Promjena postavki kalendara

Za kalendar možete promijeniti postavke prikaza, obavijesti i događaja.

Postavljanje kalendara

  1. Na računalu otvorite Google kalendar.
  2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke Postavke a zatim Postavke.
  3. Unesite izmjene. Promjene se automatski spremaju.

Promjena razmaka i skupa boja u kalendaru

Možete promijeniti veličinu razmaka između događaja i informacija u kalendaru na stranici.

  1. Na računalu otvorite Google kalendar.
  2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke Postavke a zatim Gustoća i boja.
  3. Odaberite Prilagođava se zaslonu ili Kompaktno. Kompaktno ima uže obrube i manje razmake.Kada ste u načinu Prilagodba, kalendar će odabrati gustoću događaja na temelju veličine zaslona.
  4. Da biste promijenili skupove boja, odaberite Moderna ili Klasična.

Povezani resursi

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
88
false