Поканване на хора за събитието ви в Календар

На събитието си можете да поканите всеки човек с имейл адрес дори ако той няма Google Календар.

Добавяне на хора към събитието ви

 1. Отворете приложението Google Calendar Календар на своя iPhone или iPad.
 2. Редактирайте или създайте събитие, към което искате да добавите хора.
 3. Докоснете „Редактиране“ Редактиране.
 4. Докоснете Добавяне на гости.
 5. Въведете името или имейл адреса на човека, когото искате да поканите.
 6. Докоснете Готово.
 7. Докоснете Запазване.

Когато запазите събитието си, до гостите ви ще бъде изпратена покана по имейл.

Не можете да добавяте хора към събития, които са създадени автоматично от Gmail.

Опции за поканване на гости

Поканване на хора, които не използват Google Календар

Можете да поканите за събитието си хора, които не използват Google Календар. Поканете ги чрез имейл адреса им, като изпълните стъпките по-горе.

Поканване на хора чрез Google Групи

Можете да поканите група в Google за събитието си, вместо да каните хора поотделно. Изпълнете стъпките по-горе и добавете имейл адреса на групата. Научете повече за поканването на групи за събитията ви.

Преглед на хората, които ще присъстват на събитието ви

Когато гостите получат имейла с поканата ви, те могат да отговорят чрез връзките „Да“, „Не“ или „Може би“ в него.

За да видите кой е отговорил на събитието ви:

 1. Отворете приложението Google Календар Календар.
 2. Отворете събитието.
 3. В секцията „Гости“ ще видите кои хора ще присъстват.

Намиране на време за среща

Ако сте получили профила си в Google през службата си, учебното си заведение или група, може да виждате графиците на гостите и да намирате време за среща, удобно за всички.

 1. Отворете приложението Google Календар Календар.
 2. Създайте или редактирайте събитие.
 3. Добавете гостите.
 4. Докоснете Намиране на време.
 5. Изберете предложено време.

Сравняване на графици: Докоснете „Още“ Още и изберете час.

Редактиране на събития: Можете да редактирате събитие само ако сте го създали вие или ако организаторът му е дал разрешение на гостите да го променят.

Филтриране на часовете за срещи: На страницата „Намиране на време“ докоснете Промяна. Можете да промените продължителността на срещата и интервала от време, когато да се проведе.

Препращане на имейл с покана от календар

Важно: Ако препратите покана, получателят може да е в състояние да преглежда актуализираните подробности за среща и да променя отговора ви по всяко време.

Ако имате разрешение да добавяте гости в събитие, можете да препратите поканата до новите гости по имейл. Когато новите гости отговорят на поканата, ще бъдат добавени в списъка с гости. Те също ще могат да канят други хора.

Ако не искате гостите да канят други хора, редактирайте събитието си, докоснете гостите и изключете „Гостите могат да добавят други“.

Отстраняване на проблеми

Ограничение на поканите за гости

Можете да поканите до 200 души за събитие.

Ако трябва да поканите повече хора, можете да използвате Google Групи. С това приложение можете да поканите групи, които съдържат до 100 000 души. Научете повече за поканването на групи за събитията ви.

Поканите не са получени

Ако гост не получи покана за събитието ви, ето няколко неща, които можете да направите:

 • Опитайте да премахнете госта от събитието и да го добавите отново. Така би трябвало поканата да се изпрати отново.
 • Помолете госта да провери папката със спам в имейла си.
 • Помолете госта да провери дали не е изключил известията по имейл за нови събития. Ако използва Google Календар, помолете госта да провери настройките си за известия по имейл от компютър.