Rozwiązywanie problemów z importowaniem

Jeśli podczas importowania informacji do Kalendarza Google występują błędy lub rezultaty wydają się nieprawidłowe, skorzystaj z poniższych wskazówek, aby rozwiązać ten problem.

Uwaga: te kroki rozwiązywania problemów można wykonać tylko na komputerze – nie można tego zrobić na telefonie ani na tablecie.

Najpierw sprawdź kroki, za pomocą których wykonano eksportowanie lub importowanie

 1. Przeczytaj instrukcje eksportowania danych z Kalendarza Google lub zapoznaj się z informacjami o eksportowaniu danych z innych aplikacji kalendarza.
 2. Przeczytaj instrukcje importowania danych do Kalendarza Google.

Błędy podczas importowania

Jeśli występują któreś z tych błędów, wypróbuj te kroki rozwiązywania problemów na komputerze.

„Przetworzono zero wydarzeń”

Importowanie plików ZIP

 1. Znajdź plik ZIP na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie, aby go otworzyć. Zobaczysz pliki ICAL (z rozszerzeniem „ics”) dla każdego z Twoich kalendarzy.
 3. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 4. W prawym górnym rogu strony kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 5. Otwórz kartę Kalendarze.
 6. Kliknij Importuj kalendarz (między sekcjami „Moje kalendarze” i „Inne kalendarze”).
 7. Kliknij Wybierz plik i wskaż jeden z plików ICAL. Musisz oddzielnie zaimportować każdy plik z rozszerzeniem „ics”.
 8. Wybierz kalendarz, do którego chcesz dodać zaimportowane wydarzenia. Domyślnie wydarzenia są importowane do kalendarza głównego.
 9. Kliknij Importuj.  Powtórz kroki importowania dla każdego pliku z rozszerzeniem „ics”. 

Importowanie plików CSV lub ICAL

Błąd „Przetworzono zero wydarzeń” może też wystąpić po kliknięciu przycisku Importuj więcej niż jeden raz. Jeśli po pierwszym kliknięciu plik został zaimportowany poprawnie, po drugim kliknięciu pojawia się komunikat o błędzie, ponieważ nie ma żadnych nowych wydarzeń do przetworzenia. Sprawdź kalendarz, aby upewnić się, że wszystkie wydarzenia się w nim znajdują.

Jeśli problem nie został rozwiązany, sprawdź formatowanie w pliku CSV lub ICAL.

„Przetworzono X z Y wydarzeń”

Ten błąd zwykle występuje wtedy, gdy Kalendarz Google nie może odczytać niektórych wydarzeń z pliku.

Kalendarz Google obsługuje tylko pliki utworzone przez znane aplikacje kalendarza, takie jak Microsoft Outlook, Kalendarz Apple czy Yahoo Calendar. Jeśli plik został wyeksportowany z jednej z tych aplikacji, spróbuj wyeksportować go jeszcze raz i ponownie zaimportować do Kalendarza Google.

Jeśli problem nie został rozwiązany, sprawdź formatowanie w pliku CSV lub ICAL.

„Kalendarz Google jest tymczasowo niedostępny”

Plik jest za duży

Ten błąd zwykle występuje wtedy, gdy plik jest za duży. Kalendarz Google obsługuje pliki o maksymalnym rozmiarze jednego megabajta (1 MB).

Jeśli plik jest za duży, wyeksportuj dane z mniejszego zakresu dat z poprzedniej aplikacji. Plik możesz też podzielić na mniejsze pliki, jeśli nie przeszkadza Ci ręczne edytowanie kodu CSV lub ICAL.

Importowanie zostało rozpoczęte dwa razy

Błąd „Przetworzono zero wydarzeń” może też wystąpić po kliknięciu przycisku Importuj więcej niż jeden raz. Jeśli po pierwszym kliknięciu plik został zaimportowany poprawnie, po drugim kliknięciu pojawia się komunikat o błędzie, ponieważ nie ma żadnych nowych wydarzeń do przetworzenia. Sprawdź kalendarz, aby upewnić się, że wszystkie wydarzenia się w nim znajdują.

Jeśli problem nie został rozwiązany, sprawdź formatowanie w pliku CSV lub ICAL.

„Połączenie z serwerem zostało zresetowane”

Ten błąd zwykle występuje wtedy, gdy plik jest nieprawidłowo sformatowany. Aby naprawić ten błąd, sprawdź formatowanie w pliku CSV lub ICAL.

Błędy po zaimportowaniu

Jeśli występują któreś z tych błędów, wypróbuj te kroki rozwiązywania problemów na komputerze. 

Wydarzenia są wyświetlane o niewłaściwych godzinach

Najpierw sprawdź strefę czasową

Sprawdź, czy strefa czasowa w Kalendarzu Google jest zgodna ze strefą czasową w poprzedniej aplikacji kalendarza:

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. W sekcji „Twoja bieżąca strefa czasowa” wybierz strefę czasową, korzystając z menu.
 4. Przewiń stronę na sam dół i kliknij Zapisz.

Musisz też sprawdzić ustawienia strefy czasowej w aplikacji kalendarza, z której wyeksportowano plik. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z dokumentacją aplikacji.

Następnie spróbuj ponownie zaimportować plik

Po sprawdzeniu strefy czasowej ponownie wyeksportuj plik i zaimportuj go do Kalendarza Google.

Wydarzenia cykliczne nie działają

Niektóre aplikacje kalendarza eksportują wydarzenia cykliczne jako zbiór pojedynczych wydarzeń. Ponieważ Kalendarz odczytuje wydarzenia w taki sposób, w jaki zostały wyeksportowane, zostaną one zaimportowane jako wydarzenia jednorazowe.

Błędy formatowania

Błędy importowania mogą wynikać z nieprawidłowego formatowania danych w pliku. Wybierz typ pliku poniżej, aby przeczytać wskazówki związane z prawidłowym formatowaniem pliku:

Plik CSV (plik z rozszerzeniem „csv”)

Upewnij się, że dane w pliku są rozdzielane przecinkami

Kalendarz Google nie obsługuje plików, w których dane są rozdzielane średnikami (;) lub dwukropkami (:). Upewnij się, że wszystkie pola są rozdzielone przecinkami.

Sprawdź poprawność nagłówków pól w pliku 

Importowane pliki CSV muszą być prawidłowo sformatowane. Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu plików CSV. 

Sprawdź rozmiar pliku 

Kalendarz Google obsługuje pliki o maksymalnym rozmiarze jednego megabajta (1 MB).

Jeśli plik jest za duży, wyeksportuj dane z mniejszego zakresu dat z poprzedniej aplikacji. Plik możesz też podzielić na mniejsze pliki, jeśli nie przeszkadza Ci ręczne edytowanie kodu CSV.

Plik ICAL (plik z rozszerzeniem „ics”)

Sprawdź formatowanie nagłówków i stopek

Importowane pliki ICAL muszą być prawidłowo sformatowane. Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu plików ICAL.

Sprawdź rozmiar pliku

Kalendarz Google obsługuje pliki o maksymalnym rozmiarze jednego megabajta (1 MB).

Jeśli plik jest za duży, wyeksportuj dane z mniejszego zakresu dat z poprzedniej aplikacji. Plik możesz też podzielić na mniejsze pliki, jeśli nie przeszkadza Ci ręczne edytowanie kodu ICAL.

Nadal potrzebuję pomocy

Jeśli nadal masz problem, odwiedź nasze Forum pomocy Kalendarza Google, by uzyskać wskazówki i sugestie od innych użytkowników.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
16731726140032482984
true