Създаване на календар за помещение или споделено пространство

Ако управлявате споделено пространство, като например конферентна зала или баскетболна площадка, можете да създадете календар за него и да позволите на хората да си запазват часове.

Забележка: Ако използвате Google Календар от работата си, от учебното си заведение или от организация, научете вместо това как да добавите ресурси към събитие, свързано с работата или учебното заведение.

Създаване на календар за споделено пространство

 1. Отворете Google Календар от компютър. Не можете да създавате споделени календари от приложението Google Календар.
 2. Вляво до „Други календари“ кликнете върху „Добавяне на други календари“ Plusи след товаСъздаване на нов календар.
 3. Добавете име на календара си и друга информация, която искате да включите.
 4. Кликнете върху Създаване на календар в долната част на страницата.
 5. Кликнете върху „Назад“ Назад горе вляво.
 6. Под „Моите календари“ до името на новия ви календар кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки и споделяне.
 7. Под „Автоматично приемане на покани“ изберете опция:
  • Автоматично приемане на покани, които не са по едно и също време: Всички покани се показват в календара. Ако няма конфликти, хората с разрешение за преглед на всички подробности за събитията автоматично приемат покана за ново събитие.
  • Автоматично добавяне на всички покани в този календар: В календара се показват всички покани. Хората могат да отговорят на поканата.
  • Без показване на поканите: Поканите не се показват в календара. Хората, абонирани за календара, трябва да включат известията, за да получават покани за нови събития в имейла си. След като отговорите на поканата в имейла, събитието се показва в календара.
 8. Направете календара си обществен или го споделете с определени имейл адреси.
 9. Кликнете върху „Назад“ Назад горе вляво.

Добавяне на календар за споделено пространство

Можете да добавяте в списъка си календари, създадени от други хора в организацията ви, като например графици за помещения.

 1. Отворете Google Календар от компютър. Не можете да добавяте споделени календари от приложението Google Календар.
 2. Кликнете върху „Добавяне“ Plus вляво до „Други календари“ и след това Преглед на ресурсите.
 3. Поставете отметка в квадратчето до календара, който искате да добавите.
 4. Кликнете върху „Назад“ Назад горе вляво.
 5. Ще виждате новия календар под „Други календари“. 
 

Опции

 

Задаване на часове в календара

За да зададете часове за пространството си, блокирайте времето, когато не е на разположение.
 1. Отворете календара, който сте създали за пространството си.
 2. За часовете, които не са на разположение, създайте събитие, наречено например „Затворено“. Ако пространството никога не е на разположение през този период, можете да направите събитието повтарящо се.
 3. Кликнете върху Запазване.
Създаване на събитие, което се показва в споделен календар

Стъпка 1: Получаване на идентификатора на календара, който искате да споделите

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Отляво под „Моите календари“ посочете календара, който да споделите.
 3. Кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки и споделяне.
 4. Кликнете върху Интегриране на календара вляво.
 5. Копирайте идентификатора на календара.

Стъпка 2: Създаване на събитие

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Кликнете върху „Създаване“ Добавяне горе вляво.
 3. Въведете информацията за събитието.
 4. В „Добавяне на гости“ добавете идентификатора на календара.
 5. Кликнете върху Запазване.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
88
false