Sådan bruger du Google Kalender med en skærmlæser

Hvis du bruger en skærmlæser i Google Kalender, kan du:

 • Oprette og spore begivenheder
 • Sende invitationer til andre
 • Acceptere eller afvise invitationer

Vælge en af mulighederne nedenfor:

Før du går i gang

Brug Google Kalender som en webapp

Vi anbefaler, at du konfigurerer din skærmlæser til at navigere i Google Kalender som en "webapp" i stedet for en "webside".

Når du bruger Google Kalender som en webapp, kan du bruge tastaturgenveje i Google Kalender for nemmere at navigere. Du kan f.eks. trykke på tasten c for at oprette en begivenhed, skråstregen for at starte en kalendersøgning og tasten t for at gå til dags dato. Du kan se flere genveje nedenfor.

Anbefalede browsere og skærmlæsere

Google Kalender anbefaler Chrome og:

 • NVDA eller JAWS på Windows
 • ChromeVox på Chrome OS
 • VoiceOver på MacOS

Kom godt i gang

Konfigurer din skærmlæser til brug med Google Kalender

Konfigurer din skærmlæser til at bruge Google Kalender som webapp.

 • JAWS: Du kan deaktivere den virtuelle markør ved at trykke på JAWS + z.
 • NVDA: Du kan skifte til fokustilstand ved at trykke på NVDA + mellemrumstasten.
 • ChromeVox: Sørg for, at træg tilstand er slået fra. Tryk på søgetasten to gange for at deaktivere træg tilstand.
 • VoiceOver: Sørg for, at QuickNav er slået fra. Tryk på venstrepil og højrepil, indtil VoiceOver siger "QuickNav Off" (QuickNav fra).

Åbn Google Kalender

 1. Gå til calendar.google.com.
 2. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge eller logge ind på din konto.
 3. Du kan åbne din kalender ved hjælp af knappen "Gå videre til hovedindhold".
 4. Du kan gennemgå tastaturgenvejene ved at bruge knappen "Tastaturgenveje".

Få flere oplysninger om Google Kalender-grænsefladen

I Google Kalender er der 4 hovedområder:

 • Bannerområde: Dette område har knapper og links til at:
  • slå visning af hovedskuffen til/fra
  • Styre området med begivenhedsvisning
  • Udføre en søgeforespørgsel
   • Brug tastaturgenvejen Skråstreg. Tryk på Escape for at vende tilbage til bannerområdet.
  • Få hjælp
  • Åbne menuen Indstillinger
  • Åbne menuen til skift af visning
  • Åbne andre apps
  • Skifte den aktive konto
 • Begivenhedsområde: Dette er hovedområdet. Det er her, begivenheder vises i tidsplan, dag, uge, måned eller år. Vi anbefaler, at du bruger tidsplanvisning, som også kaldes agendavisning, sammen med en skærmlæser.
  • Bruge tastaturgenvejen a eller genvejen til din foretrukne visning.
 • Primært skuffeområde: Når området er udvidet, er det her, du kan:
  • Oprette en begivenhed, ikke til stede, opgave og meget andet
  • Finde en lille kalender til venstre for det primære begivenhedsområde
  • Søge efter personer at mødes med
   • Bruge tastaturgenvejen Plus.
  • Føje andre kalendere til det primære begivenhedsområde
 • Højre sidebjælke: Når dette område er udvidet, giver det hurtig adgang til andre Google-apps, f.eks. Keep, Huskeliste og Kontakter, som vises i sidepanelet.
  • Windows: Tryk på Ctrl + Alt + punktum.
  • Chrome OS: Tryk på Shift + Alt + punktum.
  • MacOS: Tryk på ⌘ + Option + punktum.

Genveje i Google Kalender

Du kan bruge tastaturgenveje til at navigere rundt i din kalender og udføre opgaver.

