תיקון בעיות בייבוא

אם אתה מקבל שגיאה כאשר אתה מייבא מידע ליומן Google, או אם התוצאות לא תקינות, היעזר בטיפים הבאים כדי לתקן את הבעיה.

הערה: אפשר לבצע את השלבים הבאים לפתרון בעיות במחשב בלבד, לא בטלפון או בטאבלט.

תחילה, בדוק את השלבים שביצעת לייצוא ולייבוא

 1. קרא את השלבים לייצוא מיומן Google או חפש מידע עזרה בנושא יצוא מאפליקציית יומן אחרת.
 2. קרא את השלבים לייבוא ליומן Google.

שגיאות בזמן הייבוא

אם נתקלת באחת השגיאות הבאות, נסה לבצע במחשב את השלבים הבאים לפתרון בעיות.

"אפס אירועים עובדו"

יבוא קובצי ZIP

 1. אתר את קובץ ה-ZIP במחשב.
 2. לחץ פעמיים כדי לפתוח אותו. תראה קובצי ICAL (המסתיימים ב-"ics") לכל אחד מהיומנים שלך.
 3. במחשב שלך, פתח את יומן Google.
 4. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על 'הגדרות' הגדרות > הגדרות.
 5. פתח את הכרטיסייה יומנים.
 6. לחץ על יבא יומנים (בין הקטעים 'היומנים שלי' ו'יומנים אחרים').
 7. לחץ על בחר קובץ ובחר באחד מקובצי ה-ICAL. יהיה עליך לייבא בנפרד כל קובץ שמסתיים ב-"ics".
 8. בחר את היומן שאליו ברצונך להוסיף את האירועים המיובאים. כברירת מחדל, אירועים ייובאו ליומן הראשי שלך.
 9. לחץ על יבא.  חזור על שלבי הייבוא לכל קובץ שמסתיים ב-"ics". 

יבוא קובצי CSV או ICAL

השגיאה "אפס אירועים עובדו" עשויה להופיע גם אם לחצת על הלחצן יבא יותר מפעם אחת. מאחר שהקובץ יובא כהלכה לאחר הלחיצה הראשונה, הודעת השגיאה מופיעה בלחיצה השנייה מפני שלא היו אירועים חדשים לעיבוד. ודא שכל האירועים אכן מופיעים ביומן.

אם הפעולות האלו לא פתרו את הבעיה, בדוק את הפורמט של קובץ ה-CSV או קובץ ה-ICAL.

"עובדו x מתוך y אירועים"

השגיאה הזו בדרך כלל מתרחשת כאשר יומן Google לא מצליח לקרוא חלק מהאירועים שבקובץ.

יומן Google פועל רק עם קבצים שנוצרו על ידי יישומי יומן ידועים, כגון Microsoft Outlook, Apple Calendar ו-Yahoo Calendar‏. אם ייבאת את הקובץ מאחד מהיישומים האלה, נסה לייצא אותו שוב ולייבא אותו מחדש ליומן Google.

אם הפעולות האלו לא פתרו את הבעיה, בדוק את הפורמט של קובץ ה-CSV או קובץ ה-ICAL.

"זמנית, יומן Google אינו זמין"

הקובץ גדול מדי

שגיאה זו מופיעה בדרך כלל כאשר הקובץ גדול מדי. יומן Google עובד עם קבצים בגודל מגהבייט אחד (1MB) לכל היותר.

אם הקובץ שלך גדול מדי, יצא טווח תאריכים קצר יותר מהיישום המקורי. אם אתה יודע איך לערוך ידנית קוד CSV או ICAL, תוכל גם להפריד את הקובץ לקבצים קטנים יותר.

הייבוא בוצע פעמיים

השגיאה "אפס אירועים עובדו" עשויה להופיע גם אם לחצת על הלחצן יבא יותר מפעם אחת. מאחר שהקובץ יובא כהלכה לאחר הלחיצה הראשונה, הודעת השגיאה מופיעה בלחיצה השנייה מפני שלא היו אירועים חדשים לעיבוד. ודא שכל האירועים אכן מופיעים ביומן.

