Åtgärda problem med import

Om ett felmeddelande visas medan du importerar info till Google Kalender, eller om resultaten ser fel ut, använder du tipsen nedan för att åtgärda problemet.

Obs! Du kan bara följa de här felsökningsstegen på en dator, inte på en mobil eller surfplatta.

Kontrollera först stegen du använde för export och import

 1. Läs stegen för att exportera från Google Kalender eller sök efter hjälpinformation om hur du exporterar från ett annat kalenderprogram.
 2. Läs stegen för att importera till Google Kalender.

Fel under import

Om du ser något av de här felmeddelandena testar du dessa felsökningssteg på datorn.

Bearbetade inga händelser

Importera zip-filer

 1. Leta upp zip-filen på datorn.
 2. Dubbelklicka och öppna den. Du ser iCal-filer (som slutar på "ics") för varje kalender.
 3. Öppna Google Kalender på datorn.
 4. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar Inställningar > Inställningar.
 5. Öppna fliken Kalendrar.
 6. Klicka på Importera kalendrar (mellan avsnitten Mina kalendrar och Övriga kalendrar).
 7. Klicka på Välj fil och välj en av dina iCal-filer. Du måste importera varje fil som slutar på "ics" separat.
 8. Välj den kalender där du vill lägga till de importerade händelserna. Som standard importeras händelser till din huvudkalender.
 9. Klicka på Importera.  Upprepa import stegen för varje fil som slutar på "ics". 

Importera CSV- eller iCal-filer

Felet Bearbetade inga händelser kan också visas om du har klickat på knappen Importera mer än en gång. Eftersom filen importeras korrekt efter det första klicket, visas felmeddelandet vid det andra klicket då det inte fanns några nya händelser att bearbeta. Kontrollera att alla dina händelser visas i din kalender.

Om detta inte åtgärdar problemet kontrollerar du formateringen i CSV-filen eller iCal-filen.

X av y händelser har bearbetats

Det här felet uppstår oftast när vissa händelser i filen inte kan läsas i Google Kalender.

Google Kalender fungerar bara med filer som skapats i stora kalenderapplikationer som Microsoft Outlook, Apple kalender och Yahoo Calendar. Om du har exporterat filen från ett av dessa program testar du att exportera den igen och importera den till Google Kalender.

Om detta inte åtgärdar problemet, kontrollerar du formateringen för CSV-filen eller iCal-filen.

Google Kalender är inte tillgänglig för tillfället

Filen är för stor

Detta händer oftast när filen är för stor. Google Kalender fungerar med filer som är en megabyte (1 MB) eller mindre.

Om filen är för stor exporterar du ett kortare datumintervall från den ursprungliga applikationen. Du kan också dela upp filen i mindre filer om du känner till hur man redigerar CSV- eller ICAL-kod manuellt.

Importen startade två gånger

Felet Bearbetade inga händelser kan också visas om du har klickat på knappen Importera mer än en gång. Eftersom filen importeras korrekt efter det första klicket, visas felmeddelandet vid det andra klicket då det inte fanns några nya händelser att bearbeta. Kontrollera att alla dina händelser visas i din kalender.

Om detta inte åtgärdar problemet, kontrollerar du formateringen för CSV-filen eller iCal-filen.

Anslutningen till servern återställdes

Detta inträffar oftast om filen inte är korrekt formaterad. Åtgärda formatet genom att kontrollera formateringen för CSV-filen eller ICAL-filen.

Fel efter import

Om du ser något av de här felmeddelandena testar du dessa felsökningssteg på datorn. 

Händelser visas vid fel tidpunkt

Kontrollera först tidszonen

Kontrollera att tidszonen i Google Kalender matchar tidszonen i det ursprungliga kalenderprogrammet:

 1. Öppna Google Kalender på datorn.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar Inställningar > Inställningar.
 3. I avsnittet Din aktuella tidszon väljer du din tidszon på rullgardinsmenyn.
 4. Rulla längst ned på sidan och klicka sedan på Spara.

Du måste också kontrollera tidszoninställningarna i kalenderapplikationen som du exporterade från. Om du behöver hjälp läser du applikationens hjälpinformation.

Försök sedan att importera igen

När du har kontrollerat tidszonen exporterar du filen på nytt och importerar den till Google Kalender.

Återkommande händelser fungerar inte

I vissa kalenderapplikationer exporteras återkommande händelser som en samling av enstaka händelser. Eftersom händelser blir inlästa i Kalender så som de exporterats från andra kalenderapplikationer importeras de som enstaka händelser.

Formateringsfel

Fel kan uppstå under importen på grund av att formateringen är fel i filen. Välj filtyp nedan för tips om hur du kontrollerar filens formatering:

CSV-fil (filen slutar med "csv")

Kontrollera att filen använder kommatecken som avgränsare

Google Kalender fungerar inte med filer som använder ett semikolon (;) eller kolon (:) för att separera fält. Kontrollera att alla fält skiljs åt med kommatecken.

Kontrollera att filen innehåller rätt fältrubriker 

CSV-filerna måste vara korrekt formaterade för att importeras. Läs mer om hur du skapar eller redigerar CSV-filer. 

Kontrollera filstorleken 

Google Kalender fungerar enbart med filer som är en megabyte (1 MB) eller mindre.

Om filen är för stor exporterar du ett kortare datumintervall från den ursprungliga applikationen. Du kan också dela upp filen i mindre filer om du känner till hur man redigerar CSV-kod manuellt.

ICAL-fil (filen slutar med "ics")

Kontrollera formateringen av sidhuvud och sidfot

ICAL-filerna måste vara korrekt formaterade för att importeras. Läs mer om hur du skapar eller redigerar ICAL-filer.

Kontrollera filstorleken

Google Kalender fungerar enbart med filer som är en megabyte (1 MB) eller mindre.

Om filen är för stor exporterar du ett kortare datumintervall från den ursprungliga applikationen. Du kan också dela upp filen i mindre filer om du känner till hur man redigerar ICAL-kod manuellt.

Jag behöver fortfarande hjälp

Om du fortfarande har problem besöker du hjälpforumet för Google Kalender för att få tips och förslag från andra användare.