Du kan se en liste over tastaturgenveje på 2 måder:

 • Brug tastaturgenveje:
  • I Windows eller ChromeOS skal du trykke på Ctrl + skråstreg.
  • I MacOS skal du trykke på ⌘ + skråstreg.
 • Brug Tab-tasten og knapper: Brug Tab-tasten til at gå forbi knappen "Gå videre til hovedindhold" øverst på siden, så du kommer til knappen "Tastaturgenveje", og tryk på Enter.

Almindelige genveje i Google Kalender

Handling Genvej
Opret en ny begivenhed c
Rediger en begivenhed e
Skift begivenhedsvisningen til i dag t
Slet en begivenhed

Windows og Chrome OS: Delete eller Backspace

MacOS: Delete
Dagsvisning 1 eller d
Ugevisning 2 eller w
Månedsvisning 3 eller m
Tilpasset visning 4 eller x
Tidsplansvisning 5 eller a
Årsvisning 6 eller y
Gem en begivenhed

Windows og ChromeOS: Ctrl + s eller Ctrl + Enter

MacOS: ⌘ + s eller ⌘ + Enter

Udfør almindelige opgaver i Google Kalender med en skærmlæser

Naviger i området med begivenheder

Naviger i kalenderen i tidsplanvisning

Vi anbefaler, at du bruger tidsplansvisning. I tidsplanvisning:

Handling Genvej
Skift mellem dage

Venstre- eller højrepil

Antallet af begivenheder på en dag påvirker visningen. Visningen kan omfatte begivenheder for én eller flere dage.

Skift mellem begivenheder på en dag

Pil op eller pil ned

Antallet af begivenheder på en dag påvirker visningen. Visningen kan omfatte begivenheder for én eller flere dage.

Skift visning til næste dag n
Skift visning til forrige dag p

Naviger rundt i kalenderen i dagsvisning

Vigtigt! Du skifter til dagsvisning, når du trykker på Enter på dagen i andre visninger.

Handling Genvej
Visningen Dag grupperer begivenheder i 2 sektioner: Heldagsbegivenheder og almindelige begivenheder.

Brug pil op eller pil ned for at skifte mellem heldagsbegivenheder og almindelige begivenheder.

Denne genvej virker ikke, når der ikke er nogen begivenheder på den aktuelle dag.

Skift mellem begivenheder i området med heldagsbegivenheder eller området med almindelige begivenheder

Tab-tast

Denne genvej virker ikke, når der ikke er nogen begivenheder på den aktuelle dag.

Næste dag n
Forrige dag p

Naviger rundt i kalenderen i ugevisning

Handling Genvej
Visningen Uge grupperer begivenheder i 2 sektioner: heldagsbegivenheder og almindelige begivenheder. Brug pil op eller pil ned for at skifte mellem heldagsbegivenheder og almindelige begivenheder.
Flyt mellem ugedage Venstre- eller højrepil
Skift mellem begivenheder i området med heldagsbegivenheder eller området med almindelige begivenheder Tab-tast
Rul visningen til næste uge

n

Tryk på w-tasten for at flytte fokus til begyndelsen af den nye uge.

Rul visningen til forrige uge

p

Tryk på w-tasten for at flytte fokus til begyndelsen af den nye uge.

Naviger rundt i kalenderen i månedsvisning

Handling Genvej
Skift mellem uger Pil op eller pil ned
Skift mellem dage Venstre- eller højrepil
Skift mellem begivenheder i måneden

Tab-tast

Der vises muligvis ikke flere begivenheder på skærmen. Hvis du vil have adgang til alle begivenheder, skal du gå til knappen Mere og derefter trykke på Enter eller mellemrumstasten.

Rul visningen til næste måned

n

Tryk på m-tasten for at flytte fokus til begyndelsen af den nye måned.

Rul visningen til forrige måned

p

Tryk på m-tasten for at flytte fokus til begyndelsen af den nye måned.

Naviger i kalender i årsvisning

Handling Genvej
Flyt mellem samme dag i forrige eller næste uger Pil op eller pil ned
Skift mellem dage Venstre- eller højrepil
Åbn en dialogboks med en liste over dagens begivenheder, som du kan trykke på Enter-tast
Åbn månedsvisning Mellemrumstast
Rul visningen til næste år

n

Tryk på y-tasten for at flytte fokus til begyndelsen af det nye år.

