Zmena nastavení Kalendára

V kalendári môžete zmeniť nastavenia zobrazenia, upozornení a udalostí.

Nastavenie kalendára

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Klepnite na ponukuPonuka a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Ak chcete zmeniť začiatok týždňa, časové pásmo zariadenia, predvolené trvanie udalostí a ďalšie nastavenia, klepnite na Všeobecné.

Zapnutie alebo vypnutie tmavého motívu

Dôležité: Týmto nastavením zmeníte iba aplikáciu Kalendár Google. Ak chcete zmeniť motív miniaplikácie a upozornení Kalendára, spravujte nastavenia obrazovky a zobrazenia Androidu.
Tmavý motív je k dispozícii v aplikácii Kalendár Google v Androide verzie 7.0 a novšej.
 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom Všeobecné a potom Motív.
 3. Vyberte požadovanú možnosť.

Poznámka:
 •  V Androide 10 a novších verziách sa v prípade, že máte v nastaveniach systému zapnutý šetrič batérie alebo tmavý motív, zobrazujú miniaplikácie a Kalendár v tmavom režime.
 • V Androide 9 a nižších verziách sa miniaplikácie vždy zobrazujú v svetlom režime. 

Pridanie účtu na synchronizáciu

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Účty a potom Pridať účet.
 3. Ako typ účtu vyberte Google.
 4. Prihláste sa pomocou svojej úplnej e‑mailovej adresy a hesla. Ak používate dvojstupňové overenie, overte zariadenie.
 5. Dokončite prihlasovanie podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie intervalu synchronizácie Kalendára

Ak chcete ušetriť dáta a predĺžiť výdrž batérie, môžete nastaviť, aby synchronizácia prebiehala iba počas používania aplikácie.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Účty.
 3. Vyberte účet.
 4. Klepnite na položku Synchronizácia účtu.
 5. Vypnite Kalendár Google.
Poznámka: Ak počas synchronizácie aplikáciu Kalendár zavriete, môže chvíľu trvať, kým sa synchronizácia zastaví. 
Súvisiace články