Använda Google Kalender med en skärmläsare

Om du använder en skärmläsare i Google Kalender kan du:

 • Skapa och spåra händelser
 • Skicka inbjudningar till andra
 • Tacka ja eller nej till inbjudningar

Välj ett av följande alternativ:

Innan du börjar

Använda Google Kalender som en webbapp

Vi rekommenderar att du ställer in din skärmläsare på att navigera i Google Kalender som en webbapp i stället för en webbsida.

När du använder Google Kalender som en webbapp kan du använda Google Kalender-kortkommandon för enklare navigering. Du kan till exempel trycka på c-tangenten för att skapa en händelse, /-tangenten för att starta en kalendersökning och t-tangenten för att flytta till dagens datum. Fler kortkommandon beskrivs nedan.

Rekommenderade webbläsare och skärmläsare

På din dator fungerar Google Kalender bäst med dessa webbläsare och skärmläsare:

Operativsystem Webbläsare Skärmläsare
Chrome OS Chrome ChromeVox
Windows

Chrome (rekommenderas)

Firefox

JAWS eller NVDA
MacOS Chrome (rekommenderas) VoiceOver

Kom igång

Konfigurera skärmläsaren som ska användas med Google Kalender

Konfigurera skärmläsaren för att använda Google Kalender som en webbapp.

 • JAWS: Om du vill stänga av den virtuella markören trycker du på JAWS + z.
 • NVDA: Om du vill byta till fokusläge trycker du på NVDA + mellanslag.
 • ChromeVox: Kontrollera att låstangentsläge är inaktiverat. Om du vill inaktivera låstangentsläge trycker du på söktangenten två gånger.
 • VoiceOver: Kontrollera att QuickNav är inaktiverat. Tryck på vänster- och högerpil tills VoiceOver säger ”QuickNav Off” (QuickNav av).

Öppna Google Kalender

 1. Gå till calendar.google.com.
 2. Välj eller logga in på kontot om du uppmanas till det.
 3. Öppna kalendern med knappen Hoppa till huvudinnehållet.
 4. Om du vill granska kortkommandon använder du knappen Kortkommandon.

Läs mer om gränssnittet för Google Kalender

Det finns fyra huvudområden i Google Kalender:

 • Bannerområde: Det här området har knappar och länkar till:
  • Aktivera och inaktivera synlighet för huvudpanelen
  • Kontrollera visningsområdet för händelser
  • Utför en sökfråga
   • Använda kortkommandot snedstreck. Tryck på Escape för att återgå till bannerområdet.
  • Få support
  • Öppna menyn Inställningar
  • Öppna menyn för att växla vy
  • Öppna andra appar
  • Ändra det aktiva kontot
 • Händelseområde: Det här är det huvudområdet. Här visas händelser i schema-, dags-, vecko-, månads- eller årsvy. Vi rekommenderar att du använder schemavy, även kallad programvy, med en skärmläsare.
  • Använd kortkommandot a eller genvägen för vyn du föredrar.
 • Huvudpanel: När det utökas går det att:
  • Skapa händelse, frånvaro, uppgift, med mera
  • Hitta en liten kalender till vänster om området för huvudhändelser
  • Sök efter personer att träffa
   • Använda kortkommandot Plus.
  • Lägga till andra kalendrar i området för huvudhändelser
 • Höger sidofält: När det här området har utökats får du snabb åtkomst till andra Google-appar såsom Keep, Tasks och Kontakter som visas i sidopanelen.
  • Windows: Tryck på Ctrl + Alt + punkt.
  • ChromeOS: Tryck på Skift + Alt + punkt.
  • MacOS: Tryck på ⌘ + Option + punkt.

Kortkommandon i Google Kalender

Du kan använda kortkommandon för att navigera i kalendern och utföra uppgifter.

Det finns två sätt att få en lista med kortkommandon:

 • Använda kortkommandon:
  • I Windows eller ChromeOS, tryck på Ctrl + /.
  • I MacOS trycker du på ⌘ + /.
 • Använd tabbtangenten och knapparna: Tryck på Tabb förbi knappen Hoppa till huvudinnehållet högst upp på sidan till knappen Kortkommandon och tryck på Retur.

