Określanie godzin pracy i dostępności

Jeśli korzystasz z konta szkolnego lub firmowego, możesz określić swoje godziny pracy i swoją dostępność.

Uwaga: jeśli nie widzisz tej opcji w ustawieniach Kalendarza, skontaktuj się z administratorem

Włączanie godzin pracy

Gdy określisz godziny pracy, każdy, kto będzie chciał zorganizować spotkanie z Tobą podczas Twojej nieobecności, otrzyma automatyczne ostrzeżenie. Godziny pracy możesz włączyć tylko na komputerze. Nie jest to możliwe w aplikacji Kalendarz Google.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. Po lewej stronie w sekcji „Ogólne” kliknij Godziny pracy.
 4. W sekcji „Godziny pracy” kliknij Włącz godziny pracy.
 5. Wybierz dni i godziny, w których pracujesz.

Kalendarz może zaproponować godziny pracy na podstawie Twojej strefy czasowej, godzin pracy typowych dla Twojego kraju i na podstawie Twojego harmonogramu. Możesz je zaakceptować, odrzucić lub zmienić.

Informowanie o nieobecności w biurze

Jeśli wskażesz, że jesteś poza biurem, kalendarz będzie automatycznie odrzucał spotkania wyznaczone na ten czas.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. U góry kalendarza kliknij pierwszy dzień, w którym nie będzie Cię w biurze.
 3. Kliknij Poza biurem.
 4. Wybierz daty, kiedy będziesz poza biurem.
 5. Opcjonalnie: zaktualizuj zakres czasowy i zmień wiadomość odrzucającą spotkanie.
 6. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?