אם הפעולות האלו לא פתרו את הבעיה, בדוק את הפורמט של קובץ ה-CSV או קובץ ה-ICAL.

"החיבור לשרת אופס"

שגיאה זו מופיעה בדרך כלל אם הפורמט של הקובץ שגוי. בדוק את הפורמט של קובץ ה-CSV או קובץ ה-ICAL ותקן אותו.

שגיאות לאחר הייבוא

אם נתקלת באחת השגיאות הבאות, נסה לבצע במחשב את השלבים הבאים לפתרון בעיות. 

אירועים מוצגים בשעה שגויה

תחילה, בדוק את אזור הזמן שלך

בדוק אם אזור הזמן ביומן Google תואם לאזור הזמן ביישום היומן המקורי:

 1. במחשב שלך, פתח את יומן Google.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על 'הגדרות' הגדרות > הגדרות.
 3. בקטע 'אזור הזמן הנוכחי שלך', בחר את אזור הזמן המתאים מהתפריט הנפתח.
 4. גלול לחלק התחתון של הדף ולחץ על שמור.

עליך לבדוק גם את הגדרות אזור הזמן ביישום היומן שממנו ביצעת את הייצוא. אם אתה זקוק לעזרה, עיין במידע העזרה של היישום.

בשלב הבא, נסה לבצע שוב את הייבוא

לאחר שתבדוק את אזור הזמן, יצא את הקובץ שוב וייבא אותו מחדש ליומן Google.

אירועים חוזרים לא פועלים

יישומי יומן מסוימים ייצאו אירועים חוזרים כאוסף של אירועים רגילים. מאחר שיומן Google קורא אירועים כפי שיישום היומן האחר ייצא אותם, הם ייובאו כאירועים חד-פעמיים.

שגיאות בפורמט

שגיאות בייבוא עשויות לנבוע מפורמט שגוי של הקובץ. לקבלת טיפים לבדיקת הפורמט של הקובץ, בחר את סוג הקובץ:

קובץ CSV (קובץ המסתיים ב-"csv")

בדוק שהקובץ משתמש בפסיק כתו מפריד

יומן Google לא עובד עם קבצים שמשתמשים בנקודה-פסיק ( ; ) או בנקודתיים ( : ) להפרדת השדות. ודא שכל השדות מופרדים באמצעות פסיקים.

בדוק שהקובץ מכיל את כותרות השדות הנכונות 

הפורמט של קובצי CSV צריך להיות נכון כדי שהייבוא יצליח. למידע נוסף על יצירה או עריכה של קובצי CSV. 

בדוק את גודל הקובץ 

יומן Google עובד רק עם קבצים שגודלם אינו עולה על מגהבייט אחד (1MB).

אם הקובץ שלך גדול מדי, יצא טווח תאריכים קצר יותר מהיישום המקורי. אם אתה יודע איך לערוך ידנית קוד CSV, תוכל גם להפריד את הקובץ לקבצים קטנים יותר.

קובץ ICAL (קובץ המסתיים ב-"ics")

בדוק את הפורמט של הכותרות העליונות והתחתונות

הפורמט של קובצי ICAL צריך להיות נכון כדי שהייבוא יצליח. למידע נוסף על יצירה או עריכה של קובצי ICAL.

בדוק את גודל הקובץ

יומן Google עובד רק עם קבצים שגודלם אינו עולה על מגהבייט אחד (1MB).

אם הקובץ שלך גדול מדי, יצא טווח תאריכים קצר יותר מהיישום המקורי. אם אתה יודע איך לערוך ידנית קוד ICAL, תוכל גם להפריד את הקובץ לקבצים קטנים יותר.

עדיין זקוק לעזרה?

אם אתה עדיין זקוקה לעזרה, תוכל לבקר בפורום העזרה של יומן Google, כדי לקבל טיפים והצעות ממשתמשים אחרים.