Vanliga kortkommandon i Google Kalender

Åtgärd Kortkommando
Skapa en ny händelse c
Redigera en händelse e
Växla händelsevyn till i dag t
Radera en händelse

Windows och Chrome OS: Delete eller backsteg

macOS: Delete
Dagsvy 1 eller d
Veckovy 2 eller w
Månadsvy 2 eller m
Anpassad vy 4 eller x
Schemavy 5 eller a
Årsvy 6 eller y
Spara en händelse

Windows och ChromeOS: Ctrl + s eller Ctrl + Retur

MacOS: ⌘ + s eller ⌘ + Retur

Slutföra vanliga uppgifter i Google Kalender med en skärmläsare

Navigera i händelseområdet

Navigera i kalendern i schemavy

Vi rekommenderar att du använder schemavyn. I schemavy:

Åtgärd Kortkommando
Flytta mellan dagar

Vänster- eller högerpil

Antalet händelser per dag påverkar vyn. Vyn kan innehålla händelser för en eller flera dagar.

Flytta mellan händelser på en dag

Uppåt- eller nedåtpil

Antalet händelser per dag påverkar vyn. Vyn kan innehålla händelser för en eller flera dagar.

Växla vyn till nästa dag n
Växla vyn till föregående dag p

Navigera i kalendern i dagsvy

Viktigt! Du växlar till dagsvyn när du trycker på Retur på dagen i andra vyer.

Åtgärd Kortkommando
Dagsvyn grupperar händelserna i två avsnitt: heldagshändelser och vanliga händelser.

Använd uppåt- eller nedåtpilen om du vill flytta mellan heldagshändelser eller vanliga händelser.

Den här genvägen fungerar inte när det inte finns några händelser den aktuella dagen.

Flytta mellan händelser i området för heldagshändelser eller i området för vanliga händelser

Tabbtangenten

Den här genvägen fungerar inte när det inte finns några händelser den aktuella dagen.

Nästa dag n
Föregående dag p

Navigera i kalendern i veckovy

Åtgärd Kortkommando
Veckovyn grupperar händelser i två avsnitt: heldagshändelser och vanliga händelser. Använd uppåt- eller nedåtpilen om du vill flytta mellan heldagshändelser eller vanliga händelser.
Flytta mellan veckodagar Vänster- eller högerpil
Flytta mellan händelser i området för heldagshändelser eller i området för vanliga händelser Tabbtangenten
Scrolla vyn till nästa vecka

n

Tryck på tangenten w för att flytta fokus till början av den nya veckan.

Scrolla vyn till föregående vecka

p

Tryck på tangenten w för att flytta fokus till början av den nya veckan.

Navigera i kalendern i månadsvy

Åtgärd Kortkommando
Flytta mellan veckor Uppåt- eller nedåtpil
Flytta mellan dagar Vänster- eller högerpil
Flytta mellan händelser under månaden

Tabbtangenten

Flera händelser visas eventuellt inte på skärmen. Få åtkomst till alla händelser genom att navigera till knappen Mer och tryck sedan på Retur eller blanksteg.

Scrolla vyn till nästa månad

n

Tryck på m-tangenten för att flytta fokus till början av den nya månaden.

Scrolla vyn till föregående månad

p

Tryck på m-tangenten för att flytta fokus till början av den nya månaden.

Navigera i kalendern i årsvy

Åtgärd Kortkommando
Flytta mellan samma dag i föregående eller nästa vecka Uppåt- eller nedåtpil
Flytta mellan dagar Vänster- eller högerpil
Öppna en dialogruta för en tabbnavigerbar lista med dagens händelser Returtangent
Öppna månadsvyn Blanksteg
Scrolla vyn till nästa år

n

Tryck på y-tangenten för att flytta fokus till början av det nya året.

Scrolla vyn till föregående år

p

Tryck på y-tangenten för att flytta fokus till början av det nya året.

Flytta till ett visst datum

Om du vill ändra vyn till ett visst datum använder du kortkommandot Visa ett visst datum:

 1. Öppna dialogrutan Visa ett visst datum genom att trycka på g-tangenten.
 2. Ange önskat datum. Till exempel 05-06-2021.
 3. Tryck på Retur.

Tips!

