпращане на известия и актуализации за събития

Когато създавате или редактирате събитие, можете да изпращате известия по имейл до гостите. В някои случаи може да не сте в състояние да промените това дали гостите получават или не получават известия. Дори и да не изпращате имейли с актуализации до гостите, извършените от вас промени пак ще се отразяват в календарите им.

Гости на минали събития

Google Календар няма да изпрати актуализации до гостите на минали събития.

Гости, които са изключили известията

Потребителите на Google Календар могат да променят настройките си за известия по имейла. Гостите, които изключат известията, няма да получават поканите или актуализациите, които изпращате.

Гости, които не използват Google Календар

Google Календар винаги изпраща известия по имейл до гостите, които не използват Google Календар.