Rul visningen til forrige år

p

Tryk på y-tasten for at flytte fokus til begyndelsen af det nye år.

Gå til en bestemt dag

Du kan ændre visningen til en bestemt dato ved hjælp af genvejen "Gå til dato":

 1. Tryk på g-tasten for at åbne dialogboksen "Gå til dato".
 2. Angiv den ønskede dato. For eksempel 06/05/2021.
 3. Tryk på Enter.

Tips!

 • Når du bruger dags dato, fungerer g-genvejen for "Gå til dato" på samme måde som t-genvejen for "Gå til i dag".
 • I uge-, måneds- og årsvisninger ruller starten af perioden, som omfatter den nye dato, i visning, men fokus flyttes ikke. Hvis du vil flytte fokus til den nøjagtige nye dato, skal du trykke på a-tasten for tidsplanvisning eller d-tasten for dagsvisning.

Brug den lille kalendervisning

Der er en lille kalender i hovedskuffeområdet. Du kan bruge den lille kalender til at ændre datoerne i den aktuelle visning eller til at gennemgå alle dage i en måned.

Find den lille kalender
 • Tryk på Plus for "Personsøgning" i hovedskuffeområdet.
 • Tryk én gang på Shift + Tab-tasten for at fokusere på månedstabellen.

Vigtigt! Hvis du ikke kan finde den lille kalender, kan det skyldes, at hovedskuffeområde er skjult. Hvis du vil udvide knappen "Hovedskuffe", skal du gå til starten af bannerområdet og trykke på Enter.

Naviger i den lille kalender
 • Brug piletasterne til at finde den pågældende dato. Tryk på Enter, når du finder den pågældende dato. Den primære kalendervisning opdateres, så den indeholder den dato, du vælger.
 • Du kan gå tilbage til det primære kalenderområde ved at trykke på a-tasten, så du går tilbage til agendavisningen og fokusere på den nye dato.

Opret og administrer begivenheder

Opret en begivenhed

 1. Du kan oprette en begivenhed på 3 måder:
  • Tryk på c-tasten. Der åbnes en side, hvorfra der kan oprettes en almindelig begivenhed.
  • Tryk på Shift + c. Der åbnes en dialogboks. Vælg den type dokument, du vil oprette. Du kan oprette en almindelig begivenhed, en ikke til stede-begivenhed, en opgave eller en påmindelse.
  • Brug menuknappen "Opret" i hovedskuffeområdet. Du kan vælge "Begivenhed", "Fokustid", "Ikke til stede", "Opgave" eller "Tidsplan for aftaler".
 2. Der fokuseres først på et indtastningsfelt for begivenhedens titel.
 3. Tryk på Tab-tasten, indtil du ser felterne "Dato og tidspunkt", og angiv oplysninger om dato og tidspunkt.
 4. Valgfrit: Hvis du vil invitere gæster til begivenheden, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du når til redigeringsfeltet "Gæster", og derefter angive din gæsts mailadresse.
  • Når du angiver et navn eller en mailadresse, får du et forslag. Hvis det er den person, som du vil invitere, skal du trykke på Enter.
  • Du kan se flere forslag under redigeringsfeltet. Tryk på pil ned for at lytte til navnene. Tryk på Enter, når den pågældende person er fundet.
  • Hvis en person ikke foreslås, skal du fortsætte med at angive vedkommendes navn, hvorefter listen med forslag ændres.
 5. Valgfrit: Udfyld andre felter, f.eks.:
  • Lokaler eller mødeoplysninger
  • Notifikationer
  • Vedhæftede filer
  • Mødebeskrivelse
 6. Du kan gemme en begivenhed på forskellige måder:
  • Chrome OS eller Windows: Tryk på Ctrl + s eller Ctrl + Enter.
  • MacOS: Tryk på ⌘ + s eller ⌘ + Enter.
  • Tryk på Tab-tasten i et hvilket som helst operativsystem, indtil du kommer til knappen "Gem". Tryk derefter på Enter.
 7. Tryk på Escape for at kassere begivenheden.