 • När du använder dagens datum fungerar genvägen g för Visa ett visst datum på samma sätt som genvägen t för Öppna dagens datum.
 • I vyerna vecka, månad och år scrollas början av perioden som innehåller det nya datumet in i vyn, men fokus flyttas inte. Om du vill flytta fokus till det exakta nya datumet trycker du på tangenten för schemavy eller på tangenten d för dagsvy.

Använda den lilla kalendervyn

Det finns en liten kalender i huvudpanelen. Du kan använda den lilla kalendern för att ändra datumen i den aktuella vyn eller granska alla dagar i en månad.

Hitta den lilla kalendern
 • Tryck på Plus för People Search på huvudpanelen.
 • Tryck på Skift + Tabb en gång för att fokusera på månadstabellen.

Viktigt! Om du inte hittar den lilla kalendern kan det bero på att huvudpanelen är komprimerad. Om du vill utöka huvudpanelen navigerar du till början av bannerområdet och trycker på Retur.

Navigera i den lilla kalendern
 • Leta reda på önskat datum med piltangenterna. När du hittar det önskade datumet trycker du på Retur. Huvudkalendervyn uppdateras med datumet du väljer.
 • Om du vill navigera tillbaka till huvudkalenderområdet trycker du på en tangent för att återgå till programvyn med fokus på det nya datumet.

Skapa och hantera händelser

Skapa en händelse

 1. Det finns tre sätt att skapa en händelse:
  • Tryck på tangenten c. En sida öppnas för att skapa en vanlig händelse.
  • Tryck på Skift + c. En dialogruta öppnas. Välj vilken typ av händelse du vill skapa. Du kan skapa en vanlig händelse, en frånvarohändelse, en uppgift eller en påminnelse.
  • Använd menyknappen Skapa i området för huvudpanelen. Du kan välja Händelse, Fokustid, Frånvarande, Uppgift eller Mötesschema.
 2. Första fokus ligger på inmatningsfältet för händelsetiteln.
 3. Tryck på Tabb tills du kommer till fälten för datum och tid och ange information om datum och tid.
 4. Valfritt: Om du vill bjuda in gäster till händelsen trycker du på Tabb tills du når redigeringsfältet Gäster och anger sedan gästens e-postadress.
  • När du anger ett namn eller en e-postadress visas ett förslag. Om det är personen du vill bjuda in trycker du på Retur.
  • Fler förslag visas under redigeringsfältet. Tryck på nedåtpilen för att lyssna på namnen. När den önskade personen hittas trycker du på Retur.
  • Om en person inte föreslås fortsätter du att ange namnet och förslagslistan ändras.
 5. Valfritt: Fyll i andra fält, som:
  • Rum eller mötesinformation
  • Aviseringar
  • Bilagor
  • Mötesbeskrivning
 6. Det finns olika sätt att spara en händelse:
  • ChromeOS eller Windows: Tryck på Ctrl + s eller Ctrl + Retur.
  • MacOS: Tryck på ⌘ + s eller ⌘ + Retur.
  • Du kan trycka på tabbtangenten i vilket operativsystem som helst tills du kommer till knappen Spara. Tryck sedan på Retur.
 7. Tryck på Escape om du vill slänga händelsen.

Skapa en återkommande händelse

 1. Hitta en händelse eller skapa en ny:
  • Navigera till en händelse i vyn Kalender. Tryck på e-tangenten för att öppna händelseinformationen.
  • Tryck på c-tangenten för att skapa en ny händelse.
 2. Tryck på Tabb tills du ser rullgardinsmenyn Upprepas inte och tryck sedan på Retur eller blanksteg. Rullgardinsmenyn öppnas.
 3. Välj ett alternativ:
  • Om du vill välja en förinställd händelsefrekvens använder du piltangenterna för att gå igenom listan med frekvensalternativ. När du hör upprepningsfrekvensen du vill att händelsen får trycker du på Retur eller blanksteg.
  • Så här ställer du in en anpassad händelsefrekvens:
   1. Tryck påpilarna till knappen Anpassad och tryck sedan på Retur eller blanksteg. Ange hur många gånger händelsen upprepas.
   2. Tryck på Tabb för att gå till knappen Upprepningsintervall. Tryck på Tabbtangenten om du vill förflytta dig i veckodagarna. Välj en dag genom att trycka på blanksteg.
   3. Valfritt: Du kan välja start- och slutdatum. Tryck på Tabb för att gå igenom listan och göra ett val.
   4. Spara konfigurationen av återkommande händelser genom att trycka på Tabb för att gå till knappen Klar och tryck sedan på Retur eller blanksteg.

