Synchronizácia kalendára s počítačovými programami

Udalosti svojho Kalendára Google môžete zobraziť pomocou iných počítačových aplikácií, ako je napríklad Outlook.

Synchronizácia alebo zobrazenie kalendára

Kalendár Google si môžete v inej kalendárovej aplikácii zobraziť dvomi spôsobmi. Svoj kalendár môžete zobraziť pridaním do inej aplikácie. Niektoré aplikácie vám umožňujú aj upraviť udalosti.

Synchronizácia Kalendára Google (zobrazenie a úpravy)

Niektoré kalendárové aplikácie vám umožňujú synchronizovať svoj kalendár pomocou účtu Google. Znamená to, že môžete pridávať a upravovať udalosti z Kalendára Google alebo inej aplikácie. 

  1. Otvorte druhú kalendárovú aplikáciu.
  2. Pohľadajte možnosť pridania ďalšieho účtu. Môže byť k dispozícii v sekcii Nastavenia alebo Predvoľby.
  3. Ak chcete spustiť proces poskytovania prístupu svojmu účtu Google, použite funkciu Prihlásiť sa účtom Google. Ak používate dvojstupňové overenie svojho účtu, budete musieť zadať heslo aplikácie.
  4. Pridajte svoj účet Google podľa pokynov.
Sprístupnenie kalendára (iba zobrazenie)

Ak vaša kalendárová aplikácia neposkytuje možnosť úplnej synchronizácie alebo chcete zobraziť jeden kalendár iba na čítanie, môžete ho s aplikáciou synchronizovať pomocou odkazu na iCal.

  1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
  2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
  3. Kliknite na ľavom paneli v sekcii Nastavenia mojich kalendárov na názov kalendára, ktorý chcete použiť.
  4. Kliknite na Integrovať kalendár.
  5. V sekcii Tajná adresa vo formáte iCal skopírujte odkaz.
  6. Prilepte odkaz podľa pokynov v druhej kalendárovej aplikácii.

Dôležité: Tajnú adresu svojho kalendára by ste mali vedieť iba vy. S inými ľuďmi ju nezdieľajte. Ak ste ju omylom s niekým zdieľali, kliknite na Resetovať a vytvorte si novú.

Tajnú adresu neviem nájsť

Ak používate účet Google v práci, škole alebo inej organizácii, správca mohol zmeniť nastavenia zdieľania vášho kalendára. Ak tajnú adresu neviete nájsť, požiadajte o pomoc správcu.

Adresy kalendára

Tajná adresa

Tajná adresa vám umožňuje zobraziť kalendár v iných aplikáciách, ako je Outlook alebo Kalendár Apple. Ak chcete umožniť zobrazenie svojho kalendára niekomu inému, môžete kalendár zdieľať.

Poznámka: Svoju tajnú adresu by ste nemali nikomu poskytnúť. Ak ste ju omylom s niekým zdieľali, zrušte jej platnosť kliknutím na Resetovať a vytvorte si novú.

Verejná adresa

Verejná adresa slúži na verejné zdieľanie, ale tajná adresa pod ňou sa nemá zdieľať s nikým. Ďalšie informácie o verejnej adrese