Opret en gentaget begivenhed

 1. Find en begivenhed, eller opret en ny:
  • Gå til en begivenhed i kalendervisningen. Tryk på e-tasten for at åbne begivenhedsoplysningerne.
  • Tryk på c-tasten for at oprette en ny begivenhed.
 2. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til rullemenuen "Gentages ikke", og tryk derefter på Enter eller mellemrumstasten. Rullemenuen åbnes.
 3. Vælg en af mulighederne:
  • Du kan vælge en forudindstillet begivenhedsfrekvens ved at bruge piletasterne til at gennemgå listen over frekvensmuligheder. Når du hører den frekvens for gentagne begivenheder, som du vil have til din begivenhed, skal du trykke på Enter eller mellemrumstasten.
  • Sådan angiver du en frekvens for en tilpasset begivenhed:
   1. Brug piletasterne, indtil du kommer til knappen Tilpasset, og tryk derefter på Enter eller mellemrumstasten. Angiv det antal gange, begivenheden skal gentages.
   2. Tryk på Tab-tasten for at gå til knappen "Gentag alle". Tryk på Tab-tasten for at skifte mellem ugedage. Tryk på mellemrumstasten for at vælge en dag.
   3. Valgfrit: Du kan vælge start- og slutdato. Tryk på Tab-tasten for at gennemgå listen og foretage et valg.
   4. Hvis du vil gemme konfigurationen af din gentagne begivenhed, skal du trykke på Tab-tasten for at gå til knappen "Udfør" og derefter trykke på Enter eller mellemrumstasten.

Gennemgå en begivenheder

 1. Gå til en begivenhed i kalendervisningen.
 2. Tryk på Enter.
 3. Sådan gennemgår du begivenhedsfelter uden at skifte fokus:
  • Windows: Tryk på Alt + {number}
  • Chrome OS: Tryk på Alt + Shift + {number}
  • MacOS: Tryk på Option + {number}
  • Det pågældende {number} vælger begivenhedsfeltet:
   • 1 Titel
   • 2 Dato og tidspunkt
   • 3 Gæster
   • 4 Lokaler og lokation
   • 5 Beskrivelse
   • 6 Vedhæftede filer:
   • 7 Notifikationer
 4. Tryk på Tab-tasten for at interagere med felter, du kan ændre.
  • Tip! Du kan ikke tilgå alle oplysninger med Tab-tasten. Du skal muligvis bruge skærmlæserkommandoer for at høre visse oplysninger. Sådan bruger du skærmlæserkommandoer med din skærmlæser:
   • JAWS: Slå den virtuelle markør til.
   • NVDA: Slå browsertilstand til.
   • ChromeVox: Aktivér træg tilstand.
   • VoiceOver: Aktivér QuickNav.
 5. Tryk på Escape, når du er færdig med gennemgangen af begivenheden.