Granska en händelse

 1. Navigera till en händelse i kalendervyn.
 2. Tryck på Retur.
 3. Så här granskar du händelsefält utan att ändra fokus:
  • Windows: tryck på Alt + {siffra}
  • Chrome OS: Tryck på Alt + Skift + {siffra}
  • MacOS: tryck på Option + {siffra}
  • {siffra} väljer händelsefältet:
   • 1 Rubrik
   • 2 Datum och tid
   • 3 Gäster
   • 4 Rum och plats
   • 5 Beskrivning
   • 6 Bilagor
   • 7 Aviseringar
 4. Tryck på Tabb om du vill interagera med fält som går att ändra.
  • Tips! Du har inte åtkomst till all information med tabbtangenten. För att höra viss information kan du behöva använda skärmläsarens kommandon. Så här använder du skärmläsarkommandon i skärmläsaren:
   • JAWS: Aktivera den virtuella markören.
   • NVDA: Aktivera bläddringsläget.
   • ChromeVox: Aktivera låstangentsläge.
   • VoiceOver: Aktivera QuickNav.
 5. Tryck på Escape när du är klar med händelsegranskningen.

Lägga till och ta bort deltagare från en händelse

 1. Hitta en händelse eller skapa en ny:
  • Navigera till en händelse i vyn Kalender. Tryck på e-tangenten för att redigera händelseinformationen.
  • Tryck på c-tangenten för att skapa en ny händelse.
 2. Om du vill bjuda in gäster till händelsen trycker du på Tabb tills du når redigeringsfältet Gäster och anger sedan gästens e-postadress.
  • När du anger ett namn eller en e-postadress visas ett förslag. Om det är personen du vill bjuda in trycker du på Retur.
  • Fler förslag visas under redigeringsfältet. Tryck på nedåtpilen för att lyssna på namnen. När den önskade personen hittas trycker du på Retur.
  • Om en person inte föreslås fortsätter du att ange namnet och förslagslistan ändras.
 3. Valfritt: Det går att markera en gästs närvaro som valfri.
  1. Om du vill markera en gäst som valfri trycker du på Tabb tills du kommer till listan med inbjudna gäster.
  2. Använd piltangenterna för att komma till gästen du vill markera som valfri.
  3. Tryck på Tabb för att gå till knappen Markera som valfri och tryck sedan på Retur eller Blanksteg.
 4. Valfritt: Du kan ta bort en gäst.
  1. Om du vill ta bort en gäst trycker du på Tabb för att gå till listan med inbjudna gäster.
  2. Använd piltangenterna för att gå till gästen du vill ta bort.
  3. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Ta bort och tryck sedan på Retur.
 5. Spara händelsen.

Lägga till och ta bort rum för en händelse

Du kan lägga till och ta bort rum i händelser om du har Google-kontot genom arbetet eller skolan.

 1. Hitta en händelse eller skapa en ny:
  • Navigera till en händelse i vyn Kalender. Tryck på e-tangenten för att redigera händelseinformationen.
  • Tryck på c-tangenten för att skapa en ny händelse.
 2. Tryck på Tabb tills du kommer till fliklistan Gäster. Använd högerpilen för att komma till flikfältet Rum.
 3. Tryck på Tabb tills du kommer till listan Rum.
 4. Öppna listan med rum genom att trycka på nedåtpilen.
 5. Växla rumsval genom att trycka på Retur.
 6. Spara händelsen.

Använda föreslagna tider

När du har lagt till gäster ger Google Kalender föreslagna tider när alla är tillgängliga. Om du vill granska tiderna och välja:

 1. Hitta en händelse eller skapa en ny:
  • Navigera till en händelse i vyn Kalender. Tryck på e-tangenten för att redigera händelseinformationen.
  • Tryck på c-tangenten för att skapa en ny händelse.
 2. Tryck på Tabb tills du kommer till redigeringsfältet Gäst och tryck sedan på Retur. Lägg till gästerna i händelsen.
 3. Tryck på Tabb för att gå till menyn Föreslagna tider.
 4. Om du vill öppna menyn trycker du på Retur eller nedåtpilen.
 5. Om du vill granska tidsalternativen använder du piltangenterna.
 6. När du hittar tiden du vill välja trycker du på Retur. Datumet och tiden i mötet uppdateras till den föreslagna tiden.
 7. Spara händelsen.

