Svara på inbjudningar till händelser

När någon bjuder in dig till en händelse med Google Kalender visas den automatiskt i din kalender. OSA kalenderinbjudningen om du vill meddela att du tänker delta i händelsen. Du kan även lägga till en anteckning eller föreslå en annan tid för en händelse. Händelsen läggs till i den primära kalendern som är kopplad till ditt e-postkonto som inbjudan skickades till.

Svara på OSA för en inbjudan

 1. Öppna meddelandet med inbjudan eller händelsen som lades till i din kalender.
 2. Klicka på Ja, Nej eller Kanske i avsnittet "Kommer du att delta?".
Tips! Klicka på Ja, Kanske eller Nej längst upp i e-postmeddelandet om du vill svara på en inbjudan via e-post.
Hantera inkommande inbjudningar och aviseringar
 1. Öppna calendar.google.com.
 2. Klicka på Inställningar Inställningarföljt av Inställningar längst upp till höger.
 3. Klicka på Allmänt längst upp till höger.
 4. Klicka på Lägg till inbjudningar automatiskt under Händelseinställningar.
 5. Välj ett alternativ:
  • Ja
  • Ja, men skicka inte händelseaviseringar om jag inte har svarat Ja eller Kanske
  • Nej, visa bara inbjudningar som jag har svarat på

Om du väljer Nej kommer du inte att se en händelse i din kalender om du inte har svarat Ja på den. Om du har delat din kalender med andra kan de fortfarande se alla händelser även om du inte har svarat ännu.

Tips: Om du har inaktiverat e-postaviseringar, men väljer Ja, men skicka inte händelseaviseringar om jag inte har svarat Ja eller Kanske kommer du inte att aviseras alls. Läs mer om hur du ändrar aviseringar.

Ändra ditt svar
 1. Välj händelsen i kalendern.
 2. Klicka på Ja, Nej, eller Kanske i avsnittet Kommer du att delta?.
Föreslå en ny tid

Som deltagare:

 1. Klicka på händelsen i din kalender.
 2. Klicka på Uppåtpilföljt av Föreslå en ny tid bredvid Kanske.
 3. Välj en annan tid eller dag.
  • Tips: Du kan även lägga till ett meddelande i din föreslagna tid.
 4. Klicka på Skicka förslag.
Tips: Klicka på Fler alternativ följt avFöreslå en ny tid längst upp i e-postmeddelandet för att föreslå en ny tid från en inbjudan via e-post.

Som organisatör:

 1. Klicka på en händelse i din kalender med en klockikon.
 2. Se föreslagna tider under Gäster.
 3. Under det tidsförslag du vill granska klickar du på Granska föreslagen tid.
 4. Om du vill ändra händelsen till den föreslagna tiden klickar du på Spara.

Detaljer om att föreslå en ny tid

 • Förslag är avstängda för stora händelser med fler än 200 gäster och heldagshändelser. Läs mer om stora händelser.
 • Alla gäster kan föreslå en ny tid. Arrangörer kan inte föreslå en ny tid.
 • Arrangörer kommer endast att få e-postmeddelanden för förslag om de aktiverar "händelsesvar" i Google Kalender-inställningarna på en dator.
Lägga till en anteckning i din OSA
 1. Klicka på händelsen i din kalender.
 2. Klicka på Uppåtpilföljt av Lägg till anteckning bredvid Kanske.
 3. Skriv anteckningen.
  • Tips: Du kan även välja ditt OSA Nedåtpil.
 4. Klicka på Spara.

Tips! Klicka på Fler alternativ följt av Lägg till anteckning  längst upp i e-postmeddelandet om du vill lägga till en anteckning i ditt svar från en inbjudan via e-post.

Vidarebefordra kalenderinbjudningar

Viktigt! Om du vidarebefordrar en inbjudan kan mottagaren eventuellt se uppdaterad mötesinformation och kan ändra ditt OSA.

Om du har behörighet att lägga till gäster i ett evenemang kan du vidarebefordra inbjudan till nya gäster via e-post. När nya gäster svarar på inbjudan läggs de till i gästlistan. De kommer även att kunna bjuda in andra.

Om du inte vill att gäster ska kunna bjuda in andra kan du redigera ditt evenemang och under "Gäster kan:" avmarkerar du rutan bredvid "bjuda in andra".

Svara på inbjudningar skickade till en annan e-postadress

Om du har anslutit ditt Gmail-konto till en alternativ e-postadress kan du svara på händelseinbjudningar som skickas till den från din Google-kalender. Ta reda på hur du lägger till eller tar bort en alternativ e-postadress.

 1. Öppna Google Kalender på datorn.
 2. Håll muspekaren över kalenderns namn till vänster och klicka sedan på Alternativ Merföljt avInställningar och delning.
 3. Klicka på Allmänna aviseringar på menyn till vänster under Inställningar för mina kalendrar.
 4. Markera rutan bredvid Tillåt svar på inbjudningar som har vidarebefordrats via alternativa e-postadresser.