Tilføj og fjern deltagere fra en begivenhed

 1. Find en begivenhed, eller opret en ny:
  • Gå til en begivenhed i kalendervisningen. Tryk på e-tasten for at redigere begivenhedsoplysningerne.
  • Tryk på c-tasten for at oprette en ny begivenhed.
 2. Hvis du vil invitere gæster til begivenheden, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du når til redigeringsfeltet "Gæster", og derefter angive din gæsts mailadresse.
  • Når du angiver et navn eller en mailadresse, får du et forslag. Hvis det er den person, som du vil invitere, skal du trykke på Enter.
  • Du kan se flere forslag under redigeringsfeltet. Tryk på pil ned for at lytte til navnene. Tryk på Enter, når den pågældende person er fundet.
  • Hvis en person ikke foreslås, skal du fortsætte med at angive vedkommendes navn, hvorefter listen med forslag ændres.
 3. Valgfrit: Du kan markere en gæsts deltagelse som valgfri.
  1. Du kan markere en gæst som valgfri ved at trykke på Tab-tasten, indtil du kommer til listen over inviterede gæster.
  2. Brug piletasterne til at gå til den gæst, du vil markere som valgfri.
  3. Tryk på Tab-tasten for at gå til knappen "Markér som valgfri", og tryk derefter på Enter eller mellemrumstasten.
 4. Valgfrit: Du kan fjerne en gæst.
  1. Hvis du vil fjerne en gæst, skal du trykke på Tab-tasten for at komme til listen over inviterede gæster.
  2. Brug piletasterne for at gå til den gæst, du vil fjerne.
  3. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til knappen "Fjern", og tryk derefter på Enter.
 5. Gem begivenheden.

Tilføj og fjern lokaler for en begivenhed

Du kan føje lokaler til begivenheder og fjerne dem, hvis din Google-konto er oprettet via dit arbejde eller din skole.

 1. Find en begivenhed, eller opret en ny:
  • Gå til en begivenhed i kalendervisningen. Tryk på e-tasten for at redigere begivenhedsoplysningerne.
  • Tryk på c-tasten for at oprette en ny begivenhed.
 2. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til fanelisten "Gæster". Brug højrepilen til at komme til feltet Lokaler.
 3. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til listen "Lokaler".
 4. Tryk på pil ned for at gå til listen over lokaler.
 5. Tryk på Enter for at skifte valg af rum.
 6. Gem begivenheden.

Brug foreslåede tidspunkter

Når du har tilføjet gæster, foreslår Google Kalender tidspunkter, hvor alle er ledige. Sådan gennemgår du tidspunkterne og vælger:

 1. Find en begivenhed, eller opret en ny:
  • Gå til en begivenhed i kalendervisningen. Tryk på e-tasten for at redigere begivenhedsoplysningerne.
  • Tryk på c-tasten for at oprette en ny begivenhed.
 2. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til redigeringsfeltet "Gæst", og tryk derefter på Enter. Føj gæster til begivenheden.
 3. Tryk på Tab-tasten for at komme til menuen "Foreslåede tidspunkter".
 4. Åbn menuen ved at trykke på Enter eller pil ned.
 5. Du kan se valgmulighederne for tidspunkter ved hjælp af piletasterne.
 6. Når du har fundet det ønskede tidspunkt, skal du trykke på Enter. Dato og tidspunkt i mødeopdateringen til det foreslåede tidspunkt.
 7. Gem begivenheden.

Brug "Find et tidspunkt"

 1. Find en begivenhed, eller opret en ny:
  • Gå til en begivenhed i kalendervisningen. Tryk på e-tasten for at åbne begivenhedsoplysningerne.
  • Tryk på c-tasten for at oprette en ny begivenhed.
 2. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til redigeringsfeltet "Gæst", og tryk derefter på Enter. Føj gæsten til begivenheden.
 3. Tryk på Tab-tasten for at komme til fanelisten "Begivenhedsoplysninger". Brug højrepilen for at gå til fanen "Find et tidspunkt".
 4. Tryk på Tab-tasten for at åbne kalenderpanelet.
 5. Du kan se valgmulighederne for tidspunkter ved hjælp af piletasterne.
 6. Når du har fundet det ønskede tidspunkt, skal du trykke på Enter. Dato og tidspunkt i mødeopdateringen til det foreslåede tidspunkt.
 7. Gem begivenheden.

Hent en anden persons kalender

Du kan midlertidigt føje en persons kalender til din kalendervisning.

 1. Tryk på Plus-tasten.
 2. Angiv vedkommendes mailadresse.
 3. Tryk på Enter.
 4. Den anden persons kalender føjes til din kalendervisning.

Tips!

 • Hvis du vil fjerne personens kalender fra det primære kalenderområde, skal du opdatere siden.
 • Hvis du opretter en begivenhed, fjerner Google Kalender automatisk den anden persons kalender fra dit primære kalenderområde.