Använda Hitta en tid

 1. Hitta en händelse eller skapa en ny:
  • Navigera till en händelse i vyn Kalender. Tryck på e-tangenten för att öppna händelseinformationen.
  • Tryck på c-tangenten för att skapa en ny händelse.
 2. Tryck på Tabb tills du kommer till redigeringsfältet Gäst och tryck sedan på Retur. Lägg till gästen till händelsen.
 3. Tryck på Tabb för att gå till fliklistan Händelseinformation. Om du vill gå till fliken Hitta en tid använder du högerpilen.
 4. Öppna kalenderpanelen genom att trycka på Tabb.
 5. Om du vill granska tidsalternativen använder du piltangenterna.
 6. När du hittar tiden du vill välja trycker du på Retur. Datumet och tiden i mötet uppdateras till den föreslagna tiden.
 7. Spara händelsen.

Hämta någon annans kalender

Du kan tillfälligt lägga till någons kalender i din kalendervy.

 1. Tryck på plusknappen.
 2. Ange personens e-postadress.
 3. Tryck på Retur.
 4. Den andra personens kalender läggs till i din kalendervy.

Tips!

 • Uppdatera sidan om du vill ta bort personens kalender från huvudkalenderområdet.
 • Om du skapar en händelse tar Google Kalender automatiskt bort den andra personens kalender från ditt huvudkalenderområde.

Radera en händelse

Viktigt! När du raderar en händelse avbryts den för alla deltagare. När du tar bort en händelse från enbart din kalender avbryts inte händelsen för de andra deltagarna. Så här raderar du en händelse:

 1. Gå till en händelse.
 2. Det finns flera sätt att radera händelsen.
  • Tryck på Backsteg.
  • Tryck på Radera.
  • Öppna händelsen genom att trycka på Retur. Använd piltangenterna för att komma till knappen Radera och tryck sedan på Retur.
  • Radera från sidan Redigera händelse:
   1. Tryck på e för att redigera händelsen.
   2. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Fler åtgärder och tryck sedan på Retur.
   3. Använd nedåtpilen till knappen Radera och tryck sedan på Retur.
 3. Valfritt: Om händelsen återkommer följer du stegen i ta bort en eller alla återkommande händelser.

Ta bort en eller alla återkommande händelser

Om en händelse ingår i en serie visas en dialogruta med frågan om enbart en eller alla ska tas bort. Så här väljer du att ta bort en eller alla återkommande händelser:

 1. Använd uppåt- och nedåtpilarna och välj om du vill radera:
  • Den här händelsen
  • Den här och kommande händelser
  • Alla händelser
 2. Valfritt: Om andra gäster bjuds in till mötet kan du skriva ett meddelande om avbokningen. När du har skrivit meddelandet trycker du på Tabb.
 3. Tryck på Tabb tills du kommer till OK och tryck sedan på Retur.

Återställa en händelse

Om du raderar en händelse av misstag kan du visa eller återställa den i 30 dagar. Så här återställer du en händelse:

 1. Öppna området Banner med kortkommandot /.
 2. Tryck på Escape.
 3. Tryck på Tabb tills du kommer till menyknappen Inställningar.
 4. Öppna menyn Inställningar genom att trycka på Retur eller nedåtpilen.
 5. Använd nedåtpilen tills du hittar knappen Papperskorg.
 6. Tryck på Retur.
 7. Tryck på Tabb tills du ser knappen Återställ {händelsenamn}, där {händelsenamn} motsvarar händelsen som du vill återställa.
 8. Tryck på blanksteg eller Retur.
 9. Tryck på webbläsarens bakåtkommando för att återgå till din kalender.

Söka efter en händelse

Använda enkel sökning

 1. Tryck på /-tangenten.
 2. Ange en sökterm.
  • Om du anger ett kontaktnamn trycker du på nedåtpilen till den matchande kontakten.
 3. Tryck på Retur.
  • Om du söker efter flera termer visas personer som matchar alla söktermer.

