Промяна на настройките на календара ви

Можете да промените изгледа на календара си, известията и настройките за събитията.

Настройване на календара ви

  1. Отворете Google Календар от компютър.
  2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Настройки горе вдясно.
  3. Извършете промените. Всички промени се запазват автоматично.

Промяна на разстоянието и цветовите настройки на календара ви

Можете да промените разстоянията на страницата между събитията и информацията в календара.

  1. Отворете Google Календар от компютър.
  2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Плътност и цвят горе вдясно.
  3. Изберете Адаптивно към екрана ви или Компактно. „Компактно“ е с по-тесни контури и по-малки разстояния.В режим „Адаптивно към екрана ви“ Календар ще избира плътността на събитията според размера на екрана ви.
  4. За да промените цветовите настройки, изберете Модерни или Класически.

Сродни ресурси