Slet en begivenhed

Vigtigt! Når du sletter en begivenhed, annullerer du den for alle deltagere. Når du fjerner en begivenhed fra din kalender, medfører det ikke, at begivenheden annulleres for de andre deltagere. Sådan sletter du en begivenhed:

 1. Gå til en begivenhed.
 2. Du kan slette begivenheden på flere måder.
  • Tryk på Backspace.
  • Tryk på Delete.
  • For at åbne begivenheden skal du trykke på Enter. Brug piletasterne for at gå til knappen "Slet", og tryk derefter på Enter.
  • Slet via siden til redigering af begivenheder:
   1. Tryk på e for at redigere begivenheden.
   2. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til knappen "Flere handlinger", og tryk derefter på Enter.
   3. Brug pil ned til at gå til knappen "Slet", og tryk derefter på Enter.
 3. Valgfrit: Hvis begivenheden er gentaget, skal du følge trinnene i Fjern en eller alle gentagne begivenheder.

Fjern en eller alle gentagne begivenheder

Hvis en begivenhed er en del af en serie, bliver du i en dialogboks spurgt, om det kun er én begivenhed eller dem alle, der skal fjernes. Sådan vælger du at fjerne en eller alle gentagne begivenheder:

 1. Brug pil op og ned til at vælge, om du vil slette:
  • Denne begivenhed
  • Denne og følgende begivenheder
  • Alle begivenheder
 2. Valgfrit: Hvis andre gæster inviteres til mødet, kan du skrive en besked om aflysningen. Tryk på Tab-tasten, når du har skrevet din besked.
 3. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til knappen "OK", og tryk derefter på Enter.

Gendan en begivenhed

Hvis du sletter en begivenhed ved en fejl, kan du se og gendanne den i 30 dage. Sådan gendanner du en begivenhed:

 1. Gå til bannerområdet med tastaturgenvejen skråstreg.
 2. Tryk på Escape.
 3. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til menuknappen "Indstillinger".
 4. Åbn menuen Indstillinger ved at trykke på Enter eller pil ned.
 5. Brug pil ned, indtil du kommer til knappen "Papirkurv".
 6. Tryk på Enter.
 7. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til knappen "Gendan {event name}", hvor {event name} matcher den begivenhed, du vil gendanne.
 8. Tryk på mellemrumstasten eller Enter.
 9. Tryk på browserens genvej for tilbage for at vende tilbage til kalenderen.

Søg efter en begivenhed.

Brug simpel søgning

 1. Tryk på skråstregen.
 2. Indtaste en søgeterm.
  • Hvis du angiver et kontaktnavn, skal du trykke på pil ned for at finde den matchende kontakt.
 3. Tryk på Enter.
  • Hvis du søger efter flere termer og personer, finder du begivenheder, der matcher alle søgetermer.

Hvis der er begivenheder, der matcher din søgning, vises der en tidsplanvisning med fokus på det match, som er tættest på dags dato. Når der er flere match, kan du navigere på samme måde som i tidsplanvisningen:

 • Tryk på venstrepil for at navigere til datoer med en begivenhed, der matcher din søgning, i fortiden.
 • Tryk på højrepil for at navigere til datoer med en begivenhed, der matcher din søgning, i fremtiden.
 • Tryk på pil op for at navigere i matchende begivenheder i fortiden.
 • Tryk på pil ned for at navigere i matchede begivenheder i fremtiden.
 • Du kan gennemgå en begivenhed ved at trykke på Enter. Du kan vende tilbage til resultatvisningen ved at trykke på Escape.
 • Du kan gå tilbage til den forrige kalendervisning ved at trykke på Escape.

