Mam problem z importowaniem pliku CSV. Co mogę zrobić?

Jeśli masz problemy z importowaniem plików CSV do Kalendarza Google, przejrzyj następujące porady dotyczące formatowania, aby upewnić się, że plik jest sformatowany poprawnie:

 • Czy w pliku CSV wartości rozdzielane są przecinkami?
  Kalendarz Google nie obsługuje plików, w których do rozdzielania pól używany jest średnik (;) lub dwukropek (:). Upewnij się, że wszystkie pola rozdzielane są przecinkami.
 • Czy plik zawiera poprawne nagłówki pól?
  Wszystkie pliki CSV muszą mieć poprawnie sformatowane nagłówki. Aby można było zaimportować wydarzenia do Kalendarza Google, nagłówek musi zawierać co najmniej następujące informacje: Subject, Start Date, Start Time (temat, data rozpoczęcia, data zakończenia)
  Pamiętaj, że podstawowe informacje nagłówka muszą wyglądać dokładnie tak jak powyżej: bez podkreśleń i jakichkolwiek dodatkowych znaków.
 • Czy plik nie jest za duży?
  Rozmiar pliku importowanego do Kalendarza Google nie powinien przekraczać 1 MB. Jeśli plik jest większy niż 1 MB, spróbuj zaimportować wydarzenia z krótszego zakresu czasu. Większość programów do obsługi kalendarza zawiera opcję ograniczenia zakresu czasu podczas eksportowania kalendarza. Jeśli Twój program nie oferuje tej opcji, może być konieczna ręczna edycja pliku CSV w celu podzielenia go na dwa lub więcej mniejszych plików. Podczas wykonywania tej operacji pamiętaj o skopiowaniu poprawnych nagłówków pól do każdego z plików.
 • Czy wyświetlany jest komunikat o błędzie ,,Przetworzono wydarzenia (0)"?
  Ten błąd często występuje po kliknięciu przycisku ,,Importuj" więcej niż raz. W takim przypadku wydarzenia są importowane po pierwszym kliknięciu, a kolejne kliknięcia powodują przetwarzanie pustej listy wydarzeń. Spróbuj wyszukać jedno z wydarzeń, które powinno zostać zaimportowane. Znalezienie tego wydarzenia oznacza, że importowanie się powiodło.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat plików CSV, odwiedź stronę Co to jest plik CSV?

Jeśli plik został utworzony przez Ciebie samodzielnie, możesz spróbować skopiować format pliku wyeksportowanego z jakiejś aplikacji do obsługi kalendarzy i ponowić próbę.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny