Spreminjanje nastavitev koledarja

Po želji lahko spremenite nastavitve za pogled koledarja, obvestila in dogodke.

Nastavitev koledarja

 1. Odprite aplikacijo Google Koledar Koledar.
 2. Dotaknite se ikone menija Meni in nato ikone za nastavitve Nastavitve.
 3. Dotaknite se možnosti Splošno ter spremenite nastavitve za začetek tedna, časovni pas naprave, privzeto trajanje dogodka in druge nastavitve.

Vklop ali izklop temne teme

Pomembno: To je uveljavljeno samo v aplikaciji Google Koledar. Če želite spremeniti temo pripomočka in obvestil za Koledar, upravljajte nastavitve zaslona in prikaza za naprave Android.
Temna tema je na voljo v aplikaciji Google Koledar za Android 7.0 in novejše različice.
 1. Odprite aplikacijo Google Koledar Koledar.
 2. Dotaknite se ikone menija Meni in nato Nastavitve in nato Splošno in nato Tema.
 3. Izberite možnost.

Opomba:
 •  Za Android 10 in novejše različice so pripomočki in Koledar prikazani v temnem načinu, če je v sistemskih nastavitvah vklopljeno varčevanje z energijo akumulatorja ali temna tema.
 • Za Android 9 in starejše različice so pripomočki vedno prikazani v svetlem načinu. 

Dodajanje računa za sinhroniziranje

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku odprite aplikacijo za nastavitve.
 2. Dotaknite se možnosti Računi in nato Dodaj račun.
 3. Izberite Google za vrsto računa.
 4. Prijavite se s celotnim e-poštnim naslovom in geslom. Če uporabljate preverjanje v dveh korakih, preverite napravo.
 5. Upoštevajte navodila na zaslonu, da končate postopek prijave.

Omejitev pogostosti sinhroniziranja Koledarja

Če želite prihraniti pri prenosu podatkov in času delovanja akumulatorja, lahko sinhroniziranje omejite samo na čas, ko uporabljate aplikacijo.

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku odprite aplikacijo za nastavitve.
 2. Dotakni se možnosti Računi.
 3. Izberite račun.
 4. Dotaknite se možnosti Sinhronizacija računa.
 5. Izklopite Google Koledar.
Opomba: Če aplikacijo Koledar zaprete, medtem ko se izvaja sinhronizacija, bo treba morda nekoliko počakati, da se sinhroniziranje ustavi. 

Ogled osebnih in službenih koledarjev v profilu za Android Work 

Službeno aplikacijo Koledar lahko posodobite tako, da bodo v njej prikazani tudi osebni koledarji. Nato lahko dogodke preprosto ustvarjate in urejate na enem mestu.

Pomembno: 

 • Službeni koledarji niso dodani v osebno aplikacijo Koledar.
 • Službeni in osebni koledarji so shranjeni ločeno. Podatki v osebnem računu niso deljeni s službenim računom. 
 • Osebni koledarji v službeni aplikaciji Koledar niso vidni sodelavcem in skrbnikom, razen če daste osebne koledarje v skupno rabo neposredno s službenim računom.
 1. Odprite aplikacijo Google Koledar Koledar.
 2. Dotaknite se možnosti Nastavitve in nato Osebni koledarji.
  • Če možnost »Osebni koledarji« ni prikazana, je to možnost za vašo organizacijo morda onemogočil skrbnik. 
 3. Dotaknite se možnosti Vklopi v nastavitvah.
 4. Vklopite možnost Poveži ti aplikaciji.
 5. Dotaknite se možnosti Dovoli.

Nasvet: Če želite potrditi, da je pri možnosti »Osebni koledarji« izbrana nastavitev »Prikazano«, preverite nastavitve v aplikaciji Koledar Koledar in nato Nastavitve.

Preklop z deljenja osebnega koledarja neposredno s službenim računom na omogočanje nastavitve osebnih koledarjev

Če ste osebne koledarje že delili s službenim računom, bodo v nastavitvi »Osebni koledarji« v službeni aplikaciji Koledar prikazani podvojeni dogodki iz osebnega koledarja.

Nasveta: 

 • Če nastavitev »Osebni koledarji« omogočite neposredno v službeni aplikaciji Koledar, boste zagotovili, da so podatki osebnega koledarja in podatki službenega koledarja ločeni.
 • Če osebne koledarje delite neposredno s službenim računom, so vaši osebni koledarji vidni v vseh prikazih Koledarja, vključno s prikazom v računalniku in mobilnih napravah. 

Če želite osebne koledarje, ki so že v skupni rabi s službenim računom, odstraniti iz njega, upoštevajte ta navodila:

 1. Odprite Nastavitve.
 2. Dotaknite se osebnega koledarja, ki ga želite skriti.
 3. Vklopite možnost Sinhronizacija za vsak osebni koledar.
 4. V razdelku Nastavitve omogočite možnost Osebni koledarji

Povezani viri