Brug avanceret søgning

 1. Tryk på skråstregen.
 2. Tryk på Tab-tasten for at gå til knappen "Valgmuligheder for søgning".
 3. Tryk på Enter for at åbne en formular med søgeindstillinger.
 4. Du kan vælge en mulighed ved at trykke på Tab-tasten, indtil du kommer til den ønskede valgmulighed:
  • Hvilke kalendere skal der søges i?
   • Standardindstillingen er "alle aktive". Tryk på pil ned for at se andre valgmuligheder.
  • Hvilke søgeord skal der være til stede i begivenheden?
  • Hvem deltager?
  • Hvor finder begivenheden sted?
  • Hvilke søgeord må der ikke være i begivenheden?
  • Hvornår er datointervallet?
 5. Tryk på Enter for at udføre søgningen.
 6. Du kan navigere i resultaterne ved hjælp af piletasterne som beskrevet ovenfor i Brug enkel søgning.

Besvar begivenhedsinvitationer

Fra begivenhedsvisningen

 1. Gå til en begivenhed.
 2. Åbn genvejsmenuen.
  • Chrome OS: Tryk på Shift + F10, eller tryk på Søg + m, mens ChromeVox er aktiveret.
  • Windows: Tryk på Funktion + Shift + F10, eller tryk på programtasten.
  • MacOS med VoiceOver: Tryk på VO + Shift + m.
 3. Du kan vælge en svarmulighed ved at trykke på genvejstasten nedenfor eller bruge piletasterne til at komme til det ønskede element og derefter trykke på Enter.
Svar Genvej
Ja y
Ja, i et mødelokale r
Ja, deltager virtuelt v
Nej n
Måske m

Fra begivenhedsdialogboksen

 1. Du kan gå til en eksisterende begivenhed ved hjælp af piletasterne eller Tab-tasten. Tryk på Enter, når du kommer til begivenheden.
 2. Naviger til "Deltager du?"
 3. Tryk på Tab-tasten for at gå til knapperne "Ja", "Nej" eller "Måske". Tryk på Enter for at vælge en svarmulighed.
 4. Valgfrit: Hvis begivenheden er gentaget, skal du vælge dit svar og derefter trykke på Enter:
  • Denne begivenhed
  • Denne og følgende begivenheder
  • Alle begivenheder

På begivenhedssiden

 1. Du kan gå til en eksisterende begivenhed ved hjælp af piletasterne eller Tab-tasten.
 2. Tryk på e-tasten, når du kommer til begivenheden.
 3. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til fanen "Deltager du?", og brug pil op eller ned til at gå til knapperne "Ja", "Nej" eller "Måske".
 4. Tryk på Enter for at vælge en svarmulighed.
 5. Gem begivenheden.

Fra mail

 1. Åbn mailinvitationen i din mail.
 2. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til "Deltager du?", og brug piletasterne eller Tab-tasten til at gå til knapperne "Ja", "Nej" eller "Måske".
 3. Tryk på Enter for at vælge en svarmulighed.

Deltag i et videomøde via en kalenderbegivenhed

 1. Gå til en begivenhed.
 2. Du kan deltage i et møde på 2 måder:
  • Mulighed 1: Brug genvejsmenuen
   1. Sådan åbner du genvejsmenuen:
    • Chrome OS: Tryk på Shift + F10, eller tryk på Søg + m, mens ChromeVox er aktiveret.
    • Windows: Tryk på Funktion + Shift + F10, eller tryk på programtasten.
    • MacOS med VoiceOver: Tryk på VO + Shift + m.
   2. Tryk på j eller pil ned, indtil du kommer til knappen "Deltag i mødet", og tryk derefter på Enter.
  • Mulighed 2: Brug begivenhedsdialogboksen
   1. Tryk på Enter for at åbne begivenhedsdialogboksen.
   2. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til knappen "Tilmeld dig nu", og tryk derefter på Enter.

Angiv din tilgængelighed og statussen Ikke til stede

Når du angiver dig som ikke til stede, opretter din kalender begivenheder, som automatisk afviser alle møder, mens du er "Ikke til stede".

