Řešení problémů s importem

Pokud se vám při importu informací do Kalendáře Google zobrazuje chyba nebo pokud výsledky vypadají špatně, níže uvedené tipy vám pomohou problém odstranit.

Poznámka: Podle těchto pokynů pro odstraňování problémů můžete postupovat pouze na počítači. Na telefonu ani na tabletu to nejde.

Nejprve zkontrolujte kroky, kterými jste provedli export a import

 1. Přečtěte si pokyny pro provedení exportu z Kalendáře Google nebo si vyhledejte nápovědu k exportování z jiné kalendářové aplikace.
 2. Přečtěte si pokyny pro provedení importu do Kalendáře Google.

Chyby v průběhu importování

Pokud se vám zobrazila některá z těchto chyb, zkuste na svém počítači provést tyto kroky pro odstraňování problémů.

„Nebyly zpracovány žádné události“

Import souborů ZIP

 1. Vyhledejte na svém počítači příslušný soubor ZIP.
 2. Dvojitým kliknutím ho otevřete. Zobrazí se vám soubory ICAL (končící na „ics“) pro každý z vašich kalendářů.
 3. Na počítači otevřete Kalendář Google.
 4. Vpravo nahoře klikněte na Nastavení Nastavení > Nastavení.
 5. Otevřete kartu Kalendáře.
 6. Klikněte na Importovat kalendáře (mezi sekcemi „Moje kalendáře“ a „Jiné kalendáře“).
 7. Klikněte na Vybrat soubor a vyberte si některý ze svých souborů ICAL. Každý soubor končící na „ics“ budete muset naimportovat samostatně.
 8. Zvolte si kalendář, kam chcete události naimportovat. Ve výchozím nastavení budou události importovány do vašeho hlavního kalendáře.
 9. Klikněte na Importovat.  Opakujte kroky pro import pro každý soubor, který končí na „ics“. 

Import souborů CSV nebo ICAL

Chyba „Nebyly zpracovány žádné události“ se vám také může zobrazit, pokud jste na tlačítko Importovat klikli více než jednou. Protože byl soubor správně naimportován po prvním kliknutí, zobrazí se při druhém kliknutí tato chybová zpráva, jelikož nemáte ke zpracování žádné nové události. Podívejte se do svého kalendáře a zkontrolujte, jestli tam všechny vaše události jsou.

Pokud se tím váš problém nevyřeší, zkontrolujte formátování svého souboru CSV nebo souboru ICAL.

„Zpracováno x z y událostí“

K této chybě obvykle dochází, když Kalendář Google nemůže ve vašem souboru přečíst některé události.

Kalendář Google pracuje pouze se soubory vytvořenými hlavními kalendářovými aplikacemi, jako jsou Microsoft Outlook, Kalendář Apple a Kalendář Yahoo. Pokud jste svůj soubor vyexportovali z některé z těchto aplikací, zkuste ho znovu vyexportovat a naimportovat do Kalendáře Google.

Pokud se tím váš problém nevyřeší, zkontrolujte formátování svého souboru CSV nebo souboru ICAL.

„Kalendář Google je dočasně nedostupný“

Soubor je příliš velký

To se obvykle stává, když je soubor příliš velký. Kalendář Google pracuje se soubory o maximální velikosti jednoho megabytu (1 MB).

Pokud je váš soubor příliš velký, vyexportujte z původní aplikace události za kratší časové období. Soubor také můžete rozdělit do menších souborů, pokud vám nedělá problémy ručně upravovat kód CSV nebo ICAL.

Import byl spuštěn dvakrát

Chyba „Nebyly zpracovány žádné události“ se vám také může zobrazit, pokud jste na tlačítko Importovat klikli více než jednou. Protože byl soubor správně naimportován po prvním kliknutí, zobrazí se při druhém kliknutí tato chybová zpráva, jelikož nemáte ke zpracování žádné nové události. Podívejte se do svého kalendáře a zkontrolujte, jestli tam všechny vaše události jsou.

Pokud se tím váš problém nevyřeší, zkontrolujte formátování svého souboru CSV nebo souboru ICAL.

„Připojení k serveru bylo resetováno“

To se obvykle stává, pokud soubor není správně naformátován. Abyste to opravili, zkontrolujte formátování svého souboru CSV nebo souboru ICAL.

Chyby po importování

Pokud se vám zobrazila některá z těchto chyb, použijte počítač a zkuste provést tyto kroky pro odstraňování problémů. 

Události se zobrazují ve špatném čase

Nejdříve zkontrolujte časové pásmo

Zkontrolujte, zda časové pásmo nastavené v Kalendáři Google odpovídá časovému pásmu v původní kalendářové aplikaci:

 1. Na počítači otevřete Kalendář Google.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Nastavení Nastavení > Nastavení.
 3. V sekci „Vaše aktuální časové pásmo“ si z rozbalovací nabídky vyberte časové pásmo.
 4. Posuňte se do spodní části stránky a klikněte na Uložit.

Nastavení časového pásma je třeba zkontrolovat také v kalendářové aplikaci, ze které jste události vyexportovali. Pokud budete potřebovat pomoc, podívejte se do nápovědy k aplikaci.

Pak import zkuste provést znovu

Poté, co jste zkontrolovali časové pásmo, soubor znovu vyexportujte a naimportujte do Kalendáře Google.

Opakované události nefungují

Některé kalendářové aplikace opakované události vyexportují jako soubor jednotlivých událostí. Protože Kalendář události čte tak, jak je jiná kalendářová aplikace vyexportovala, naimportuje je jako jednorázové události.

Chyby formátování

Při importování se mohou vyskytnout chyby kvůli špatnému formátování v souboru. Níže si zvolte typ souboru a podívejte se na příslušné tipy pro kontrolu formátování vašeho souboru:

Soubor CSV (soubor končící na „csv“)

Zkontrolujte, jestli je ve vašem souboru jako oddělovač použita čárka

Kalendář Google nepracuje se soubory, které pro oddělování polí používají středník (;) nebo dvojtečku (:). Zajistěte, aby všechna pole byla oddělena čárkami.

Zkontrolujte, zda jsou ve vašem souboru správná záhlaví polí 

Soubory CSV musí být správně naformátované, aby je bylo možné naimportovat. Další informace o vytváření nebo úpravě souborů CSV 

Zkontrolujte velikost souboru 

Kalendář Google pracuje pouze se soubory o maximální velikosti jednoho megabytu (1 MB).

Pokud je váš soubor příliš velký, vyexportujte z původní aplikace události za kratší časové období. Soubor také můžete rozdělit do menších souborů, pokud vám nedělá problémy ručně upravovat kód CSV.

Soubor ICAL (soubor končící na „ics“)

Zkontrolujte formátování záhlaví a zápatí

Soubory ICAL musí být správně naformátované, aby je bylo možné naimportovat. Další informace o vytváření nebo úpravě souborů ICAL

Zkontrolujte velikost souboru

Kalendář Google pracuje pouze se soubory o maximální velikosti jednoho megabytu (1 MB).

Pokud je váš soubor příliš velký, vyexportujte z původní aplikace události za kratší časové období. Soubor také můžete rozdělit do menších souborů, pokud vám nedělá problémy ručně upravovat kód ICAL.

Stále potřebuju pomoc

Pokud máte stále potíže, navštivte fórum nápovědy pro Kalendář Google, kde najdete tipy a návrhy od ostatních uživatelů.