Om någon av händelserna matchar sökningen visas en schemavy med fokus på den närmaste matchningen. När det finns flera matchningar kan du navigera på samma sätt som i schemavyn:

 • Om du vill navigera förbi datum med en händelse som matchar sökningen trycker du på vänsterpil.
 • Om du vill navigera i framtida datum med en matchad händelse trycker du på högerpilen.
 • Tryck på uppåtpilen för att navigera i tidigare händelser.
 • Tryck på nedåtpilen för att navigera i matchande händelser i framtiden.
 • Granska en händelse genom att trycka på Retur på händelsen. Tryck på Escape för att återgå till resultatvyn.
 • Återgå till föregående kalendervy genom att trycka på Escape.

Använda avancerad sökning

 1. Tryck på /-tangenten.
 2. Tryck på Tabb till knappen Sökalternativ.
 3. Öppna ett formulär med sökalternativ genom att trycka på Retur.
 4. Välj ett alternativ genom att trycka på Tabb tills du kommer till alternativet du vill ha:
  • Vilka kalendrar söker du i?
   • Standard är Alla aktiva. Tryck på nedåtpilen för att visa fler alternativ.
  • Vilka sökord måste ingå i händelsen?
  • Vilka deltar?
  • Var är händelsen?
  • Vilka sökord får inte finnas i händelsen?
  • Vilket är datumintervallet?
 5. Utför sökningen genom att trycka på Retur.
 6. Om du vill navigera i resultaten använder du piltangenterna enligt beskrivningen i Använda enkel sökning.

Svara på inbjudningar till händelser

Från händelsevyn

 1. Navigera till en händelse.
 2. Öppna snabbmenyn.
  • Chrome OS: Tryck på Skift + F10 eller tryck på Sök + m med ChromeVox aktiverat.
  • Windows: Tryck på Skift + F10 eller tryck på Appnyckel.
  • MacOS med VoiceOver: Tryck på VO + Skift + m.
 3. Välj ett OSA-alternativ genom att trycka på genvägen nedan eller på pilen till önskat objekt och tryck sedan på Retur.
Svar Kortkommando
Ja y
Ja, i ett mötesrum r
Ja, deltar virtuellt v
Nej n
Kanske m

I händelsedialogrutan

 1. Om du vill navigera till en befintlig händelse använder du piltangenterna eller tabbtangenten. Tryck på Retur när du kommer till händelsen.
 2. Navigera till Delta?
 3. Tryck på Tabb för att gå till knapparna Ja, Nej eller Kanske. Välj ett OSA-alternativ genom att trycka på Retur.
 4. Valfritt: Om händelsen återkommer väljer du ditt svar och trycker sedan på Retur:
  • Den här händelsen
  • Den här och kommande händelser
  • Alla händelser

På händelsesidan

 1. Om du vill navigera till en befintlig händelse använder du piltangenterna eller tabbtangenten.
 2. Tryck på e-knappen när du kommer till händelsen.
 3. Tryck på Tabb tills du kommer till Delta? och använd uppåt- eller nedåtpilen för att gå till knapparna Ja, Nej eller Kanske.
 4. Välj ett OSA-alternativ genom att trycka på Retur.
 5. Spara händelsen.

Från e-postmeddelande

 1. Öppna e-postinbjudan i din e-post.
 2. Tryck på Tabb tills du kommer till Delta? och använd piltangenterna eller Tabbtangenten för att gå till knapparna Ja, Nej eller Kanske.
 3. Välj ett OSA-alternativ genom att trycka på Retur.

Gå med i ett videomöte från en kalenderhändelse

 1. Navigera till en händelse.
 2. Det finns två sätt att gå med i ett möte:
  • Alternativ 1: Använd snabbmenyn
   1. Så här öppnar du snabbmenyn:
    • Chrome OS: Tryck på Skift + F10 eller tryck på Sök + m med ChromeVox aktiverat.
    • Windows: Tryck på Skift + F10 eller tryck på Appnyckel.
    • MacOS med VoiceOver: Tryck på VO + Skift + m.
   2. Tryck på j eller använd nedåtpilen tills du kommer till knappen Gå med i möte och tryck sedan på Retur.
  • Alternativ 2: Använd händelsedialogrutan
   1. Tryck på Retur för att öppna händelsebubblan.
   2. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Gå med nu och tryck sedan på Retur.

Ange din tillgänglighet och frånvarostatus

När du anger att du är frånvarande skapar kalendern händelser som automatiskt avvisar alla möten under din frånvarotid.

 1. Om du vill skapa en ny frånvarohändelse trycker du på Skift + c.
 2. Tryck på Tabb tills du kommer till fliklistan Händelse. Använd piltangenterna för att gå till fliken Frånvarande.
 3. Tryck på Tabb tills du kommer till datumparametrarna. Ange tider eller datum då du är frånvarande.
 4. Spara händelsen.

Öppna kalenderinställningarna

Tryck på s-tangenten för att komma till inställningarna.

Du kan även öppna inställningarna:

 1. Navigera till området Banner med /-tangenten.
 2. Tryck på Escape.
 3. Tryck på Tabb två gånger för att öppna inställningsmenyn.
 4. Tryck på Retur för att öppna inställningsmenyn.
 5. Tryck på Retur igen för att öppna inställningarna.

Dela din kalender

 1. Tryck på s för att öppna Inställningar.
 2. Tryck på Skift + Tabb tills du kommer till Inställningar för mina kalendrar.
 3. Tryck på nedåtpilen för att hitta kalendern du vill dela och tryck sedan på Retur.
 4. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Lägg till personer och tryck sedan på Retur eller blanksteg.
 5. Om du vill dela din kalender med någon anger du personens e-postadress.
 6. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Skicka och tryck sedan på Retur eller blanksteg.

Hantera dina olika kalendrar

Lägg till kalendrar

 1. Tryck på s för att öppna Inställningar.
 2. Tryck på Skift + Tabb tills du kommer till Allmänt.
 3. Tryck på vänsterpil för att komprimera, sedan på nedåtpil i Lägg till kalender och sedan på Retur.
 4. Välj ett alternativ och tryck sedan på Retur:
  • Prenumerera på kalender: Du kan prenumerera på och visa andra kalendrar.
  • Skapa en ny kalender: Du kan skapa nya kalendrar.
  • Bläddra i resurser: Det här är en lista med resurser som kan schemaläggas. Varje resurs är kapslad under en plats med en flik.
  • Bläddra i kalendrar av intresse: Det här är en lista med intressebaserade kalendrar, såsom sportkalendrar och helgdagar.
  • Från webbadress: Du kan lägga till en ny kalender från en länk.

Visa och dölja kalendrar från vyn

 1. Navigera till huvudpanelens område med Plus-tangenten.
  • Om huvudpanelens område inte är tillgängligt navigerar du till början av bannerområdet och trycker på Retur för att utöka knappen Huvudpanel.
 2. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Mina kalendrar.
  • Om knappen Mina kalendrar är komprimerad trycker du på Retur.
 3. Tryck på Tabb för att öppna den första kalendern.
 4. Hitta kalendern som du vill ha genom att använda nedåtpilen.
 5. Om du vill visa eller dölja kalendern trycker du på blanksteg.
 6. Tryck på Tabb om du vill visa fler alternativ.

Visa andra kalendrar

Du kan lägga till andra kalendrar i din kalender.

 1. Navigera till huvudpanelens område med Plus-tangenten.
  • Om huvudpanelens område inte är tillgängligt navigerar du till början av bannerområdet och trycker på Retur för att utöka knappen Huvudpanel.
 2. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Andra kalendrar.
  • Om knappen Andra kalendrar är komprimerad trycker du på Retur.
 3. Tryck på Tabb till knappen Lägg till andra kalendrar och tryck på Retur.
 4. Välj ett menyalternativ med uppåt- eller nedåtpilarna:
  • Prenumerera
  • Bläddra
  • Skapa
 5. Tryck på Retur för att lägga till kalendern.
 6. Tryck på Tabb för att öppna den första kalendern.
 7. Hitta kalendern som du vill ha genom att använda nedåtpilen.
 8. Om du vill visa eller dölja kalendern trycker du på blanksteg.
 9. Tryck på Tabb om du vill visa fler alternativ.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
88
false
false