 1. Du kan oprette en ny "Ikke til stede"-begivenhed ved at trykke på Shift + c.
 2. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til fanelisten "Begivenhed". Brug piletasterne til at gå til fanen "Ikke til stede".
 3. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til datoparametrene. Angiv det tidspunkt eller de datoer, hvor du ikke er til stede.
 4. Gem begivenheden.

Åbn kalenderindstillinger

Tryk på s-tasten for at gå til indstillingerne.

Du kan også gå til indstillingerne:

 1. Naviger til bannerområdet med skråstregen.
 2. Tryk på Escape.
 3. Tryk to gange på menuen Indstillinger.
 4. Tryk på Enter for at åbne menuen Indstillinger.
 5. Tryk på Enter igen for at åbne indstillingerne.

Del din kalender

 1. Tryk på s-tasten for at åbne Indstillinger.
 2. Tryk på Shift + Tab, indtil du kommer til "Indstillinger for mine kalendere".
 3. Tryk på pil ned for at finde den kalender, du vil dele, og tryk derefter på Enter.
 4. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til knappen "Tilføj personer", og tryk derefter på Enter eller mellemrumstasten.
 5. Du kan dele din kalender med en anden person ved at angive vedkommendes mailadresse.
 6. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til knappen "Send", og tryk derefter på Enter eller mellemrumstasten.

Administrer dine forskellige kalendere

Tilføj kalendere

 1. Tryk på s-tasten for at åbne Indstillinger.
 2. Tryk på Shift + Tab, indtil du kommer til "Generelt".
 3. Tryk på venstrepilen for at skjule, tryk på pil ned for at gå til "Tilføj kalender", og tryk derefter på Enter.
 4. Vælg en mulighed, og tryk derefter på Enter:
  • Abonner på kalender: Du kan abonnere på og se andre kalendere.
  • Opret en ny kalender: Du kan oprette nye kalendere.
  • Gennemse ressourcer: Dette er en liste over ressourcer, der kan planlægges. Hver ressource er indlejret under en lokation, der kan trykkes på.
  • Find interessante kalendere: Dette er en liste over interessebaserede kalendere, f.eks. sportskalendere og helligdagskalendere.
  • Fra webadresse: Du kan tilføje en ny kalender fra et link.

Vis og skjul kalendere i visningen

 1. Gå til hovedskuffeområdet ved hjælp af Plus-knappen.
  • Hvis hovedskuffeområdet ikke er tilgængeligt, skal du gå til begyndelsen af bannerområdet og trykke på Enter for at udvide knappen "Hovedskuffe".
 2. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til knappen "Mine kalendere".
  • Hvis knappen "Mine kalendere" er skjult, skal du trykke på Enter.
 3. Tryk på Tab-tasten for at gå til den første kalender.
 4. Brug pil ned for at finde den kalender, du leder efter.
 5. Du kan vise eller skjule kalenderen ved at trykke på mellemrumstasten.
 6. Tryk på Tab-tasten for at se flere valgmuligheder.

Se andre kalendere

Du kan føje andre kalendere til din kalender.

 1. Gå til hovedskuffeområdet ved hjælp af Plus-knappen.
  • Hvis hovedskuffeområdet ikke er tilgængeligt, skal du gå til begyndelsen af bannerområdet og trykke på Enter for at udvide knappen "Hovedskuffe".
 2. Tryk på Tab-tasten, indtil du kommer til knappen "Andre kalendere".
  • Hvis knappen "Andre kalendere" er skjult, skal du trykke på Enter.
 3. Tryk på Tab-tasten for at gå til knappen "Tilføj andre kalendere", og tryk på Enter.
 4. Brug pil op eller pil ned til at vælge et menupunkt:
  • Abonner
  • Gennemse
  • Opret
 5. Tryk på Enter for at tilføje kalenderen.
 6. Tryk på Tab-tasten for at gå til den første kalender.
 7. Brug pil ned for at finde den kalender, du leder efter.
 8. Du kan vise eller skjule kalenderen ved at trykke på mellemrumstasten.
 9. Tryk på Tab-tasten for at se flere valgmuligheder.

Relaterede ressourcer

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu